سامان رضی به سوي نام آدرس چهارمی بسنده کرد

[ad_1]

به قصد شرح گزارشگر اعزامی خبرگزاری تسنیم از ریو، تو بقيه آزمايش ها ششمین نهار از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و داخل انتظار‌های وزنه‌برداری، سامان رضی دروازه اندر دسته ۹۷ کیلوگرم با ۱۰ وزنه‌حامل دیگر به مقصد براي هم چشمي هم چشمي كردن تاديه که با درج وزنه ۲۲۱ کیلوگرمی به طرف عنوانی بهتر از چهارمی نرسید.

رضی باب نخستین حرکت پيروز به قصد لگام وزنه ۲۲۱ کیلوگرمی شد، ليك داخل حرکت دوم مدخل سرپوش دهنه وزنه ۲۲۶ کیلوگرمی ناکام ماند تا از کورس مدعیان اطاق بماند. رضی برای سومین و آخرین حرکتش وزنه ۲۲۹ کیلوگرمی را گلچين برگزيدن کرد که كامكار به منظور با پلاهنگ این وزنه بازهم نشد تا دستش از کسب گردن آويز کوتاه بماند.

محمد الدیب از پافشاري كننده مدخل سرپوش این دسته با ۲۳۷ کیلوگرم داخل شکستن رکورد پارالمپیک جايزه فضه را نيكي جيد آویخت. وزنه‌حامل مصری برای حرکت چهارم خويش وزنه ۲۴۴ کیلوگرمی را برای شکستن رکورد كره ارض گزينش کرد که دروازه اندر زمام حين ناكامروا رفوزه وجود.

دانگ ژی از چین با ۲۳۳ کیلوگرم و کاستیلو از مکزیک با ۲۲۹ کیلوگرم به سوي ترتیب جايزه های سيم و آلياژ مس و قلع را از ساعت نفس کردند.

وزنه‌برداری کشورمان با ۶ وزنه‌حامل دروازه اندر این آزمايش ها شرکت کرده است که پیش از این حمزه محمدی داخل ۶۵ کیلو چهارم شده هستي و عدم و مجید فرزین داخل دسته ۸۰ کیلوگرم به قصد جايزه شخص بسيارارزشمند شراب تباني یافته حيات. سید حامد صلحی‌فرزند نیز سپيده دم امروز مدخل سرپوش دسته ۸۸ کیلوگرم اوت کرده هستي و عدم.

فردا و داخل آخرین نهار مسابقه ها وزنه‌برداری علی راستگو‌فرزند از هنگام واحد زمان ۱۰ صباح به قصد وقفه محلی داخل دسته ۱۰۷ کیلوگرم به مقصد براي میدان خواهد شيوه. سیامند رحمان، قوی‌ترین مرد پارالمپیکی آفاق نیز از گاهنما ۱۶ به طرف وقفه محلی تو دسته بالا سنگین به سوي غزوه حریفانش می‌جوي.

انتهای پیام/

[ad_2]