جلا اقتصادی مهم‌ترین بازجست توده از انجمن و ثروت/ مشکلات واحدهای تولیدی کوچک ازبين بردن شود

[ad_1]

عباس پاپی فرزند دروازه اندر پارلمان شورای اسلامی دروازه اندر حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم درون دزفول اظهار داشت: مراقبت به منظور با حوزه تولید و مدافعه حل نیازهای صنایع کوچک و متوسط، یکی از مهم‌ترین نیازهای حوزه اقتصادی کشور است که مراقبت به سمت ساعت یک نیاز مهم مدخل سرپوش مسیر عمران کشور است.

وی افزود: شكيل با همین گفتار، اعتبار اقتصادی و ایجاد زمینه‌های جلا لمحه مدت یه شهرت یکی از مهم‌ترین طلب جستن‌های آدميزاد ایران اسلامی از نمایندگان خويشتن تو جلسه شورای اسلامی و طالع تمكن مورد بحث موردتوجه طرح شده و بیان شده است.

نماینده عوام دزفول درب جرگه شورای اسلامی كنيه کرد: یکی از نیازهای این حوزه و ایجاد شرایط رواج اقتصادی مناسب مدخل سرپوش سوق رده، مداقه به سوي تداول واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است که افزون نيكي افزایش تولید ملی نقشی مهم دروازه اندر مسیر کارآفرینی کشور دارد.

وی قول: به طرف همین جنبه، كنگره دهم و اقبال باید با تنظیم قوانین مناسب و ایجاد یک مسیر مناسب توانايي مبنا راه اتفاق و همدلی بوسيله سوگند به کمک این صنایع و تداول اقتصادی کشور بیایند.

پاپی‌فرزند بیان کرد: یکی دیگر از نیازهای این حوزه، انجذاب سرمایه‌عبور و تأمین اعتبارت و سرچشمه ها ماخذ مالی لمحه مدت‌ها با دل سوزي به منظور با این استعداد و ظرفیت است که بدون شک مسیر بسط اقتصادی کشور را تسهیل و آبرو می‌بخشد.

وی افزود: تمول و معشر باید تو کنار بازهم، سدها تولید را شناسایی و داخل کم‌ترین فصل ممکن لحظه‌ها را مدافعه حل کنند تا بیش از قديم محبوب شکوفایی ساختن و صرفه جويي سازمان و بازهم چنین افزایش ظرفیت تولید ملی درون کشور باشیم. 

نماینده آدمي دزفول درب جرگه شورای اسلامی اظهار کرد: باب رخ علاقه به منظور با این نیازهای اقتصادی، حوزه قناعت مقاومتی و رهنمودهای نشيم اشل سترگ رهبری تو این گفتار تأمین و بیش از سابق صرفه جويي ایران پویا و شکوفا می‌شود.

انتهای پیام/ 

[ad_2]