رئیس همگي عازم نیویورک شد

[ad_1]

رئیس گروه اسلامی ایران برای شرکت درب هفتاد و یکمین جلسه مجلس عمومی بنياد قوم ها و نحل هماهنگ، عازم نیویورک شد.

به منظور با خبر خبرگزاری نرمي، سبب الاسلام صباحت روحانی رییس همگي اسلامی ایران يوم دوره سه شنبه به سمت رحلت رسمی خيز صوم امساك خويشتن به سوي هاوانا پایتخت کوبا پایان عدل و برای شرکت درب هفتاد و یکمین مجلس جرگه عمومی بنگاه خلق ها متفق، عازم نیویورک شد.

وی يوم دوره دوشنبه باخبر هاوانا شد و مذاکرات هیاتهای عالیرتبه به منظور با ریاست روسای جمهوری تاخت کشور بلافاصله پشت از آيين پيشواز رسمی رائول کاسترو از وی مدخل سرپوش کاخ ریاست جمهوری کوبا معروف به سمت کاخ شورش، ابتدا شد.

رییس توده همچنین دروازه اندر این جابجايي با فیدل کاسترو سلسله جنبان اغتشاش کوبا دیدار و مباحثه کرد.

روحانی داخل نخستین دفعه از رحلت خويشتن به طرف خشكي امریکا نیز تو هفدهمین گردهم آيي سران کشورهای تلاطم غیر متعهد درون جزیره مارگاریتا ونزوئلا شرکت کرد و درون سخنرانی مدخل سرپوش این انجمن و تبیین موضع ها جمهوری اسلامی ایران، با شماری از قدر های مبصر بزرگ تر کشورهای شرکت کننده مدخل سرپوش این مجلس سخن وگو و تعويض چشم کرد.

[ad_2]