رئیس توده مطلع تهران شد

[ad_1]

رییس همگي که به طرف ميل شرکت و سخنرانی باب هفتاد و یکمین انجمن عمومی موسسه نظم و ترتيب ملت ها هماهنگ به طرف نیویورک جابجايي کرده هستي و عدم، لحظاتی پیش مطلع تهران شد.

به مقصد براي تفسير خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از صداوسیما، رییس گروه که بوسيله سوگند به نيت شرکت و سخنرانی درون هفدهمین كنفرانس سران تلاطم غیرمتعهدها و هفتاد و یکمین مجلس عمومی تشكيلات خلق ها موتلف، عازم ونزوئلا و نیویورک شده حيات، لحظاتی پیش بلد تهران شد.

 اسحاق جهانگیری مواسات نخست رئیس توده و ولایتی مشار امور بین الملل مراد بزرگ ناآرامي و جمعی از وزیران باب فرودگاه مهرآباد از روحانی التفات کردند.

برهان‌الاسلام جمال روحانی گاه آدينه هفته ديرينه – ۲۶ شهریور – به طرف نيت شرکت و سخنرانی درون هفدهمین كنفرانس سران کشورهای غیرمتعهدها تهران را به سوي نيت مطلوب جزیره مارگاریتا باب ونزوئلا ترک کرد.

رئیس همگي  مدخل سرپوش جریان رحيل به سوي ونزوئلا طي بين سخنرانی درب مجلس سران کشورهای آلت غیرمتعهد و تبیین موضع ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بابت مهمترین مسایل صف‌ای و بین المللی و تاکید نيكوكاري وظایف و مسئولیت‌های اعضای تشنج لاوجود ضمانت، تو حاشیه این گردهم آيي با شماری از روسای توده و منزلت ها پست ها عالیرتبه حاضر دروازه اندر گردهم آيي مذکور دیدار و سخن و گو کرد.

روحانی بعد نهار دوشنبه – ۲۹ شهریور – پیش از كوچ به قصد نیویورک، دیداری رسمی از کوبا داشت و با فیدل کاسترو پيشوا اغتشاش کوبا  و رائول کاسترو رییس جمهوری این کشور  دیدار و قول وگو کرد و داخل جلسه مشترک هیاتهای عالیرتبه ایران و کوبا به منظور با ریاست روسای جمهوری كورس دور کشور، راههای بسط بیش از پیش همکاری های تهران – هاوانا  موقعيت گفتگو و مبادله نگرش زعم صبر گرفت.

 رئیس گروه باب امتداد رحلت خويش، گاه سه‌شنبه – ۳۰ شهریور – کوبا را به طرف مراد نیویورک ترک کرد.

روحانی درب حاشیه روبرو و سخنرانی درب هفتاد و یکمین حله عمومی دستگاه قوم ها و نحل با دربدوامر آغاز وزیر ایتالیا، رییس گروه ترکیه، يكم و بعد وزیر بریتانیا، رییس همگي فرانسه، رییس گروه سوییس، رییس همگي اسلوونی، يكم و بعد وزیر نروژ، شروع وزیر سوئد، رییس همگي بلغارستان، ابتدا وزیر عراق، يكم و بعد وزیر پاکستان، اول وزیر ژاپن، درآغاز وزیر یونان و دبیرکل بنياد نحله ها اديان هماهنگ دیدار و درمورد مسائل مهم دوجانبه و رديف ای و بین المللی سخن کرد.

رییس همگي همچنین داخل خيز دیدار جداجدا با رهبران مسلمان گروه آمریکا و اعيان و اندیشمندان آمریکایی نیز دیدار و مشافهه کرد.

روحانی ورا آنگاه از سخنرانی باب هفتاد و یکمین جمعيت عمومی تشكيلات قوم ها و نحل هم پيمان و ۱۳ دیدار با سران کشورهای نامشابه و آشنا اروپایی و آسیایی، نیویورک را به طرف نيت مطلوب تهران ترک کرد.

[ad_2]