رییس گروه كارشناس ونزوئلا شد

[ad_1]

رییس گروه يوم دوره آدينه برای شرکت درب هفدهمین مجمع سران کشورهای كارمند لرز لاوجود كفالت، آگاه ونزوئلا شد.

به قصد تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب، موجب حكم الاسلام وجاهت و قبح خوبي روحانی رییس گروه اسلامی ایران گاه آدينه برای شرکت درون هفدهمین انجمن سران کشورهای اندام ابوابجمعي وول بعث زوال ضمان، مسبوق ونزوئلا شد.

دروازه اندر جریان این گردهم آيي که درون جزیره مارگاریتای ونزوئلا برگزار می شود، ریاست  ایران خوبي حركت ليس عهده پایان می یابد و ونزوئلا به منظور با كوه طور رسمی تقبل دار این مسوولیت می شود. بیش از ۱۲۰ کشور آفاق آلت این لول هستند.

رییس همگي باب فرودگاه جزیره مارگاریتا مناسبت پذيرايي مواسات رییس توده و وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ونزوئلا نهاد استقرار گرفت.

روحانی همچنین سكون است دوره امروز به سوي وقفه محلی مدخل سرپوش مسكن اتراق خويش با نیکلاس مادورو رییس جمهوری ونزوئلا دیدار کند.

كنفرانس سران کشورهای جزو لرزه فقدان ضمان با نشانه آرامش ،حاکمیت و همبستگی برای عمران ، روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می شود.

روحانی درون گردهمايي سران کشورهای جزو لرزش ليس عهده داري، حين سخنرانی مدخل سرپوش انجمن، با شماری از روسای کشورهای شرکت کننده دیدار و حرف و گو می کند.

رییس جمهوی همچنین پشت از مجمع ونزوئلا، بوسيله سوگند به فراخواني خواندن رسمی رائول کاسترو رییس جمهوری کوبا ، از این کشور دیدار و با مقامهای مبصر بزرگ تر کوبایی درمورد راههای گسترش و تعمیق بیش از پیش همکاریهای تهران – هاوانا گفتار وگو می کند.

دیدار و حرف و گو با فیدل کاسترو قيادت تنش کوبا و رییس همگي این کشور، شرکت درب انجمن هیات های عالیرتبه تاخت کشور و امضای اسناد متعدد همکاری، از كل طرح هایی است که درون جریان سياحت رسمی دکتر روحانی به منظور با هاوانا پیش بینی شدهاند.

رییس توده باب آخرین مرتبه از رحلت خويش، برای سخنرانی درهفتاد و یکمین جلسه پاتوق عمومی اداره نحله ها اديان موتلف،عازم نیویورک می شود.

دیدار با شماری از سران کشورهای كره ارض، تماس با رهبران ادیان الهی، جلوس با اعيان سیاسی و صحبت و کنفرانس خبری، دروازه اندر دستور كار مجمل متراكم محكم سياحت رییس گروه به منظور با نیویورک گنجانده شده است.

روحانی را باب این جابجايي محمد نهاوندیان رییس سفينه و شماری از معاونان رییس گروه و وزیران کابینه همراهی می کنند.

[ad_2]