رويش ۹۲ درصدی اعتبارات جعبه کارآفرینی امید کهگیلویه وبویراحمد

[ad_1]

ارسلان وجاهت و قبح خوبي آقازاده مدخل سرپوش سخن‌و‌گو با گزارشگر تسنیم درون یاسوج با نظر امر به سمت اینکه حرمت ابلاغی استان درون ابتدای امسال ۱۷۳ میلیارد ریال حيات، اظهار داشت: دروازه اندر نقل مكان اخیر هیئت هستي حكومت و مدیر كارگزار جعبه کارآفرینی به طرف کهگیلویه وبویراحمد  160 میلیارد ریال قرب به سمت استان تخصیص داده شد.

مدیر جعبه کارآفرینی امید کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه با افزدون این میزان قرب  جعبه ارتباط به سوي ابتدای واحد زمان ( روز  رويش ۹۲٫۴ درصدی داشته است، اعلام کرد: کل این اعتبارات تاکنون به سوي استان تخصیص یافته و این درب حالی است که باب عام ۹۲ شان قدر جعبه ۱۰۰ میلیارد ریال هستي و عدم.

خوشگلي فرزند با بیان اینکه ۱۶ الف بلبل و ۴۱۴ تمنا مردمی درب رحلت رئیس همگي به قصد استان مدخل سرپوش جهاز سامد درج شده است، كنيه کرد: این عده بوسيله سوگند به جعبه کارآفرینی امید استان محول داده شد و درب فرمان آيين کار جعبه آرامش دلگير است و تعدادی از حاجت‌های مردمی مبنی خوبي تقاضای قرضه تا کنون ادا شده و مابقی درب رابطه تسلط رفتار است.

مدیر جعبه کارآفرینی امید کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه این جعبه از مدل انگار‌ها و ایده‌هایی که انگيزه پيشرفت اقتصادی و ایجاد گرفتاري مدخل سرپوش این استان شود حمایت و رابطه اتصال به طرف وام گذاري آهار تسهیلات به مقصد براي آنها عمل می‌کند، آغاز کرد: جعبه کارآفرینی امید استان مدخل سرپوش دوسال ديرينه ۱۰۰ درصد اعتبارات را جاذبه کرده است.

انتهای پیام/

[ad_2]