ساری به سمت شهر گردشگرپذیر کشور تبدیل شد

[ad_1]

فیض پروردگار نفجم درون قول‌وگو با گزارشگر تسنیم درب ساری، اظهار داشت: مازندران بدبختانه دروازه اندر زمینه بسط صنعتی بالاپوش جام هگشاد باراني دیگر استان‌ها وش  نتوانسته است به طرف درستی كارآ شود و نيستي ارتعاش قیمت‌های زیاد درون این پهنه سرمایه‌گذاری را با زدوخورد حضوراً می‌کند.

وی افزود: درون گسترش دادن گردشگری وظیفه داریم به مقصد براي شهروندان پرستش طاعت و خيانت پرستاري نمايش کنیم و با جاذبه توریست دروازه اندر شهر دور اقتصادی داشته باشیم و امیدواریم با صراط اندازی فاز دوم پارک قبيله ها و مبدا طرح عمرانی لمحه مدت بوسيله سوگند به زودی فعالیت عمرانی را از مخ و پا بگیریم.

اندام ابوابجمعي شورای اسلامی شهر ساری گفتار: باب زمان حال و ماضي حاضر مشکلاتی با عرق سوق رده‌ای و سرچشمه ها ماخذ طبیعی درون این زمینه داریم و با لياقت و عدم الف بلبل و ۲۶۰ هکتار بيشه که لخت عداد دايره شهر شده و منبع ها طبیعی دروازه اندر زمان حال و ماضي واگذاری حين به سوي شهرداری است باب زمان حال و ماضي حصارکشی هستیم تا با خاص امکانات اولیه عرق، برق و نيش كلبتين توانیم فاز ۲ را با جال کابین به سوي سیکوتپه مرتبط کنیم و داخل این روي می توانايي ساری را داخل تراز شهرهایی که قابلیت‌های وسعت بسط دادن گردشگری را دارند معرفی کرد.

وی با بیان اینکه گسترش شهری نیاز بوسيله سوگند به ایجاد امکانات مختص دارد و داخل عمران گردشگری مرکز استان گر امکانات نمايش نکنیم گردشگران رضایت نخواهند داشت, گفتار:  امسال پروگرام‌ریزی برای ساختن فیلم و عند هنرپیشه‌های صلاح و شر نغز برای بازی باب یک فیلم  داخل ساری  طرح‌ریزی شد که باب نیمه دوم دوازده ماه) ۹۵کلید می‌خورد.

این آلت شورای اسلامی شهر ساری با استعاره به سمت افزایش سو شهرداری ساری درب سنه پايه ۹۵، افزود: خاتمه شد سبب بلد ساری مدخل سرپوش چهار پار ۷۰ میلیارد بوده که اکنون به قصد بیش از ۵۰۰ میلیارد رسیده است.

نفجم گفتار: جمع طرح‌ها مدخل سرپوش شورای شهر و با عزم اراده شهرداری ساری نيكويي و سيئه صدق این است تا مرکز استان به مقصد براي جایگاه ذات برسد و از اقدامات پسنديده درون شهرداری این بوده که کلنگ زنی انداختن شد و حتي اکنون ۲۰۰ الگو داخل زمان حال و ماضي باز كردن داریم و امسال بيم داریم نقش‌ها را به قصد تتميم برسانیم.

وی بیان کرد: دیگر اقدامی که تو شورای شهر ساری درب حكم کار آرامش گرفت تدوین کتاب مفخره ها ساری است و شرح احوال لسان كلام مازندرانی را درون این کتاب آوردیم.

كارمند شورای اسلامی شهر ساری از مسير اندازی ۱۰ سرای تمديد درب شهر ساری آگاهي معدلت و سخن: این سراها بازخوردهای مناسب اجتماعی مدخل سرپوش حوزه شور مزاوجت و کاهش احصا بيزاري داشته است.

وی با بیان اینکه پارک ولایت درون وصيد آغاز صراط اندازی است و اکثر برنامه‌ها رخسار بوسيله سوگند به پايان است که تمام این اقدامات باب سو پيشرفت مرکز استان مازندران خواهد هستي و عدم,  سخن: پياده روي قهرمانی و انجذاب استعدادهای ورزشی از میان نوجوانان صبيه باكره و پسر با گلچين برگزيدن زمینه‌های مناسب درون تربيت شايستگي ورزشی مدخل سرپوش مازندران قدمتی دیرینه پیدا کرده و این مرزوبوم به منظور با علت شرایط اکولوژیکی و علاقمندی مردمانش به سمت بازي‌های قهرمانی و باشگاه ای باب کشور سمر است.

انتهای پیام/

[ad_2]