روحانی موت دوچرخه راكب ایرانی مدخل سرپوش پارالمپیک را تسلیت قول

[ad_1]

رئیس گروه طی پیامی، مرگ «برف گبار نتاج» دوچرخه مركب نشين و پياده نصب ایرانی را داخل حین مسابقه ها پارالمپیک ریو تسلیت حرف.

به سوي اعلان خبرگزاری ماه و خور، «خوشگلي روحانی» رئیس‌توده موت برف گلبارنژاد دوچرخه‌شواليه کشورمان نيكوكاري سرنوشت تجلي اتفاق درون حین برگزاری آزمايش ها پاراامپیک ریو را تسلیت حرف.

وی درب پیامی توئیتری ذمر آوند شرط کرد: «تصادف خوش موت برف گلبارنژاد دوچرخه فارس عزیزمان درب حین مسابقه ها پارالمپیک ریو، كلاً شما را تو تحسر دخول برودت، روحش خرم.»

گلبارنژاد به طرف دلیل پديدار شدن تصادف درب نوبت برگزاری آزمايش، چند زمان خلف از انتقالش بوسيله سوگند به بیمارستان، رحلت.

[ad_2]