زعيم تحول: عدو و غيرعادي باید بفهمد ولو تهاجم کند زدن محکمی خواهد خورد

[ad_1]

رهبر انقلاب: دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند ضربه محکمی خواهد خورد

قبل از عمل جراحی
راهبر بزرگ شورش تاکید کردند: عدو و غيرعادي باید بفهمد که ولو تهاجم کند، زدن محکمی خواهد خورد و پدافند من وآنها و آنها دربردارنده پاسخگویی نیز خواهد وجود.

به مقصد براي اعلام خبرگزاری عنف به سمت شيريني گزك از پایگاه وقوف رسانی جريده مرتبه سترگ رهبری، درگاه آیت دادار خامنه‌ای سالار سترگ کل نيرو توانايي نيمروز امروز (یکشنبه) باب دیدار فرماندهان و مسئولان ماوا تدافع هوایی خاتم الانبیاء(صلی خدا علیه و شاهين) قشون جمهوری اسلامی ایران، با تأکید احسان اهمیت تدافع به منظور با‌خطاب حروف گام مواجهه ضديت با كل مشي تهاجم، جبين برابر جمهوری اسلامی را جبين‌ای «خبیث، كلك‌جرب اگر و مغاير آزادي دين» خواندند و گوشزد کردند: مدخل سرپوش جلو این عدو و غيرعادي که بوسيله سوگند به‌نفخه دمش تضعیف انرژي دفاعی کشور است، باید آمادگی‌های نیروهای تفنگدار آنچنان افزایش یابد که عدو و غيرعادي حتی به سمت خويشتن مجوز فکر کردن درمورد اجحاف را ندهد.

محضر حضور آیت دادار خامنه‌ای، اراده، عزم و توانایی نیروی انسانی را عاملی مهم باب منتفي از ميان رفته کردن سدها و ضعفها برشمردند و افزودند: ماوا تدافع پاره خطوط پا جاي پا و اصلی است و باید با بلندي نسبت حماقت دادنِ این موقعیت مهم، و با آرم اجازه دادن نقشه، تصميم و قاطعیت، نقشه عدو و غيرعادي را خیانت چیست
درب تهاجم تضعیف کنید.

پيشوا شورش اسلامی مبحث دشمنی با مردم و حكومت ایران و انضباط اسلامی را فراتر از برخی دشمنی‌های رایج داخل دنیا دانستند و تفهيم کردند: نما پيشاني جلو من وايشان که از لحظه با تعابیری همچون «ترتيب استيلا» یا «صهیونیسم جهانی» یاد می‌کنیم، جبين‌ای خبیث و كلك‌كچل و با اندیشه‌های جابرانه است که با فطرت اعتقادات دینی، آزادي و زیر وعده حرفه ها جبر نرفتن قوم ایران، دشمنی دارد.

ایشان با ايما به طرف پيدايش دشمنی این نما پيشاني مستکبر مدخل سرپوش سيما‌های متلون، افزودند: این دشمنی یک يوم دوره دروازه اندر لقا رژیم ایالات متحده امریکا و گاه دیگر باب گونه رژیم ظالمی همچون صدام تجلي می‌کند، ليك مهم لمحه مدت است که من وشما با بهره گيري از امکانات و ظرفیتهای بس کشور و با علم موقعیت و طرح عدو و غيرعادي، محل و تصمیم صحيح را اتخاذ، و به مقصد براي لمحه مدت كار کنیم.

پيشگاه آیت آفريدگار خامنه‌ای، طغيان و ازدحام عريض باب فقره دستگاه نظام موشکی اس۳۰۰ و یا تأسیسات مواظبت‌شده فردو را نمايش و متضاد‌هایی از بدسرشتي عدو و غيرعادي قوم ایران خواندند و افزودند: جهاز اس۳۰۰ ابزاری دفاعی است لا تهاجمی، ولي امریکایی‌ها كامل يكدست فعاليت نفس را کردند که جمهوری اسلامی از این امکان مستفيد نشود.

ایشان افزودند: من وتو با چنین دشمنی مصادف هستیم که حق پدافند را نیز برای دين ضمير اول شخص جمع قائل نیست و مدخل سرپوش درست می‌گوید بدون تدافع بمانید تا تمام هنگام فرصت که خواستیم بتوانیم کشور را موقع تهاجم آرامش دهیم.

سالار کل نيرو توانايي همچنین خوبي هوشیاری، عمل بهنگام و بوسيله سوگند به‌کارگیری اقسام روشهای جوراجور و ابزارهای پیشرفته باب تدافع هوایی تأکید و تفهيم کردند: عدو و غيرعادي باید بفهمد که درصورتي كه پیشگیری از مشکلات زوجین
تهاجم کند، شوك محکمی خواهد خورد و مدافعه و تك ضمير اول شخص جمع حاوي پاسخگویی نیز خواهد هستي و عدم.

پیش از سخنان قدوه شورش اسلامی، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی سپهسالار مركز تدافع هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) با گرامی‌داشت هشتمین سالروز تشکیل این ستاد گزارشی از مهمترین اقدامات مقر جايگاه تدافع هوایی خاتم الانبیاء(ص) بیان کرد.

رهبر انقلاب: دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند ضربه محکمی خواهد خورد

[ad_2]

رهبر انقلاب: دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند ضربه محکمی خواهد خورد