زمینه انجام صرفه جويي مقاومتی مدخل سرپوش استان کهگیلویه وبویراحمد آماده شده است

[ad_1]

زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کهگیلویه وبویراحمد فراهم شده است

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری تسنیم از یاسوج، فتاح محمدی مدخل سرپوش اجلاس قرارگاه بزرگداشت شهدای هفته تمول، اظهار داشت: استان دروازه اندر زمینه شكل گيري قناعت مقاومتی به قصد كوه طور جدی تا کنون اهتمام و عمل کرده است.

ياري سیاسی و امنیتی حاكم کهگیلویه وبویراحمد درون گرامیداشت هفته هستي حكومت، حرف: اسباب‌های اجرایی استان تصاویر شهدای نفس را مدخل سرپوش بدن یک بنر به منظور با رفيق همه‌ای از رجال دین درون موقعيت منصب شهدا و اهمیت گواهي شهيدشدن تهیه و  مدخل سرپوش مکان‌های عمومی، بلوارها و میادین برپايي انتصاب کنند.

وی با بیان اینکه هفته هستي حكومت فرجه مناسب برای تشریح و تبیین کارآمدی و پیشگیری از مشکلات زوجین
مقبولیت ديسيپلين آراستگي و قيام است، نام آدرس کرد:  حدود ۶۹ عندليب آدم از آدميزاد استان مسائل و مشکلات ذات را با جهاز ۱۱۱ مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند.

محمدی با بیان اینکه این كوچ هیئت مكنت پیوند بین اقبال و دين را به مقصد براي نمایش گذاشت، تصریح کرد: پيشواز توده استان چشمگیر و منبسط هستي و عدم به قصد طوری که واتاب پهن‌ای داشت.

وی با تاکید خوبي اینکه باید دستاوردهای طالع تمكن درب هفته بخت به مقصد براي انسان عهد اندازه شود، نام آدرس کرد: آگاهی از فعاليت ها تمول حق نفوس و پري است و سامان بساط جهاز‌های نظارتی دروازه اندر این زمینه باید نهایت جهد خويش را به مقصد براي کار گیرند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه وبویراحمد نیز تو این مجلس اظهار داشت:جميع داشته‌های استان  و گسترش درب زمینه‌های نامشابه و آشنا به مقصد براي برکت انتظام و ناآرامي است استان سابق از اغتشاش هیچ وسعت بسط دادن و پیشرفتی نداشت و این فعاليت ها را درگرو پیروزی ناآرامي است.

برهان الاسلام سید علی نصرت باز كردن میرمحمدی افزود: بیان این حادثه به طرف آدميزاد محرك ایجاد امید و نشاط بین توده استان می‌شود و عملکرد جمهور تمول‌ها از اوان تا کنون به سمت ویژه تمول تدبیر و امید باید برای خلق تبیین و تشریح شود.

میرمحمدی با بیان اینکه صرفه جويي مقاومتی مناقشه درس جستار جدیدی است و داخل باطن زا بوده است، خطاب کرد: برپايه مشاوره پیش از ازدواج
تولیدات و توانمندی‌ها داخلی باید برای انسان توضیح و تشریح شود.

وی با بیان اینکه برخی از افراد به سوي دلیل آگاهی تحديدشده صرفه جويي مقاومتی را با قناعت ریاضتی ريب می‌گیرند، حرف:باید ابعاد نامشابه و آشنا این مثبت نگری اصلی
طرح و اهمیت اقتضا ادا مشاوره پیش از ازدواج
برای آدميزاد تبیین شود و جمع افراد اجتماع جمعيت مدخل سرپوش فراوان زياد استطاعت برای ايفا به جريان انداختن و شكل گيري صرفه جويي مقاومتی بکوشند.

انتهای پیام/

زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کهگیلویه وبویراحمد فراهم شده است

[ad_2]

زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کهگیلویه وبویراحمد فراهم شده است