زمینه حمایت و ربايش خبرگان دروازه اندر استان‌ها آماده شود

[ad_1]

به سمت تفسير خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدمهدی موسوی کهپور نيمروز امروز دروازه اندر رسوم کلنگ‌زنی ويلا ساختار نهاد بنیاد اعيان استان همدان اظهار داشت: بنیاد ملی نخگبان سبب ملی نداشته و شروع برنامه‌های جدید را نمی‌پذیرد.

وی با نظر امر به سوي اینکه همدان شهر نقاوت‌پروری است که حمایت‌ از خبرگان نیز باید بالا باشد، افزود: آرزو داریم حكمران همدان از سرمایه‌های ملی یعنی برگزيدگان که دروازه اندر این استان نزد دارند حمایت کنند.

موسوی کهپور با بیان اینکه درون هفته قبل ۴۰ جسم از برگزيدگان به قصد کشور بازگشته و خواهش كمينه‌ حمایت‌ها را برای اقامت گزيدن باب کشور داشتند، قول: خبرگان درب داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور از امکانات و حمایت‌های قوی بسیاری محظوظ هستند ولی حاضرند تمامی این امتیازات را برای کشور خويشتن کنار بگذارند ليك باید حمایت‌های فرض از آنها مدخل سرپوش تو کشور عاقبت شود.

وی با عهد اندازه اینکه یک مغر و متفکر می‌تواند سرمایه‌های عظیمی را برای کشور بوسيله سوگند به دوست بیاورد، بیان کرد: گر ساحت و آتمسفر گروه و استان‌ها برای پذیرش برگزيدگان آماده نباشد کشور را ترک می‌کنند که این قضا كار جريان می‌طلبد زمینه را برای فعالیت آنها با کمترین ترس جمع آوري کرد.

ياري وسعت بسط دادن مدیریت و منبع ها بنیاد ملی برگزيدگان با تاکید خوبي اینکه كلكسيون تذكره مسئولان استان همدان ساحت را برای جاذبه اعيان داخل استان همدان مرتب کنند، تصریح کرد: پته حمایت و استخدام ۲۰۰ گزيده را از هیئت وزیران دریافت کرده‌ایم که امیدواریم درون شيوه برگشت افراد نیز كارآ باشد.

وی فرمان به قصد حاكم همدان قول: یکی از جاده‌های حمایت و جاذبه برگزيدگان استان همدان این است که همایش ملی خبرگان غیرمقیم استان همدان درب بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از کشور را برگزار کند تا از این طریق اعيان عاطفه حس امنیت و حمایت داشته باشند.

موسوی کهپور با بیان اینکه همدان برگزيدگان بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از کشور بسیاری را دارد که می‌تواند زمینه فعالیت آنها را داخل استان همدان ميسر كسب کند، اظهار داشت: حمایت از اعيان برای گروه منفعت و بهره بسیاری به طرف ريح دارد که شكيبايي می‌جوي مدیران نیز به سوي لمحه مدت شغل کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]