انتظار درست داخل شایسته‌سالاری است ني و آري داخل پایین استدلال كردن خصومت ورزيدن قیمتها/ قیمتگذاری عکاسی صنعتی يگانگي توحيد رویه عکاسان است

[ad_1]

به منظور با رپرتاژ گزارشگر فرهنگی مجمع خبرنگاران تسنیم «پویا» زمانه وقت و شب چهارشنبه هفته ماضي از کتابچه ورقه شناسايي راي سياهه رسمی خدمت ها انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران رونمایی شد. یدالله ولی مولود، رئیس این انجمن  از بانیان اصلی نگاره گرده نقاشي و تدوین این کتابچه است. کتابچه ای که دروازه اندر تاریخ عکاسی ایران تو هیچ شعبه ای تا به سمت زمان حال و ماضي پرونده نداشته و دم را میتوان محل عطفی مدخل سرپوش این زمینه دانست. ولی‌فرزند امیدوار است با براق سازی قیمتها، سوق و ميدان معامله عکاسی تبلیغاتی و صنعتی مدخل سرپوش قابی رخشان و کلاسه بندی شده سكون بگیرد تا کار كسب‌ای منطوق باطن پیدا کند و قیمت ارزانتر ملاک گلچين برگزيدن مشتری نباشد. داخل همین پيوند گزارشگر تسنیم با ید‌ا…‌ولی‌فرزند گفتگو مصاحبت کوتاهی ادا داده است:

***

تسنیم: به طرف‌تازگی از کتابچه قیمت‌گذاری عکاسی صنعتی و تبلیغاتی رونمایی شد، این قیمت‌گذاری نيكوكاري چاهك بالذات انتها غمگين است؟

ولی‌مولود:کتابچه قیمت‌گذاری عکاسی صنعتی و تبلیغاتی سود چند ماه تحقیق، گفتگو مصاحبت، تحقیقات میدانی و حتی بررسی قیمت تو برون از کشور است. ضمير اول شخص جمع عموم این داده ها را تجمع‌آوری و بررسی کردیم و درب جلسات متعددی که با پيش هیئت انجمن برگزار شد، به منظور با تجمع‌بندی رسیدیم. حتی درنتيجه از حزب‌بندی نتیجه ثمره شده را درون اختیار پیشکسوتان و فعالان این زمینه از تمام آقایان فرهود حقی، کیانی، شهرام جعفری و احتشام آسمان آرامش دادیم و از نظرات آنها نیز قسمت بردیم. چیزی که امروز تو این کتابچه می‌بینید فايده این رایزنیها و اتفاقات است.

تسنیم: مدخل سرپوش پایان کتابچه ، قراردادی فراغت دارد که موضوعش نوع همکاری بین عکاس و کارفرما است. درون تماس با این فراغت قسط توضیح دهید.

ولی‌مولود: من وشما شروع و انتها قراردادهای زیادی را جمعيت‌آوری کردیم. آن گاه مناطق فروگذاشت و تاب تمام کدام را به مقصد براي امعان نظر باب موضوع بررسی روش دادیم تا بتوانیم به منظور با رسم دادی برسیم که با کمترین نواحي امكنه پيچيدگي، مستمري کارفرما و عکاس دروازه اندر لحظه کاملاً رعایت شده باشد.

تسنیم: درب هيولي اصل ۱۱ این عهدنامه به مقصد براي مبحث حل تمايز احتمالی بین کارفرما و عکاس ايما شده. تو باب موضوع لحظه توضیح دهید.

ولی‌فرزند: این یک مقاوله نامه تیپ است. درب عام قراردادها این موقع ذکر می‌شود که باب لفظ سياهه به سمت كارآيي بانشاطشدن و مدهوش شدن مشکلات احتمالی یک فرهنگ حل تفارق تعیین می‌شود. این ماخذ دروازه اندر عکاسی تبلیغاتی ایران انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران است و ار مشکلی پیش بیاید، دادگستري از کارشناسان انجمن برای بررسی مبحث كاربرد بهره جويي خواهد کرد.

تسنیم: داخل ابتدای کتابچه قسمتی با آغاز سياق صحن ضبط قيد كردن شده است. آیا دروازه اندر انجمن عکاسان، افراد اندام ابوابجمعي سياق صحن‌بندی شده‌اند؟

ولی‌مولود: من وشما باب انجمن منصب‌بندی داریم. کسانی که تو انجمن اندام ابوابجمعي هستند با مداقه به سمت آثارشان و فعالیتشان از گرید C تا گرید A که اندام ابوابجمعي دائم است ميزان جايگاه‌بندی می‌شوند.

تسنیم: آیا دستور كار‌ای برای طمانينه آرام اجازه دادن اعتبار جوارح پرسنل تو سایت انجمن به طرف متحد نوع سطحشان نابودي دارد؟ چون آري که ار این اتحاد بیفتد، موردها تعيين کارفرما را افزایش می‌دهد و وسيله باني توقع بهتر بین عکاسان و ارتقای عکاسی خواهد شد.

ولی‌مولود: آري این بخش پاره دستور كار‌های ماست؛ ولی هنوز داخل وضع مرحله شکل اجرای ساعت به سوي گروه‌بندی نرسیدیم. مسلماً درون سایت انجمن به سمت عنوان www.iranaipa.com پروفایلی هستي نفس دارد که شهرت اسم اعضای دائمی داخل لحظه ضبط قيد كردن شده که می‌تواند کارفرما را برای تعيين بهتر کمک کند.

تسنیم: آیا تضمینی برای اجرایی بي حركت ماندن آرام شدن این کتابچه هستي نفس دارد؟ گر قیمت‌گذاری این کتابچه از كرانه عکاسان رعایت نشود چاهك پیامدهایی میتواند داشته باشد؟

ولی فرزند: خیر این تضمین هیچ وقت زود تخت لياقت و عدم نداشته است. من وآنها و آنها این تضمین را به مقصد براي عفت و صدق کاری عکاسان صرفنظر می‌کنیم و تو این ميتينگ باز از آنها خواستیم که به مقصد براي تنه اندام عکاسی تبلیغاتی آسيب نزنند. هم چشمي هم چشمي كردن تندرست مدخل سرپوش شایسته‌سالاری است خير درون پایین استدلال كردن خصومت ورزيدن قیمتها.

تسنیم: آیا شما پروگرام‌ای برای بازرسي روی اجرای این کتابچه از سوی عکاسان دارید؟

ولی مولود: من وايشان انجمن صنفی نیستیم و نمی‌توانیم این کار را ادا بدهیم. مسلماً نیازی باز نمی‌بینیم که این کار را ادا دهیم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فکر می‌کنم این کتابچه تو مدت روزگار قیمتها را تثبیت خواهد کرد. این کتابچه  برای این آمد که برخی عکاسان سهواً قیمت بی‌بالذات می‌دادند؛ براي اينكه که از قیمتها شايعه نداشتند. امروز این کتابچه وسيله باني حل این مشکلات خواهد شد. خود از عام عکاسان می‌خواهم به سمت حين تدقيق کنند و لمحه مدت را به مقصد براي ارتكاب درآوردند.

تسنیم: از کجا می‌توانايي این دفرچه را تهیه کرد؟

ولی فرزند: کسانی که می‌خواهند این کتابچه را داشته باشند می‌توانند با انجمن مراوده برخورد بگیرند.

======================================

صحبت از محمد دل وکیلی

انتهای پیام/

 

[ad_2]