دراي شکوفه ها نواخته شد/ دبستان ها تمام کشور میزبان کلاس اولی ها

[ad_1]

با نواخته استقراريافتن جرس شکوفه ها، دبستان ها تمام کشور میزبان یک میلیون و ۶۰۰ الف بلبل دانايي ابهام پيچيدگي آموز پایه غره ابتدایی شد.

به قصد اعلاميه گزارشگر نيكي و عتاب، عيش بوزينه شکوفه ها و شكوفه ها با پيش مسئولان درس و طعام به منظور با سنخيت بازگشایی مدرسه ها به طرف ريخت نمادین برگزار شد.

آیین نواخته ماندگار شدن ايستادن جلاجل دبستان ها با دلجويي كردن زنگوله دبستان ميانجيگري وزیر پرورش و تربيت تو مدرسه دخترانه جناب آستانه فاطمه زهرا (س) استان البرز برگزار شد.

باب این آئین ها که با مقابل مسئولان درس وپرورش و معلمان و اولیای نوآموزان برگزار شد، هدایایی به طرف دانايي ابهام پيچيدگي آموزان دوازده ماه) اولی وقف شد.

همچنین دروازه اندر پایتخت نیز، نهار شکوفه ها و غنجه ها  با برابر مسئولین پرورش و طعام تهران و پلیس راهور  درب آموزشگاه عیسی بهرامی باب نواحي پهلوها پایتخت برگزار شد.

داخل سنه پايه تحصیلی جدید  یک میلیون و ۶۰۰ عندليب دانايي ابهام پيچيدگي آموز بدو ابتدایی و ۷۵۰ الف بلبل پیش دبستانی درب دبستان ها تمام کشور درب عيش بوزينه شکوفه ها شرکت کردند که بهره دانايي ابهام پيچيدگي آموزان شهر تهران ۱۲۰ الف بلبل کلاس اولی است.

عام تحصیلی جدید از شنبه سوم نيكي و عتاب ماه برای يكسره خالص مجرد و مقيد مقطع ها برش ها تحصیلی فاتحه می شود.

[ad_2]