مسير اندازی كلوپ فرهنگیان ایذه/ دارالشفاء فرهنگیان دروازه اندر ایذه صنع بنا كردن می‌شود

[ad_1]

به طرف اعلام خبرگزاری تسنیم از ایذه، مرتضی محمودی بعد از نيمروز امروز درب اجلاس خبری که دروازه اندر دائره تعلم و تربيت این كوره برگزار شد، با تلويح به طرف فعالیت‌های نماینده نفوس و پري ایذه و باغملک دروازه اندر این چند ماه اظهار داشت: آقای خادمی بسیار سرشار تلاشند و داخل مناظره انتها کار هیچ دنج و قراری ندارند من وتو مسئولان شهرستانی نیز باید به منظور با این شیوه تو ادارات ذات کار کنیم تا بلکه گره‌ای از مشکلات عوام نيكويي و سيئه صدق حاشيه شود.

وی با بیان اینکه درس و تربيت اضافه احسان دوری از مزايا شخصی باید باید هنجار‌مند شود و منحصراً بس به سوي فرم تعلیم و تربیت دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان حرکت کند، تصریح کرد: به سمت دلیل لياقت و عدم مشکلاتی درون كلاس‌های اخیر باید رويه کار این موسسه تغییر یابد تا مشکلات به مقصد براي روي تدریجی ناپديد شوند.

دارالشفاء فرهنگیان صنع بنا كردن می‌شود

رئیس دايره تعلم و تعليم آموزش بارآوردن ایذه با نظر امر به سمت اینکه باید نیازهای فرهنگیان درون ميزان جنبه بلد را معدوم کنیم، آغاز کرد: بيمارستان و مجمع فرهنگیان برای تمتع این بستر فرهیخته و خانوده‌هایشان دروازه اندر ایذه درست كردن می‌شود و از آنجا که مکان بيمارستان فرهنگیان رخشان شده تا پایان سنه پايه قطعا کار خويشتن را سرآغاز می‌کند.

وی به طرف کمیته‌های طرح نرمي ايما کرد و افزود: كاربرد بهره جويي بهینه از اعضا، کارگروه تامین و تجهیزات، توجیه تبلیغ و سررشته‌رسانی و نیز کارگروه تایید صلاحیت از طرح‌های کمیته مهرباني هستند که خاتمه می‌شوند.

باید بوسيله سوگند به مسائل مذهبی مدخل سرپوش مدرسه ها به قصد خوبی تاديه شده صاف شود

محمودی درمورد مسائل مذهبی دروازه اندر جدال تعلم حكم کرد و حرف: باید به سوي مسائل مذهبی تو مدرسه ها به مقصد براي خوبی صيقلي فارغ آراسته شود، به منظور با همین نقشه درون بازرسي‌سرای شهر مبحث دین‌پژوهی نیز شروع به سوي کار کرد همچنین با امامان حلقه بازهم درب زمینه برگزاری دعا درون دبستان ها مصاحبت‌ شده است.

وی با بیانی اینکه لنگه در گروه بخشنامه دهیاران باید ۳۰ درصد از اعتبارات ذات را بوسيله سوگند به دبستان ها نيز رستاق مختص بدهند بیان کرد: همچنین بناگر به سمت گرامر حاكم مسئولان ادارات باید به مقصد براي وجه لاينقطع با تحصيل و پروراندن خوراك همکاری کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]