زنان ۲ متساوي مردان مبتلا پرمشغله بی خوابی هستند

[ad_1]

تحقیقات اثر می دهد زنان خيز مساوي مردان باب روي گردان ابتلا به سمت بی خوابی هستند.

به مقصد براي اعلام گزارشگر عنف، به قصد فرموده محققان دانشگاه مک گیل کانادا، امتياز گاهنما پيكر که تنظیم کننده خواب است وسيله عيب توفير کیفیت خواب باب زنان و مردان است.

محققان با تو نظرگرفتن هنگام دنيا مستمري زنان و صرف داروهای هورمونی ضدبارداری دریافتند گاهنما جثه نيكوكاري خواب و هوشیاری زنان و مردان تاثیر متفاوتی می گذارد.

به قصد كلام بيان این محققان، دروازه اندر یک طرح زمانی خواب همانند ارزان رخشان شد زمان تن زنان سبب می شود آنها زودتر از مردان بخوابند و بیدار شوند و وسيله عيب ساعت نيز این است که گاهنما جثه زنان بیشتر متمایل به مقصد براي نيمه النهار شرقی است.

همین مساله بیانگر انگيزه پيدايش خواب سرگردان و بیخوابی مدخل سرپوش زنان بیش از مردان است.

همچنین تحقیقات رمز می دهد زنان به طرف زمان خواب دروازه اندر شام قرابت تناسب به سوي مردان از روي هوشیاری کمتری بهره ور هستند.

نتایج این تحقیق تصديق دارد که زنان از زاويه بیولوژیکی مناسب کارهای شیفتی نیستند.

[ad_2]