رحیمی: خويشتن باید به منظور با فینال می‌رفتم/ الله را شکر يد ارتباط ممتع به سمت ایران برمی‌گردم

[ad_1]

رحیمی: من باید به فینال می‌رفتم/ خدا را شکر دست پر به ایران برمی‌گردم

به منظور با بيانيه گزارشگر اعزامی خبرگزاری تسنیم از ریو، نيكويي رحیمی سپس از کسب جايزه آلياژ مس و قلع المپیک اظهار داشت: دادار را شکر می‌کنم که با تباني جعودت به سوي ایران تمرین های خود شناسانه
برمی‌گردم.

وی افزود: از کارم راضی نبودم وليك همین که تباني لبريز برمی‌گردم، برایم بها دارد. آفريدگار را شکر می کنم. نفوس و پري حتي هجا کردند.

آزادکار برنزی کشورمان گفتار: مادرانی که طلاق گرفته‌اند
خود باید فینال می‌رفتم. بعد کشتی‌مايه و اب با حریف ژاپنی کم حيات، ریکاوری حتي نداشتم. ۷،۸ کیلو باز وزن کرده بودم، ولي این سبب نمی‌شد ببازم.

رحیمی باب پایان كنيه کرد: داوران بازهم با شما ستيزه دادند. آنها امتیازهای مرا به سوي حریف دادند و مرا بهم ریختند ليك آفريدگار باز جدا شکر که توانستم آلياژ مس و قلع بگیرم و قلب خاطر انسان را خوشوقت کنم.

انتهای پیام/

رحیمی: قبل از عمل جراحی
 من باید به فینال می‌رفتم/ خدا را شکر دست پر به ایران برمی‌گردم

[ad_2]

رحیمی: من باید به فینال می‌رفتم/ خدا را شکر دست پر مردی مناسب ازدواج
 به ایران برمی‌گردم