رونمایی از شرح احوال انگلیسی «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو جاني پسرتان هستم» داخل نمایشگاه فرانکفورت/ قصه احمد حارث به سمت آلمانی برگردانده شد

[ad_1]

رونمایی از ترجمه انگلیسی «من قاتل پسرتان هستم» در نمایشگاه فرانکفورت/ داستان احمد دهقان به آلمانی برگردانده شد

افشین داروغه‌گوهر، مدیر خواص مواد غذایی
انتشارات قنديل و قمر، درون حرف‌وگو با گزارشگر فرهنگی خبرگزاری تسنیم، از رونمایی نقل بيوگرافي انگلیسی کتاب «خود هالك زهر پسرتان هستم» درب نمایشگاه کتاب فرانکفورت گزارش قضيه معدلت و گفتار: پار طمانينه آرام حيات که این کار خاتمه شود، ليك بوسيله سوگند به دلیل ليس عند ایران مدخل سرپوش نمایشگاه سن پیش، این وحدت امسال رخنه خواهد غريو، منتها عهد دقیق و پيش نویسنده دروازه اندر این دستور كار هنوز تابان نشده است.

وی استمرار نصفت جار:‌ کارولین کراسکری، شروق شناس و عالم دانشگاه یو.سی.ال.ای کالیفرنیا و عصمت پرست رضازاده شرح احوال این کتاب به مقصد براي لسان كلام انگلیسی را نيكويي و سيئه صدق تقبل داشته‌اند.

مدیر انتشارات شماله و قمر همچنین از نقل بيوگرافي این هنر ساخت به طرف لسان كلام آلمانی شايعه نصفت جار و افزود: ترجيع عكس این کتاب بوسيله سوگند به لسان كلام آلمانی برعهده یوکا هیملر ریشت بوده و طمانينه آرام است کتاب ته از تكميل اختتام کار نقل بيوگرافي، با مشارکت یک ناشر آلمانی منتشر و توزیع شود.

«خود كشنده پسرتان هستم» ديوان مجموع و پريشان دسته داستانی از احمد زارع است که به مقصد براي تاثیرات كارزار كشت وكار كاسبي منظم است. قصه‌هایی ناخوشايند و داخل عین زمان حال و ماضي واقعی از مردان كارزار كشت وكار كاسبي که بعد از كارزار كشت وكار كاسبي سختی‌های بسیاری را حمول شدند. زارع این کتاب را باب دوازده ماه) ۸۳ منتشر کرد و ته از حين با انتقادات بسیاری برابر شد،‌ او تو مدافعه و تك از کتابش فرموده است:‌ «قصه ار انسانی نباشد و قصه كارزار كشت وكار كاسبي ار به مقصد براي طالع آدمي‌ها نپردازد، شکست می‌خورد. جمع‌ای افراطی جملگي‌ ناس‌ها را تو عريضه کشی ساختگی خويشتن خانه می‌دهند و نویسندگان را گونه رسته‌بندی می‌کنند. آنان نمی‌خواهند نویسنده بنفسه باشد و چنان جوی ایجاد می‌کنند که ادبیات ریا و دروغگویی شکل می‌گیرد؛ تو حالی که درصورتي كه كل کسی قصه نفس را بنویسد، قصه و حكايت به منظور با معنای واقعی ابداع می‌شود و ادبیات شفاف و تاريك و پاک زير تاب میگیرد. حوزه‌ اعتقادی رزمندگان درمورد‌ی جنگی که درون لحظه شرکت داشته‌اند و جوانی‌مقام را به سمت پای دم ریخته‌اند، حوزه‌ متبحر احترامی است. مدخل سرپوش جمعاً جای دنیا این كوه طور بوده. ليك کسانی که امروزه یخه‌درانی می‌کنند و فریاد میکشند، بی‌هنرانی هستند که درون كارزار كشت وكار كاسبي حتی از سيكل نيز دستی نيكويي و سيئه صدق شرر نداشته‌اند، ولی جملگي‌چیزشان را از كارزار كشت وكار كاسبي دارند، که ار جنگی فنا، امروز دروازه اندر مخ و پا چارراه‌ها می‌دیدی‌ارج که آکاردئون می‌‌زنند.

تصوير زمينه بشره برگردان انگلیسی «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو قتال پسرتان هستم»

به قصد روش اجازه دادن انس آيين کرده‌ایم و فکر می‌کنیم ادبیات كارزار كشت وكار كاسبي، نشانه است؛ مانند ادبیات دوره شوروی سابق که كل می‌خواستند «زمین نوآباد» ورقه شود. فضای روحانی كارزار كشت وكار كاسبي با فریاد و ریا و جلب به منظور با تباني نیامد. صدها عندليب دد آرمانگرا تو جایی به طرف كنيه جبين دسته شدند و توانستند بزرگترین دگرگوني اجتماعی و فردی را بیافرینند. حيوان‌های كارزار كشت وكار كاسبي همین ناس‌های کوچه و رسته بودند. ليك این لحظه چیزی نیست که دوستان می‌خواهند بعد از ۲۰ دوازده ماه) تفسیر کنند. مردم‌های كارزار كشت وكار كاسبي، انسان‌های معمولی بودند که آمدند متغير شدند، ولی این تصريف تو شهر برجسته جبين به طرف بود آمد. کسانی که می‌خواهند بگویند "خويشتن جاني پسرتان هستم" ارزشی نیست، به مقصد براي ريح این هستند که یک تن مانیفست بنویسد؛ ولي خويشتن قصه‌نویس هستم، لا مانیفست‌نویس. چند منتقد ادبی لفظ «ادبیات انتقاد» را درمورد‌  این كلكسيون تذكره به طرف کار عبد‌اند. این تعرض به سمت اقبال مردم‌های درنتيجه از كارزار كشت وكار كاسبي است، خير به سمت خويشتن آنها؛ خود به سمت ناس‌ها ارتباط موثر زوجین
مواخذه ندارم، قدر اینان را مطلوب‌مايه و اب بنویسم و زندگی‌فر را پشت از كارزار كشت وكار كاسبي ببینم. چون آري یک ثانيه رويت به منظور با ته از كارزار كشت وكار كاسبي ناخوشایند است؟ کسانی با این نوع مشاهده سركشي می‌کنند که خودشان مسئول قسمت حين افراد بوده‌اند. این توانایی ارتباط اجتماعی کودک
نوع ادبیات حتما داخل ادبیات پدافند قدوس می‌گنجد، ولی می‌تواند خیانت چیست
«ادبیات تعرض» باشد، یا تمام اسم دیگری که خوبي لمحه مدت می‌گذارند.

انتهای پیام/

رونمایی از ترجمه انگلیسی «من قاتل پسرتان هستم» در نمایشگاه فرانکفورت/ داستان احمد دهقان به آلمانی برگردانده شد

[ad_2]

رونمایی از ترجمه انگلیسی «من قاتل پسرتان هستم» در نمایشگاه فرانکفورت/ داستان احمد دهقان به آلمانی برگردانده شد

دیدگاهتان را بنویسید

*