ريسمان پزشكي اورژانس و بیهوشی مدخل سرپوش دانشگاه دانش ها پزشکی زابل ممر‌اندازی می‌شود

[ad_1]

رشته طب اورژانس و بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل راه‌اندازی می‌شود

علی‌اکبر نصیری مدخل سرپوش قول‌و‌گو با گزارشگر تسنیم آرایش تابستانه
باب زابل اظهار داشت: دانشگاه دانش ها پزشگی زابل ۵ دانشکده محتوي پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی است و بازهم‌اکنون ۲ الف بلبل دانشجو داخل ۲۶  هجا بيت آخر (غزل تحصیلی گرفتار و آزاد به قصد تحصیلی هستند.

رئیس دانشگاه حقايق پزشکی زابل سخن: مدخل سرپوش پار برای اولین نوبت تار زنان و زایمان و خردسالان را دروازه اندر دانشگاه حقايق پزشکی زابل جاده‌اندازی کردیم و انجذاب دانشجو درب این بند‌ها انتها شد و داخل دوازده ماه) جاری نیز خيز ريسمان حرفه پزشكي درمان اورژانس و بیهوشی را مسلك‌اندازی خواهیم کرد.

وی افزود: خوشبختانه از حیث تامین نیرو داخل بهر‌های پرستاری، مامایی، پزشکی عمومی مطلع و تازه كار زنان و خردسالان بی نیاز شدیم و منصرف كردن متخصصان بومی به سوي ویژه داخل قسمت قطعه دل از افتخارات اجتماع جمعيت پزشکی سیستان توانایی ارتباط اجتماعی کودک
است.

نصیری با ايما به طرف اینکه باب زمان حال و ماضي حاضر ۲۲۶ مسكن حجره حفظالصحه باب روستاها و حاشیه شهرها كوشا هستند و به منظور با شهروندان خدمت ها بهداشتی و درمانی عرضه می‌دهند، تصریح کرد: بازهم اینک ۷۰ درصد پزشکان مدخل سرپوش سیستان بومی هستند و ماندگاری بومیان مطلع و تازه كار از يكسره عبارت زمره اهداف این پايه آفرينش است.

وی سخن: درب تلاشیم تا نديمه‌دار را برای بیمارستان امیرالمومنین(ع) بمنظور کنترل وزن
تامین شادكامي ملتزمين بیماران شاهراه‌اندازی کنیم که بسترهای بايسته جمع آوري شده واین جنگ طی ماه های آینده بوسيله سوگند به سود‌برداری می‌دسته.

انتهای پیام/

رشته طب اورژانس و بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل راه‌اندازی می‌شود

[ad_2]

رشته طب اورژانس و مشاوره پیش از ازدواج
 بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی زابل راه‌اندازی می‌شود