رقبای رحیمی و یزدانی امشب رخشان می‌شوند

[ad_1]

رقبای رحیمی و یزدانی امشب مشخص می‌شوند

آزادکاران اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کاروان کشتی ایران،‌ پنجشنبه شام با عند داخل آداب وزن کشی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو،‌حریفان نفس را خواهند معرفت آشنايي.

به طرف اعلان گزارشگر اعزامی مهرباني به طرف ریودوژانیرو، سيني گرد بزرگ برگ دستور كار رقابتهای کشتی خلاص بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو،‌ جمال رحیمی و خوشگلي یزدانی باید رئيس گاهنما ۲۰:۴۵ وقت و شب پنجشنبه مدخل سرپوش آداب وزن کشی شرکت کنند تا بعد از معلوم متوقف شدن رقبای خويشتن باب اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم از زمان ۱۷:۳۰ فردا آدينه بوسيله سوگند به میدان بروند.

همچنین علیرضا کریمی درب وزن ۸۶ کیلوگرم و کمیل قاسمی درون وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز زمان شنبه و خوشحال یزدانی داخل وزن ۹۷ کیلوگرم و میثم نصیری مدخل سرپوش وزن ۶۵ کیلوگرم حتي يوم دوره یکشنبه تو يوم دوره پایانی رقابتهای کشتی آزاده به سمت عرصه نبرد رقبای ذات خواهند روال.

تیم ملی کشتی مرخص ایران داخل المپیک ۲۰۱۲ لندن مولا خداوند یک گردن آويز لجين خالص و دومدال آلياژ مس و قلع شده هستي و عدم.

رقبای رحیمی و یزدانی امشب مشخص می‌شوند

[ad_2]

رقبای رحیمی و یزدانی امشب مشخص می‌شوند