ساعدی فراء شد، نوراني مشار فنی

[ad_1]

به مقصد براي اعلاميه خبرگزاری تسنیم و به مقصد براي شيريني گزك از سایت رسمی كانون آزادي، شهاب جهانیان، رئیس هیئت مدیره مجمع آزادي هاشم ساعدی را بوسيله سوگند به لقب مشار عالی خويشتن و سخنگوی هیئت مدیره برگماشته کرد.

همچنین رئیس هیئت مدیره مجمع آزادي باب حکمی دیگر خوشي قطعي، پیشکسوت این انجمن را به منظور با آغاز رايزن فنی نفس گلچين برگزيدن و برگماشته کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]