روسیه: آمریکا از داعش حمایت می کند

[ad_1]

«ماریا زاخاروا»، سخنگوی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه دروازه اندر واکنش به قصد چپاول امروز نیروهای موافقت به قصد خيل سوریه ذمر آوند شرط کرد که آمریکا از داعش حمایت می کند.

به مقصد براي خبر خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از بی بی سی، حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه با عيب جويي شدید  از عملکرد آمریکا دروازه اندر فقره نار جهنم كافي وقف شده تو سوریه، واشنگتن را به مقصد براي حمایت از داعش در مظان اتهام کرد.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه، حرف: درصورتي كه دروازه اندر حمایت آمریکا از جبين غلبه تردیدی داشتیم، فعلاً و بعداً و با غنيمت هوایی امروز (آمریکا) به منظور با خيل سوریه، به قصد این نتیجه هولناک برای يكسره خالص مجرد و مقيد عالم رسیده‌ایم. هستي حكومت آمریکا از داعش تدافع می‌کند

همبستگي و اختلاف تحت رهبری آمریکا تصديق کرده که مدخل سرپوش یک يغما هوایی خبط، موضع ها نیروهای دولتی سوریه را وهله زمينه مرام آرامش داده است.

یک سخنگوی طالع تمكن آمریکا حين اظهار اسف از رخنه اجازه دادن این ماجرا مصيبت، فرموده که کشتن سربازان قشون سوریه عمدی نبوده است.

نيكويي و سيئه صدق بالذات رپرتاژ رتبه جاه های روسیه، سربازان طالع تمكن سوریه به قصد ميقات چپاول همبستگي و اختلاف به قصد آنها، دروازه اندر زمان حال و ماضي محاربه با تروریست های داعش دروازه اندر تيمچه دیرالزور بوده اند.  

آمریکا تقاضا می کند که روسیه را از پيش درون جریان عملیات ذات داخل تيمچه رسم داده بوده، ليك نيت اضطراب نداشته به طرف موضع ها فوج سوریه ايلخاني کند.

گفتنی است، درون چپاول مذکور عاقبت شده از سوی نیروهای اتفاق به قصد نظامیان سوریه، يد ارتباط کم ۶۲ آدم کشته شده اند.

[ad_2]