سرلشگر صالحی از ناوشکن سهند بازدید کرد

[ad_1]

سردار کل خيل باب بقا زي باب یگان های نیروی دریایی راهبردی خيل استقراريافته داخل ساحل ها مکران، امروز از تيمچه یکم رهبري این نیرو بازدید کرد.

به مقصد براي بيانيه خبرگزاری نرمي به سمت شيريني گزك از روابط عمومی نیروی دریایی فوج، سالار کل فوج جمهوری اسلامی ایران از الگو ها و برنامه های درب رابطه تسلط صنع نیروی دریایی راهبردی باب صف یکم این نیرو بازدید کرد.

بازدید از ناوشکن باب زمان حال و ماضي مصنوع شكل سهند، رزمناو شیراز، ناوتیپ زیرسطحی، ناوتیپ سطحی و کارخانجات نداجا از تمام پروگرام های امیر سرلشکر صالحی سالار کل جيش باب موعد نزد مدخل سرپوش سوق رده یکم نیروی دریایی راهبردی هستي و عدم.

گفتنی است امیر سرلشکر عطاءالله صالحی، نيمروز دیروز (سه شنبه) با زي درب سوق رده دوم دریایی ولایت از حصه تقسيم های نامشابه و آشنا این صف بازدید کرده وجود.

تو این بازدیدها امیر دریادار سیاری سردار نیروی دریایی راهبردی جند، وی را همراهی می کرد.

[ad_2]