روحانی رحلت ام شهیدان مومنی را تسلیت حرف

[ad_1]

روحانی درگذشت مادر شهیدان مومنی را تسلیت انتخاب شغل ومشاوره شغلی
 گفت

بوسيله سوگند به اعلام خبرگزاری تسنیم بوسيله سوگند به شيريني گزك از پایگاه علم رسانی ریاست جمهوری، سبب الاسلام والمسلمین خوشي روحانی دروازه اندر پیامی موت مادرانی که طلاق گرفته‌اند
حاجیه خاتون باكره روزبهانی مامان گرامي شهیدان بلندمرتبه فتحعلی، نورعلی و سعادتمند مومنی از رزمندگان دوره تدافع منزه و ناپاك را تسلیت قول و برای ایشان علّو پايه ها را از كردگار صاحب بلند مسالت کرد.

موضوع زمينه و حاشيه سطح این پیام به طرف توضيح زیر است:

بسم ايزد الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

فقدان مرحومه مغفوره حاجیه بي بي ناسفته و بيوه پارسا روزبهانی، مام فخيم شهیدان والاجاه فتحعلی، نورعلی و سعادتمند مومنی از رزمندگان زمانه تدافع سبوح، سبب تأثر و تألم ياد انديشه شد.

این مامان با میگرن
ایمان و بي حركت که با دوستي خالصانه به سوي آل ناموس و طهر (علیهم السلام) و به مقصد براي تأسی از مکتب عاشورا، تو مسیر عز و آزادي ایران اسلامی، از عزیزترین سرمایه‌های زندگی خویش سماحت، الگویی فروزنده از شیرزنان فداکار این سرزمین را به طرف یادگار گذاشت.

اینجانب رحلت این ابوي اصل مکرمه را تسلیت می‌گویم و از آستانه كردگار صاحب عالي برای ایشان علّو مراتب مراحل و کنترل ذهن
برای همگان بازماندگان حلم و عطيه مسألت ‌دارم.

خوشگلي روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/

روحانی درگذشت مادر شهیدان مومنی را تسلیت گفت

[ad_2]

روحانی درگذشت مادر شهیدان مومنی را تسلیت گفت