رکورد زنی تولید حنط داخل اهر برخلاف کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌ها

[ad_1]

محمد اسدی باب قول‌وگو با گزارشگر تسنیم باب اهر، با رمز كنايه به مقصد براي سطح اندازه گيري اراضی کشاورزی و باغی مدخل سرپوش شهر اهر‌ اظهار داشت: حدود ۷۴ عندليب هکتار اراضی کشاورزی و باغی تو بلد اهر نيستي دارد که بیش از ۲۷ الف بلبل هکتار لحظه متعلق به منظور با حنط، ۱۷ الف بلبل هکتار آتمسفر و ۱۱ الف بلبل هکتار آبی و دیم است.

وی با تلويح به قصد مجاهدت برای بهره گيري از ارقام ممتلي ميوه دروازه اندر کشت حنط و فضا، افزود: با اهتمام همکاران به سوي‌غیراز "آذرتو" گواهی‌شده و پرورشی که درب اراضی دیمی کشت می‌شود، امسال از ارقامی دیگری نظیر پیشگام، بارش، ویژا، هما، میهن، کشت می‌شود که منتهي به سوي نتیجه مقبول و استنباط نتيجه خرمن شد.

مدیر غزا کشاورزی بلد اهر، با بیان اینکه نتیجه بازده این ارقام با نتایج سایر ارقام به سمت‌ویژه ارقام سود‌شده مدخل سرپوش قدیم‌الایام مقایسه می‌شود، ابرار داشت: چنانچه ارقام جدید سود‌شده داخل کشت امسال حنطه باب واحد زمان ( روز‌ها و بارندگی‌های بعدی نيك پاسخ راه حل و پرسش دهند، مطمئناً دروازه اندر آینده واصل پذيرفته آشنا الگوی کشت صف خواهند شد.

اسدی با ايما به سوي اینکه سعي من وشما دروازه اندر صلح تصحيح الگوی کشت همگام با سایر حوزه‌ها بقا دارد حرف: سعي می‌کنیم تا برز مرمت تاديب و گواهی‌شده ميانجيگري قسمت‌برداران کشاورزی داخل اراضی دم‌ها کشت شود و  ولو کشاورزان عزیز کشت پائیزه ذات را زودتر مقدمه کنند كشيده به قصد نتیجه بهتری درون عملكرد محصولات لمحه مدت‌ها خواهد شد.

وی پيش کارشناسان صحنه دروازه اندر روستاها را مثبت ارزیابی کرد و خطاب داشت: برابر کارشناسان گستره غزا کشاورزی مدينه داخل روستاها پلی بین مسئولان و کشاورزان عزیز است و می‌توانند توصیه‌های فنی و آزمون‌هایی که سایر کشاورزان و کارشناسان تو جاها دیگر دارند را به منظور با این عزیزان برسانند.

مدیر غزوه کشاورزی بلد اهر با تلويح به قصد صرفه جويي مقاومتی مدنظر منزلت بزرگ رهبری سخن: کارشناسان ساحت غزا کشاورزی درون راستای فرمایش راهبر بزرگ تحول درمورد قناعت مقاومتی، دانايي ابهام پيچيدگي گاه را بوسيله سوگند به روستاها می‌برند تا  با به منظور با کارگیری درب اراضی کشاورزی، این شيوه درنهایت كشيده به منظور با تولید بیشتر و پایدار درون اراضی کشاورزی شود که امروز نمودار لمحه مدت هستیم.

اسدی به قصد میزان بارندگی درب سنه پايه زراعی ۹۵ نیز استعاره و كنيه کرد: میزان بارندگی امسال ۲۷۷٫۲ میلی‌واحد طول وجود که با کاهش ۴۰ درصدی رابطه اتصال به سوي واحد زمان ( روز سابق با میزان ۴۷۶ میلی‌واحد طول متقابل بوده ایم ولی عنایت الله و مقابل کارشناسان عرصه و فعالیت ساعت‌ها و ترغیب سود‌برداران به مقصد براي‌سوی بذور سازش‌شده و تمتع از کودهای شیمیایی و ارگانیک تو ارضی کشاورزی كشيده به قصد نتیجه مقبول شد.

وی میزان تلقي حنطه و فضا داخل اراضی کشاورزی كوره اهر بسیار خوش و بد خير ارزیابی کرد و افزود: باب كلاس جاری تا این دم، ۵۵ الف بلبل تنه حنطه فزوني احسان صرف کشاورزان خریداری‌شده است و این دروازه اندر حالی است که پار ۴۹ الف بلبل تنه حنطه فزوني احسان استعمال کشاورزان خریداری شده حيات.

مدیر غزوه کشاورزی شهر اهر، با ذکر اینکه امسال تاکنون ۱۸۱۲ كس آتمسفر فزوني نيكوكاري استفاده کشاورزان خریداری‌شده بیان داشت: میزان افزایش تولید حنطه باب سنه پايه جاری که با عنایت كردگار صاحب، جديت کارشناسان ساحت، بذرهای صلح تصحيح‌شده و الگوی کشت اختصاصي پايان‌شده؛ ايجاد آفريدگار درون سنه پايه‌های آینده نتیجه‌بهره خواهد وجود و دسترسی به مقصد براي تولید پایدار درب قسمت قطعه کشاورزی را برای ناحيه رده بازار من وايشان را راحت و بغرنج‌تازه و پلاسيده خواهد کرد.

اسدی، کسب موفقیت داخل تولید حنطه درون كلاس زراعی را نتیجه سعي تمامی همکاران مدیریت غزوه کشاورزی بلد اهر دانست و گفتار: امير به قصد همگام ۸ مدیر غزوه کشاورزی استان به سوي چهارمین گردهمایی کشت پائیزه دروازه اندر تالار جلباب تهران احضار شدیم که وزیر غزوه کشاورزی با تمنا از تمامی کشاورزان برای تمديد این طريقه مثبت تولید حنطه، از مدیران کشاورزی نیز تقاضا تا مدیریت بدون سرمايه را تو گرامر کارشان ثبات دهند چراکه بدون کار جهادی به مقصد براي قناعت مقاومتی مدنظر پست بزرگ رهبری نخواهیم رسید.

وی افزود: رکوردشکنی تولید حنطه امسال نتیجه زحمات تمامی کشاورزان و کارشناسان گستره و ترویج حيات که از تمامی این عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم این طريقه درب دوازده ماه)‌های آتی نیز بقا داشته باشد.

انتهای پیام/

[ad_2]