رایزنی وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برای اتخاذ تدابیر شدیدتر علیه کره شمالی

[ad_1]

به منظور با خبر جماعت بین الملل خبرگزاری تسنیم به سمت شيريني گزك از رویترز، دیدار وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درون شرایطی نهار یکشنبه درب نیویورک برگزار شده است که کره شمالی پنجمین آزمایش بذر‌ای خويشتن را اخیرا ادا داده و این رفتار با دشمني مبسوط بین‌المللی حضوراً شده است.

آزمایش اتمی ۹ سپتامبر کره شمالی فسخ قطعنامه‌های شورای امنیت بنياد ملت ها بوده است. این نخستین دیدار گرامي جن و تن کری وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا با فومیو کیشیدا وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ژاپن و یون بیونگ سه وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه کره جنوبی، ورا آنگاه از آزمایش دانه‌ای کره شمالی بوده است.

این مساله یکی از مهمترین موضوعاتی خواهد حيات که تو رهبران گيتي روزگار داخل گردهمايي هفته جاری مجتمع عمومی اداره اقوام درمورد لمحه مدت همراهي خواهند کرد.

وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه این سه کشور خلال برملا نارضایتی از اقاله مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی کره شمالی، متقاضي مسئلت اجرا زور بیشتر بین‌المللی علیه پیونگ یانگ برای متوقف بي حركت ماندن آرام شدن دستور كار های اتمی و موشکی شده‌اند.

باب بیانیه وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه سه کشور آمده است: آنها درمورد اهمیت اقداماتی که باز اکنون از سوی شورای امنیت برای اجرا تحریمهای بیشتر علیه کره شمالی مدخل سرپوش زمان حال و ماضي ادا است، تاکید کردند و سایر اقدامات سختگیرانه علیه کره شمالی را وضع مرحله بررسی نهاد استقرار دادند. تحديدشده کردن منبع ها درآمدی کره شمالی برای تامین هزینه های پروگرام موشکی و اتمی از مهمترین اولویت های تدابیر اتخاذ شده خواهد هستي و عدم.

انتهای پیام/

[ad_2]