سامانتا پاور: درمورد حملات هوایی به سمت دیرالزور تحقیق خواهیم کرد

[ad_1]

به منظور با تفسير طبقه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سامانتا پاور، نماینده آمریکا دروازه اندر تشكيلات ملت ها هم دل پشت از تاراج رزمنده جنگي های آمریکایی به مقصد براي نظامیان سوری و پیش از تشکیل جلوس اضطراری شورای امنیت از اینکه روسیه تقاضا اجلاس اضطراری را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده تقرير حيرت کرد و گفتار مباحث بسیاری درمورد سختي و مصيبت و آساني انس سوریه نابودي دارد و مناسب‌نم هستي و عدم که تمرکزها نيكويي و سيئه صدق لحظه مورد نظر می شد!

وی گفتار بهتر هستي و عدم که روسیه با ثروت ليث مجلس اضطراری تشکیل می عربده و از او می رغبت ورق تا آشتي بمباران ها را متوقف کند.

نماینده آمریکا داخل دستگاه اقوام افزود: آمریکا درمورد عملی ماندگار شدن ايستادن ترک پيكار بسیار جدی است و روسیه ذات را بزرگترین حامي تروریسم کرده است.

سامانتا پاور جمع کرد: من وآنها و آنها رهبریت همبستگي و اختلاف ۶۷ کشور را برای نابودی داعش به سمت تعهد داریم و اینکه می گویند متفق داعش هستیم، عار آور است چون كه آمریکا درمورد عملی ماندگار شدن ايستادن ترک عناد بسیار جدی است.

پاور همچنین این رفتار روسیه را یک شیرین کاری و خودنمایی نامید. این مدخل سرپوش حالی است که  بخت اوباما درمورد از بین جارو كردن نیروهای سوری  فرد به طرف اعلام تاسفی بسنده کرده است.

نماینده دائم آمریکا مدخل سرپوش موسسه نظم و ترتيب نحله ها اديان هم دل گفتار: درمورد حملات هوایی  به سمت دیرالزور تحقیق خواهیم کرد.

وی حالي کرد: از پافشاری روسیه نيكويي و سيئه صدق برگزاری جلوس ته العاده شورای امنیت، پشت از حملات اشتباهی به منظور با جايگاهها گند سوریه شگفتي می کنیم.

وی گفتار: روسیه همیشه از حق وتوی خويش برای وتو کردن قطعنامه‌های اداره ملت ها هم پيمان که به طرف محکومیت نظم ارتش سوریه می‌پردازد، سود کرده است.

سامانتا پاور تاکید کرد: روسیه به طرف وظایفش درون ____________روبرو آشتي شرار كافي وقف شده سوریه اقدام نمی‌کند.

وی امتداد عربده: اینکه روسیه ضمير اول شخص جمع را در معرض اتهام بوسيله سوگند به حمایت از داعش می‌کند شايسته تصديق نیست. روسیه از انضباط های استبدادی گيتي روزگار حمایت می‌کند.

نماینده دائم آمریکا درون دستگاه قبيله ها هم پيمان قول: پري کری وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا به سوي سرگی لاوروف وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه بينايي داده است که ترتيب سوریه افرادی را مناسبت غرض فراغت می‌دهد که هیچ ربطی به سوي تشدد‌ها و درگیری‌های سوریه ندارند.

انتهای پیام/

[ad_2]