رییس مقر اركان حرب ركن انتخابات صداوسیما نصب برپا شد

[ad_1]

رییس ستاد انتخابات صداوسیما منصوب شد

کنترل وزن
مجید آخوندی با حکم رییس رسانه ملی، رییس قرارگاه انتخابات رسانه ملی باب دوازدهمین وقت ریاست جمهوری، میان‌موسم‌ای دهمین هنگام دنيا مجمع شورای اسلامی و پنجمین وقت شوراهای اسلامی شهر و دهات شد. جراحی بینی

به سمت بيانيه خبرگزاری نرمي، عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی باب حکمی، مجید آخوندی هم دستي سیاسی صلا و سیما را با حمايت ازبر كردن جهت به سوي كنيه رییس مركز انتخابات رسانه ملی برگماشته کرد.

مكتوب مضمون این حکم بوسيله سوگند به این بيان است:

«درگاه آقای مجید آخوندی

با عنایت به سوي قدرها امر تقبل و سرگذشتها اجرایی و مدیریتی، به قصد علت طبق باعث این حکم جنابعالی را با حمايت ازبر كردن سِمت به قصد خطاب «رئیس قرارگاه انتخابات رسانه ملی تو انتخابات دوازدهمین زمان ریاست جمهوری، میان‌موسم‌ای دهمین دوران حله شورای اسلامی و پنجمین هنگام دنيا شوراهای اسلامی شهر و دهات» برگماشته می‌ کنم.

مأموریت جنابعالی، هدایت، هماواز‌سازی و تمتع بهینه از ظرفیت‌های رسانه ملی برای برگزاری انتخاباتی باب شأن و تراز سامان پاك جمهوری اسلامی است.

وقوف‌رسانی دقیق، صحیح و جاودانه با رعایت نظريات بی‌طرفی و تهیه، طراحی و تولید دستور كار‌های متفرق و دلپذير به قصد نيت افزایش آگاهیِ عمومی و بسترسازی مناسب برای روبرو پرهيجان شورآفرين آتشي مردم و حكومت ایران درون پایِ جعبه‌های رأی از يكسره عبارت زمره اهداف اصلی رسانه ملی داخل انتخابات دوازدهمین زمانه ریاست جمهوری، میان‌دوران‌ای دهمین عهد لجنه شورای اسلامی و پنجمین عصر شوراهای اسلامی شهر و قريه است.

سایر ياري‌ها و ناحيه باب‌های نامشابه و آشنا بنياد، اعم از حوزه‌های تولید پیام، مرکز تتبع و سنجش افکار و حصه‌های پشتیبانی موظفند با هماهنگی قرارگاه انتخابات رسانه ملی درون كمال يابي سیاست‌های نهایی و دروازه اندر مجال‌بندی ترسیم شده قرارگاه به سمت ادای وظایف خويشتن بپردازند و مركز نیز مكلف است با به منظور با‌کارگیری ظرفیت‌های نامشابه و آشنا نظارتی دروازه اندر تشكيلات صلاح طاعت بخشش حُحادثه اجرای این سیاست‌ها، مباشرت مداوم و دقیق داشته باشد.

ملزم است نتایج ارزیابی‌ها و تحلیلِ رویدادهای چسبيده با انتخابات، تصمیمات نهایی مدخل سرپوش مقطع ها برش ها نامشابه و آشنا، اقدامات ريخت افسرده و نتایج نظر نيكي عملکرد مبحث‌های نامشابه و آشنا تشكيلات داخل این فقره به منظور با‌ كوه طور جاودانه به قصد معرفت اینجانب رسانده شود.

از كردگار صاحب متعالي موفقیت متزايد شما را باب پیشبرد اهداف و هدف نصب العين آرزو‌های روش سبوح جمهوری اسلامی ایران و اجرا منویات سمت سترگ رهبری(مدظلّه العالی) مسالت دارم.»

رییس ستاد انتخابات صداوسیما منصوب شد

[ad_2]

رییس ستاد انتخابات صداوسیما منصوب شد