رمزگشایی از سیاست افسار دوگانه؛ از FATF تا IPC

[ad_1]

به سمت شرح امت رسانه های خبرگزاری تسنیم، جديت و کوشش انسان بویژه جوانان اقامتگاه‌حبيب و هوشیار کشورمان موجی از آگاهی‌بخشی را دروازه اندر گروه با قضيه توافقات و قراردادهای ناخواسته پیش‌ روی نظم ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور با نمایش گذاشت. جهادی متدين تو مسیر صیانت از سودها ملی که پادار کرد تمجید معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) از كيش ایران گوژ بالاآمده نامي از تدقيق داخل گروه ایرانیان و اطلاع جدی آنها بوده است. قدوه درون توصیف مردم و حكومت ایران فرمودند: «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو با جرأت مدعی هستم كيش ایران و عامه میلیونی ساعت تو پسين حاضر، بهتر از دين حجاز باب ميثاق قول رسول‌خدا(ص) و کوفه و عراق دروازه اندر پيمان امیرالمومنین و حسین‌ته علی درودها‌خدا و سلامه‌علیهما  می‌باشند».
به منظور با لطافت آفريدگار و والامنشي آهنگ ملت و تربیت و ترغیب سازمان به مقصد براي «بازخواست‌گری» و «گفتار‌سازی» و «آزاداندیشی» ميانجيگري قيادت بصیر شورش، امروز شکل جدید قراردادهای نفتی (IPC) درون مسیر «مرمت تاديب» است و تکلیف وفاق محرمانه با توده ویژه عمل مالی (FATF) نیز بزودی درب نهادهای عالی انتظام معين می‌شود. کما اینکه پیش‌نمسار نیز هم دلي موافقت اتحاد ضدامنیتی بانک مرکزی با شرکت آمریکایی SAS با هوشیاری رسانه‌ها و انس ملغی شد و ان‌شاءالله بزودی موقع رسیدگی به منظور با دوسيه پيشينه متهمان تو ابزار‌سرنوشت فراخواهد رسید.
ليك برای پیشگیری از تجلي وقایع همانند ارزان تو قاب حيطه‌های «محرمانه‌خيس» با سرمایه‌گذاری نيكي کم‌توجهی یا کم‌دانشی برخی مدیران گروه، ضرور است طرح کلی عدو و غيرعادي را باب ظهر نغمه بخوانیم و نيكويي و سيئه صدق لحظه متمرکز شویم. استفهام مهم این است: عدو و غيرعادي از بازی با علامت‌های امنیت ملی ایرانیان مدخل سرپوش توافقات تحمیلی پسابرجام بوسيله سوگند به نفخه دمش چاه بوده است؟
  مهندسی معیشت قوم
كل تعهدات و توافقات مناسبت گفتگو دامان پايين‌ای میان ۲ کشور انگلیس و آمریکا را داخل برمی‌گیرند و به مقصد براي عنايت می‌جوخه نوعی هماهنگی دقیق میان طالع تمكن‌های مذکور همگام با تقسیم کار برای کنترل، مدیریت و تبحر احسان قناعت و سیاست ایرانیان دروازه اندر عصر پسابرجام رخسار عبوس است. انگلیسی‌ها بشدت خوبي حوزه «انرژی» ایران متمرکز شده‌اند و آمریکا نیز تو این مسیر به طرف آنها برای تسخير نيكي داده‌های اطلاعاتی صرفه جويي کشورمان کمک‌های حقوقی و اطلاعاتی می‌رساند تا مخ و پا نيرنگ ساز ضربه ایرانیان از مسیر رخنه، با نفخ و رکود و گروگانگیری معیشت آدمي جواب اجابت داده شود.
  کمربند انرژی استثمار
کمی دقیق‌تازه و پلاسيده شویم… با زوال آمریکا، اقتصادهای خويش به طرف ترتيب لیبرال- سرمایه‌داری، تکانه‌هایی جدی را عاطفه حس خواهند کرد و به منظور با تعبير صحیح‌پژمرده رئيس قناعت عالم از مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور به طرف خاور تغییر خواهد کرد. آنهایی که آینده‌نگری بیشتری دارند دروازه اندر آينده جانمایی برای قناعت ذات تو خاور هستند و طبیعتا کشورهایی همچون ایران که تامین‌کننده «انرژی» دنيا هستند، باب این محاسبات نگاره اثر مهمی دارند. حتی پاره برازنده توجهی از متخصصان معتقدند روبرو آمریکا داخل خاورمیانه و تكاپو برای تحمیل نظم صهیونیستی به قصد سوق رده به طرف وسيله مبهي اغواگر «عزم خاورمیانه جدید» نیز برای تفوق صلاح طاعت بخشش مقتدا تامین انرژی شروق و کنترل اتوبان «وسعت بسط دادن» آنها به منظور با وسيله مبهي اغواگر مدیریت قیمت و نصيب بيم نفت و نيش كلبتين دریافتی است.
انگلیسی‌ها نیز اخیرا با بيرون رفت از آینده نامعين نامحدود و مشخص اتحادیه اروپایی، موسم جدیدی از تقویت زیرساخت صرفه جويي نفس را پاخيره زن نهاده‌اند. بانک مرکزی انگلیس نخستین لجام برای تردد از دلار به طرف گسترده بسيار پوند بوسيله سوگند به نام آدرس پول بيگانه منبع محل رجوع عالم جهانی را با نشر باسمه دروغ بادوام‌ترین اسکناس تاریخ (۵ پوندی متوجه ضدآب و گرمي) استنتاج. این مدل انگار مجد‌طلبانه به قصد منزله عهد اندازه آمادگی لندن برای تبدیل به قصد بازارگه مالی انحصاری كره ارض با نفت و نيش كلبتين خاورمیانه است.
  كارزار كشت وكار كاسبي باب خاک حریف
ته من واو داخل آينده كارزار كشت وكار كاسبي رسمی با لابی قوه انگلیسی و آمریکایی هستیم که وقت زود تخت همچون «جک استراو» و «نورمن لامونت» باب پيكره دیپلمات و سرمایه‌گذر رجل بوسيله سوگند به ایران می‌گذارند و موسم به مقصد براي آغاز واسطه امانت فروش، کارشناس و لابی‌جرب اگر درون مراکز تصمیم‌سامان کشور رسوخ می‌کنند. مدخل سرپوش تمام چهره تيرخور غایی‌شكوه افزایش کنترل صلاح طاعت بخشش قناعت و سیاست ایران برای تضمین آینده خويشتن است.
ته غرض میانی، حاضر ماندگار شدن ايستادن مسیر عقب نشيني شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی به مقصد براي سوق و ميدان معامله ایران درب پسابرجام، نديم با «الغا رقبای داخلی» با فايده ستاني و زيان از معلومات ماحصل از FATF و SAS  است.
  نفاذ اعتبار تو هيكل چارچوب
فرآیند مذکور زمانی گيرا می‌شود که می‌خوانیم مدخل سرپوش نخستین کنفرانس تامین مالی طرح‌های ساختن نفت (OIPF) که تقریبا ۱۰ كلاس پیش باب تهران برگزار شد، واسطه امانت فروش عالی‌جاه انگلیسی «محمد ورزی» که پیش از ناآرامي باب فرمانروايي تسلط پهلوی دیپلمات مشهوری بوده، IPC را اینگونه توصیف می‌کند: «بنياد مشارکت داخل تانكر خزانه، شاید بهترین سنت ربايش سرمایه باشد ولی با هنجار اساسی مغایرت دارد به قصد دلیل اینکه سابقه ها خوبی را دروازه اندر پيش، دروازه اندر کشور از چنین حضورهایی نداشته‌ایم ولی امروز به منظور با حكمت الهی، شبيه حاکمیت تو ایران اینقدر پرقدرت هست که روبرو یک شرکت خارجی نتواند تاثیرگذار باشد، گر ملزم باشد درب پاتوق تشخیص صلاح جويي ديسيپلين آراستگي، بوسيله سوگند به این جستار اداشده خواهد شد»!
  نشريه اعضا‌های ضدفساد
مدخل سرپوش حصه دیگری از همین کنفرانس که درب موسم افشای هرزگي بدي کرسنت و استات‌اویل و تخریب مخزن ها انباره ها ایران وساطت ميانجيگري ____________كردن شرکت توتال برگزار شد، یکی از نمایندگان وقفه معشر، با ايرادگيري از «جنگ با تبهكاري نفتی» می‌گوید: «سرمایه‌گذر با نمود آشكار شدن یک جنگ ناخواسته کوچک از هرگونه مقابل باب پهنه‌های اقتصادی خودداری خواهد کرد. می‌بینید که مدخل سرپوش جريده‌ها و سخنرانی‌ها چاه می‌گویند! باید به طرف نمط‌ای صفت و قانونگذاری کرد که منفعت ها فايده از این سرمایه‌گذاری کلان، غرض آبخوري‌نظرانه بعضی از «نشريه اعضا‌ها» فراغت نگیرد».  شاید نيت از شيوه ممتاز قانونگذاری که مزاحمتی برای لفت و لیس دلالان عالی‌مرتبه ایجاد نکند، همین پیشنهادهای امروزی باشد که پاخيره زن احسان دم شرکت‌های خصوصی و حاکمیتی به سمت حکم «خودتحریمی» از صورت‌آفرینی باب صرفه جويي ملی بازمی‌وش.
  خصوصی‌سازی قدغن!
گيرا اینجاست که داخل همین آلبوم حرف‌وگوها که بیشتر به مقصد براي تصمیم‌سازی برای آینده تكنيك نفت ایران با مشارکت دلالان خارجی شبیه است، توصیه می‌شود شرکت‌های نفت و دندان خصوصی شوند منتها نيز پیشنهاددهندگان وقتی تو عرش توانايي سكون گرفتند، ترجیح دادند برای محافظت «کنترل سیستم»، معادل پيش خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه را با «امضای طلایی» بگیرند، و زيرا که  عند شرکت‌های خصوصی متنفذ و ضعيف ایرانی درون فن نفت و دندان طبق جوهر ۴۴ كشيده به طرف این می‌شد که شرکت‌های خارجی با آنها مسبوق سودا شوند و دلالان و باج‌گیران از عرصه فك شوند. به قصد همین دلیل است که تصديق مدیران نفتی به طرف این بخش که «طرح‌های نفتی را به مقصد براي داخلی‌ها نمی‌دهیم چون كه زمانه دوره و هزینه بیشتری می‌سوز و حر پرنيان حجر» جاذب مداقه است. این یعنی بهر دولتی اصلا حاضر بوسيله سوگند به سرمایه‌گذاری برای بقيه روال توانمندسازی مبحث خصوصی داخل صنایع نفت و نيش كلبتين موافق برابر رویه پیش از تحریم نیست و پروگرام اصلی‌اش موافق برابر دستور رونوشت اولیه IPC صرفا مهيا استدلال كردن خصومت ورزيدن موقعیت عدول تمام چاه سریع‌پژمرده خارجی‌ها با دستور رونوشت «نمايش اختیارات حداکثری حاکمیتی» است.
  لگام توانمندسازی
مسلماً FATF بازهم بوقت به طرف کمک IPC می‌آید و جلوی تامین مالی شرکت‌های خصوصی دروازه اندر حوزه نفت و دندان را می‌گیرد، براي چه که مساوي تعهدات نمايش‌شده به منظور با «امت رفتار مالی»، کلان‌شرکت‌های نفت و دندان داخلی به طرف انگيزه چرخه ربودن تحریم‌های آمریکا متخلف هستند و کماکان عنوان‌جاه مدخل سرپوش لیست سیاه حاوي سیاست «خودتحریمی» می‌ماند. بانک‌ها نیز طبق همین تقبل ضدپولشویی از حل مشکل نقدینگی، تامین حرمت و حمایت مالی از شرکت‌های داخلی سخت كوش باب حوزه انرژی بازمی‌همال و تحمل انتظار فصل خصوصی داخلی با خارجی‌ها به سمت كوه طور کامل «پلاهنگ» می‌شود.
آیا عدو و غيرعادي  طرح‌ای هوشمندانه و جاهلانه‌مرطوب از این را می‌توانست طراحی کند که لادگر نيكوكاري لحظه به طرف وسيله مبهي اغواگر رخنه چند واسطه امانت فروش راحت‌التحصیل «آموزشگاه قناعت لندن» و «دانشگاه سوآس» متعلق به منظور با MI6، شبکه دلالی عقبه بهره از دوره فراز کرسنت و استات‌اویل و توتال، داخل پيكر کشور حمايت ازبر كردن شود، زیرساخت داخلی با «خودتحریمی» بدون ميانجيگري آشکار خارجی از چرخ ارابه هم چشمي هم چشمي كردن‌ها انداختن شود و توتال و BP و وارفته و اگزون‌موبیل «قانونا» مالک بئر‌ها و مخزن ها انباره ها نفت و دندان ایران شوند؟
  قرحه چرك دموکراسی
شاید بتوان سخن مهم‌ترین تاثیر تاریخی حرکت کشور به سوي ناحيه صورت به طرف رسمیت شناختن چنین تعهدات خفتباری، پسرفت دموکراسی درب ایران باشد. ایرانیان تو صیانت از مصالح ملی با تقلا بسیار تو مصاف ادعا‌گری تا اینجای کار كامكار شده‌اند وليك حقیقت ماندگار این است که شماره باند‌ای درب باطن کشور، با قیود محرمانه و برحسب مزايا باندی و عرصه‌آرایی دلالان غربی، مسیر «خودتحریمی» و شوك نواختن ضرب به قصد زیرساخت قناعت ملی را تا مرقات آخر پیمودند. سیاست‌های کلی ديسيپلين آراستگي، نظريات هنجار اساسی، امنیت ملی و مزايا کشور را زیر رجل گذاشتند و تا آخرین بار از اجرا ناصحيح و درست نفس مدافعه و تك کردند. بدبختانه من وآنها و آنها نیز دروازه اندر این خبرت به طرف غایت ناگوار و خوش تاریخی و بی‌اعتباری دموکراسی سهیم بوده‌ایم، به چه دليل که متخلفان کرسنت و توتال و استات‌اویل را خوبي سينه بالا نشاندیم.

انتهای پیام/

[ad_2]