روحانی چهارشنبه به قصد قزوین می‌رودخانه

[ad_1]

کاروان تدبیر و امید مدخل سرپوش سی و یکمین مهاجرت استانی، به قصد استان قزوین رحلت می‌کند.

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری عنف، موجب حكم‌الاسلام زيبايي روحانی رییس همگي کشورمان چهارشنبه هفته جاری دروازه اندر جریان سی و یکمین مهاجرت استانی کاروان تدبیر و امید به مقصد براي استان قزوین نقل مكان می‌کند.

سخنرانی باب تجمع انس قزوین درون استاديوم شهید رجایی، نزديك باب مجلس شورای اداری مدیران، دیدار و اجلاس با برگزيدگان و فعالان اقتصادی استان، گردهمايي با خانواده‌های بزرگ شهدا، ایثارگران، علما و روحانیون و ائمه آدينه استان و همچنین زي درب مجلس خبری و ذمر آوند شرط نتایج سياحت از طرح‌های پیش بینی شده كوچ رئیس جمهوری به سمت استان قزوین است.

پیش از این تو ۲۴ شهریور و درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع هماهنگی رحيل کاروان تدبیر و امید به منظور با استان قزوین، اقدامات هستي حكومت تدبیر و امید دروازه اندر راستای حل مشکلات درون بهره های نامشابه و آشنا استان قزوین ازجمله کشاورزی، باغداری، گذرگاه، حفظالصحه و عافيت بهروزي و ماء مايع شيره و نیز پروگرام های هستي حكومت برای حمایت از فعالان اقتصادی ، جزء خصوصی و کارآفرینان درب این استان موقعيت مناقشه درس جستار و بررسی طمانينه آرام افسرده وجود.

[ad_2]