زنان بی‌بينايي عقیم شدند/امتداد سیاست‌های کنترل جمعیت درذهن مسئولان

[ad_1]

کارشناسان معتقدند با لياقت و عدم گروش به منظور با نادرست توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن تسلسل سیاستهای کنترل جمعیت، این پروگرام‌ها هنوز مدخل سرپوش هوش درك و اندیشه کارشناسان و مسئولان کشور جریان دارد و مرمت تاديب سیاست ها باب گرو تغییر باورها است.

خبرگزاری مهرباني، توده گروه: فیلم معتمد «مسلك بی‌اعاده؛ ناگفته‌هایی از تشنج جمعیت ایران» بوسيله سوگند به کارگردانی «محمدهادی سلیمی فرزند» و کاری از بنگاه رسانه‌ای گردون و ارض با برابر کارشناسان، اساتید دانشگاهی و علاقمندان به سمت مسائل جمعیتی رونمایی شد.

مدخل سرپوش این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع دکتر طاهره لباف، مطلع و تازه كار ایمونولوژی، زنان و زایمان و احمد نادری، آدميزاد شناس و جزو هیات علمی دانشگاه تهران به طرف مناظره تو موقع سیاستها کلی کنترل جمعیت که داخل دهه ۷۰ اعمال شد پرداختند.

باب این رسوم طاهره لباف، مطلع و تازه كار ایمونولوژی، پزشک زنان و زایمان با رمز كنايه به قصد اغراق تو اجرای سیاست های کنترل جمعیت حرف: تو برخی از اوضاع مجریان الگو کنترل جمعیت از ناآگاهی خانواده ها سوءاستفاده می کردند و با ایجاد آسیب به منظور با استوانه های زنان، آنان را بدون شناسايي عقیم می کردند. همچنین درب شرحه‌ای از اوضاع به سمت دلیل اینکه ممکن هستي و عدم برابر وی اجازت چنین عملی را ندهد به طرف ريخت لجوج تو استوانه ها اشکالاتی را ایجاد می کردند تا مانع از بارداری بعدی شود.

علما را توجیه کردند که كلون كردن و باز كردن استوانه عقیم سازی نیست

وی افزود: این اوضاع حتی درون گزارشات رسمی ذکر نمی شد تا برای پزشکان و کارشناسان مربوطه مشکل سامان نشود. حرفه قفل كردن استوانه یک ارتكاب بسیار شاق بي آلايش است که به مقصد براي هيئت فرم سرپایی نيز عاقبت می شود و درب دوران اجرای سیاست های تنظیم خانواده، این رفتار رایگان اعمال آخر می شد، ليك حرفه نيرنگ ساز کردن استوانه بسیار مشکل است و هزینه زیادی دارد به طرف طوری که تباني‌کم ۵ میلیون تومن هزینه دارد و داخل بسیاری از حالات حتي پاداش مناسبی از كردار دریافت نمی شود زیرا خاصیت فیزیولوژیک استوانه از بین رفته است.

این مطلع و تازه كار زنان و زایمان با بیان اینکه اقدام قفل كردن استوانه سبب عقیم متوقف شدن دائمی است، تاکید کرد: بدبختانه کارشناسان کنترل جمعیت با این داعيه که رفتار كلون كردن و باز كردن استوانه كاردان عقب نشيني است و جلوگیری از بارداری دائم به منظور با عدد نمی رودخانه، توافق ماخذ را کسب کردند براي اينكه علما باايمان بودند عقیم کردن دائم جایز نیست، این باب حالی حيات که تمامی منبع ها علمی، شغل كلون كردن و باز كردن استوانه را به سوي آغاز عقیم کردن دائم می شناسند.

لباف امتداد قسط: امروز كردار IVF باب بهترین مراکز دنیا ۴۰ درصد موفقیت دارد که این شغل حدود ۲۰ میلیون هزینه درون نيكي دارد.

باب کشوری مثل انگلیس که پیشرفته ترین سیستم درمانی و بیمه ای را دروازه اندر اختیار دارند، تنها مگر لاغير سه نوع استوار پیشگیری به سمت شهروندان نمايش می شود این درون حالی است که باب کشور من وشما دروازه اندر زمان ای که داروهای حیاتی تقلبي و عروق با هزینه های بسیار و با چندین وسيله مبهي اغواگر به قصد کشور می رسید، يد ارتباط کم ۱۳ نوع داروی پیشگیری از بارداری به طرف شهروندان عرضه می شدوی با حكم به قصد توزیع اطوار داروهای ضدبارداری باب ایران گفتار: داخل کشوری همال انگلیس که پیشرفته ترین سیستم درمانی و بیمه ای را دروازه اندر اختیار دارند، تنها مگر لاغير سه نوع سفت پیشگیری به قصد شهروندان نشان دادن می شود این دروازه اندر حالی است که باب کشور من وايشان تو زمان ای که داروهای حیاتی تقلبي و عروق با هزینه های بسیار و با چندین وسيله مبهي اغواگر بوسيله سوگند به کشور می رسید، تباني کم ۱۳ نوع داروی پیشگیری از بارداری به قصد شهروندان نمايش می شد.

این مطلع و تازه كار زنان و زایمان با بیان اینکه قيمت باروری ایران درب سنه پايه ۶۴ به منظور با ۳.۴ درصد رسیده هستي و عدم، تصریح کرد: داخل این شرایط اداره خلق ها به سوي ایران ذمر آوند شرط کرد که گر افزایش جمعیت با همین وضعیت پیش جگرپاره به قصد جوشش جمعیت می دسته و معلوم برجسته های عافيت بهروزي و قناعت، تکاپوی تمشيت مملکت را نمی دهد. همچنین عدم عصير حل بهداشتی، افزایش مير و میر نوزادان و قحطی از دیگر مخاطره ها تركيدن جمعیت كنيه می شد.

بنياد قبيله ها کشورهای غربی را به طرف فرزندآوری توصیه می کند

لباف بقا دهش: داخل این شرایط هستي و عدم که دستگاه قوم ها و نحل، کارشناسان من وايشان را توجیه کرد که ار تلاشی برای کاهش جمعیت خاتمه ندهند، مقيد برخورد تشنج می شویم. ارچه تشكيلات قبايل مدخل سرپوش علامت پار خويشتن جمعیت را كارپرداز پیشرفت یک سازمان معرفی کرده است و باورمند است چنانچه جمعیت نباشد، تولید از بین می جويبار و فن دستخوش رکود می شود. اداره ملت ها داخل  باب موضوع کشورهای غربی مومن است جمعیت، مزدور بااثر گذران و توان است؟، ولي برای ایران و دیگر کشورهای اسلامی فرموده می شود که جمعیت آژانس پيشكار بدبختی است.

وی افزايش کرد: بدبختانه فرهنگی داخل گروه من وتو شکل گرفت که فرزندآوری كارگزار افزایش مشکلات خانواده است و ايمان بوسيله سوگند به روزی‌دهی از سوی دادار کمرنگ شد. همچنین تغییر سبک زندگی باب ایران علت شد که تعشق به سمت فرزندآوری کاهش یابد. گر پیش از این، فرزندان پشت از تزويج درب خانه والدین نفس ساکن می شدند، امروز تا زمانی که فردی دولت سرا مسکونی نداشته باشد، تزويج نمی کند.

وی تو فقره ناآگاهی کارشناسان مجری نقش کنترل جمعیت حرف: نمی گوییم جمع کارشناسان غرض ورز بودند وليك هوش درك آنها درب چارچوبه قالب کاهش جمعیت شکل افسرده حيات. امروز باز مسئولانی متصدی کار هستند که ذات از مجریان سیاست گذاری کنترل جمعیت بوده اند و نيز سياق را امتداد می دهند. ۳۵ دوازده ماه) است روی خرد سازمان کار شده و نمی شود توقع داشت یک نظير مشکلات حل شود.

این مطلع و تازه كار زنان و زایمان با حكم به قصد معتبر جمعیتی منهاج بی برگشت حالي کرد: باید این اقدامات فرهنگی فراگیر شود و خانواده ها از مشکلات کاهش جمعیت کشور بيدار شوند. به قصد ديباچه اسم مثابه باید مشکلات سزارین دوباره برای زنان ناقل شود و تشویق به مقصد براي سزارین مدخل سرپوش کشور از بین برود.

جمعیت امروزه نماينده مامور گسترش مشهور می شود

همچنین مدخل سرپوش امتداد این رسوم احمد نادری، آلت هیات علمی دانشگاه تهران با استعاره به قصد پیشینه نظری سیاست های کنترل جمعیت سخن: از ديد تاریخی اندیشمندی به طرف كنيه مالتوس نخستین نظریات کنترل جمعیت را با اتکاء به منظور با منبع ها زیستی انسان مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد.

نادری با بیان اینکه دروازه اندر دنیای اسلام حتي ابوالعلاء معری درب مهتر زغال اخته سرون سوم و چهارم هجری بنیان مسير مسائل جمعیتی مدخل سرپوش دنيا اسلام وجود، سخن: وی نيز کسی است که وصیت کرد روی قبرش بنویسند «این جنایتی است که باب خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تو حق خود کرد و خويشتن مبادا این جنایت را مرتکب نخواهم شد».

رئیس دانشکده پژوهش ها آفاق افزود: مالتوس، تولید جمعیت زیاد را از عوامل نرسیدن آدم به قصد سعادت می دانست و مدخل سرپوش این سروكار رويش تصاعدی جمعیت را مزدور بااثر نابودی اجتماع جمعيت معرفی می کرد. درب دوران هم دوره نيز مثال یک رویکرد نئومالتوسی هستیم و این سیاست‌ها داخل ایران باز برازنده نگرش ديدن است.

وی تاکید کرد: چندین تمييز ارزش به سمت جدال های نئومالتوسی مورد بحث موردتوجه طرح شده است. از تماشاگاه الهیات من واو معتقدیم روزی تمام کس ميانجيگري آفریدگار تامین می شود و مدخل سرپوش این زمینه احادیث فراوانی داریم. همچنین از دیدگاه دانش ها سیاسی، نظریه‌پردازان معتقدند جمعیت دروازه اندر کنار ایدئولوژی، موقعیت سرزمینی و دیگر عوامل از علامت‌های اصلی نيرو استطاعت درب بعد داخلی، رديف ای و جهانی است.

کاهش جمعیت تا غور خاطره ها دانشگاهیان گود است

جزو هیات علمی دانشگاه تهران متذكر کرد: از بعد اقتصادی حتي باید حرف که تو جوامع نوين صرفه جويي به سوي رخسار فناوری و دانايي ابهام پيچيدگي مدیریت می شود. بنابراین جمعیت خردسال و نالايق صواب، ثمربخش عمران اقتصادی است به منظور با طوری که چین با ۱.۵ میلیارد جمعیت، شکوفاترین قناعت دنیا را دارد.

نادری افزود: بدبختانه رویکرد مالتوسی تا ته افكار دانشگاهیان من وتو پايين رفته است. من وتو باید روی دیگر پتانسیل جمعیت را ببینیم زیرا خوبي بالذات نظریات جدید، جمعیت درون تمام سرزمینی خويش بوسيله سوگند به ذات بوسيله سوگند به برابري می گروه بهره بوسيله سوگند به طوری که هند با بیش از یک میلیارد جمعیت عضو ۱۰ صرفه جويي مرجح دنیا است. این کشورها از جمعیت به منظور با شهرت مؤلفه تاثیرگذار کمک غمگين اند.

رئیس دانشکده پژوهش ها كره ارض با گوشه علامت راي به طرف روش ستاندن ایران تو كوهه آب مدرنیته و جهانی ماندگار شدن ايستادن اعلام کرد: تو دهه ۷۰ و طالع تمكن دنبال از كارزار كشت وكار كاسبي که حدود ۳۰۰ الف بلبل آدم از بهترین جوانان شما از بین رفته بودند، سیاست های نئولیبرالیستی تو ایران به سمت اعمال مداخل و پیش از تمام چیزی یک موقعیت مرکز پیرامون مدخل سرپوش کشور ایجاد شد. داخل این شرایط، بي قيد امکانات داخل مراکز شهری بوسيله سوگند به ویژه پایتخت تمرکز یافت و به منظور با همین دلیل خيزاب نهوض و ولادت توقف به منظور با این منطقه ها پايان شد.

سرمشق مرکز پیرامونی که جمهور چیز باب تهران به هر حال می شود و پیرامون ناكام است، نهوض و ولادت توقف را بوسيله سوگند به امری طبیعی تبدیل کرده اند. مدخل سرپوش چنین شرایطی سرپرست خانواده باید تاخت یا سه شیفت کار کند و داخل یک خانه ۳۰- ۴۰ متری زندگی کند که باب این وضعیت منصرف كردن شماره صبي بیشتر امری غیرممکن است وی افزايش کرد: درون حوزه فرهنگی باز با یک تغییر فرهنگی مهتر رهبر ممتاز برابر شدیم به قصد طوری که خلاف اهميت اعتبار ها به سوي شايستگي و شايستگي ها به منظور با دشمن سنديت استحقاق تغییر کرد. نتیجه كل این سیاست ها چیزی حيات که امروز حي کاهش جمعیت هستیم.

جزو هیات علمی دانشگاه تهران حرف: حتماً منحصراً بس سبک زندگی نئولیبرال نیست بلکه الگو مرکز پیرامونی که جميع چیز مدخل سرپوش تهران به هر حال می شود و پیرامون ناكامكار است، نهوض و ولادت توقف را به قصد امری طبیعی تبدیل کرده اند. دروازه اندر چنین شرایطی سرپرست خانواده باید خيز یا سه شیفت کار کند و باب یک مسكن ۳۰- ۴۰ متری زندگی کند که درون این وضعیت منصرف كردن شمار نورچشم بیشتر امری غیرممکن است.

مظنه‌های گروه را به قصد ضدارزش تبدیل کردند

نادری تاکید کرد: داخل این شرایط حتی چنانچه روش کاهش جمعیت داده نمی شد و طرح کنترل جمعیت انجام نمی شد نيرنگ ساز باز خودبه‌ذات حي کاهش جمعیت بودیم.

رئیس دانشکده پژوهش ها عالم با بیان اینکه کارشناسان و مسئولان داخل عالی ترین درجه به طرف بقا سیاست های کنترل جمعیت خرده گيري دارند، اظهار کرد: سیاست‌گذاران من وشما هنوز بوسيله سوگند به این تلاطم قائل نیستند و سكه آغاز به طرف دانشگاهیان كارشناس است؛ زیرا بیشتر جمعیت شناسان من وآنها و آنها هنوز رویکرد نئومالتوسی را پیگیری می کنند که نتیجه لحظه سالمندی و کاهش جمعیت است.

وی با گوشه علامت راي به سوي پایین نيرو گرفتن ارزش جانشینی مدخل سرپوش کشور استمرار غريو: یکی از خطرها کاهش جمعیت، مسائل امنیتی و ملی است. پيرامون من واو کشورهایی با جمعیت های نامناسب زندگی می کنند که گر توجه نکنیم، برابري جمعیتی شما حتي نيكويي و سيئه صدق بازهم می خورد.

یکی از خطرها کاهش جمعیت، مسائل امنیتی و ملی است. گرداگرد من وآنها و آنها کشورهایی با جمعیت های ناجور زندگی می کنند که درصورتي كه تيمارداشت نکنیم، موازنه هم سنگي جمعیتی من وايشان بازهم نيكويي و سيئه صدق باز می خوردجزو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: امروز داخل اروپا مهاجران خاورمیانه را می پذیرند هنگامي چسان ارج فرزندآوری داخل کشورهایشان پایین است به طرف طوری که درب چند دهه آینده پیش بینی می شود هیچ يكتا آلمانی درون این کشور نباشد و مهاجران که اکثریت جمعیت هستند لجام سیاسی امور را باب تباني می گیرند و این ناآرامي و آرامش خطر ممکن است درون آینده کشور شما را نیز تهدید کند.

نادری سخن: تو منصب اوايل باید این پريشاني جمعیت تو کارشناسان و سیاست گذاران ایجاد شود. تو زمان حال و ماضي حاضر خروجی سیاست های جمعیت مقبول نیست و قوانین حي باید بازبینی شود.

رئیس دانشکده بررسي ها آفاق تصریح کرد: باید قوانین ملايم ورقه و سامان و کارهای اجرایی دم پیش بینی شود و مهم تازه و پلاسيده از لمحه مدت، مدارا كردن گفتار است؛ زیرا جمعیت باید به طرف یک پريشاني اجتماعی تبدیل شود که این وظیفه رسانه ها است.

تو این انجمن از سند و غيرمستند «صراط بی‌اعاده؛ ناگفته‌هایی از تلاطم جمعیت ایران» که به طرف سكه و بررسی اثرات کاهش جمعیت مدخل سرپوش قناعت کلان کشور باب بررسی تجربیات کشورهای نامشابه و آشنا و ناگفته هایی داخل مورد بغاز اجرای سیاستهای کلی کنترل جمعیت آماده است، رونمایی شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*