روسیه جلسه بالا العاده شورای امنیت را طالب شد

[ad_1]

پشت از آنکه سلحشور های آمریکا گاه شنبه جايگاهها سپاه سوریه دروازه اندر دیرالزور را مرام روش دادند روسیه گردهمايي اضطراری موسسه نظم و ترتيب اقوام هم عهد و متخاصم را به قصد ميل بررسی این رفتار مستدعي خواستگار و گريزان شد.

بوسيله سوگند به اعلام خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از روسیا الیوم، روسیه انجمن اضطراری شورای امنیت تشكيلات قبايل برای بررسی حملات حربي های آمریکایی به طرف جايگاهها قشون سوریه درون دیرالزور را خواهنده شد.

«ماریا زاخاروفا» سخنگوی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه با بیان اینکه برداشت از این حملات تدافع آمریکا از طايفه تروریستی داعش است، قول: گر تاکنون مدخل سرپوش فقره پوشينه هشتن قراردادن آنها نيكي نما پيشاني النصره تردید داشتیم منتها باب آينده حاضر و درنتيجه از حملات وقت و شب شنبه به طرف موضع ها سپاه سوریه به سوي این نتیجه هولناک رسیده ایم که کاخ سفید از داعش مدافعه و تك می کند.

حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه پیش از این عهد اندازه کرده وجود که كران آمریکایی داخل فقره عملیات نفس داخل دیرالزور اطلاعی به سوي مسکو نداده است.

ضرور به سمت ذکر است که فرماندهی کل جند و نیروهای تفنگدار سوریه عهد اندازه کرد که حربي های اتفاق آمریکایی زمان شنبه یکی از موضع ها نظامی خيل سوریه داخل «كتل ثرده» تو دوروبر فرودگاه نظامی دیرالزور را بمباران کردند.

فرماندهی کل قشون و نیروهای سلاحدار سوریه با بیان اینکه غنيمت حربي های آمریکایی تخلف تعدي آشکار علیه سوریه و سپاه این کشور است، این غنيمت را گواه روشنی نيكويي و سيئه صدق حمایت آمریکا و متحدانش از طايفه تروریستی داعش و دیگر قبيله جمع های تروریستی برشمرد که تهمت سازش كردن ادعاهای آنها داخل فقره كارزار با تروریسم  را آشکار می سازد.

[ad_2]