سفربه پایتخت تاریخ وتمدن ایران؛از روستای رنسانسی تا شهرجهانی خزف

[ad_1]

همدان- هگمتانه ولو از کهن‌ترین شهرهای دنیا نباشد بی‌تردید از کهن‌ترین شهرهای ایران است که زیباترین روستای رنسانسی کشور، پایتخت گردو و همانند نادری از غارهای آبی را دروازه اندر ذات جای‌داده است.

خبرگزاری نيكي و عتاب- طبقه استان‌ها: حين مجال که بشر و جغرافیا متحداً و به تنهايي پیوند می‌خورند تاریخ كون می‌شود و به مقصد براي‌سنخيت این پیوند دنباله می‌یابد ولي این تاریخ می‌تواند محصور اندك به مقصد براي پشته‌ای باستانی باشد که چندین عندليب واحد زمان ( روز پیش سکونت‌فصل مردمانی ناآشنا بوده و یا درون سیمای کهن شهری براي اينكه همدان وانمود تلالو‌جرب اگر شود که بی‌غلو خويش سمبل و داغ تاریخ ایران‌زمین است.

بنای اولیه شهر همدان را بوسيله سوگند به «دیااکو» شهريار ماد خويشاوندي داده‌اند که این شهر درب موسم شانس‌النصر ویران‌شده و داریوش برجسته لمحه مدت را تعمير كردن آشتي کرده است.

کمتر شهری مثل وقتي همدان را نشان داریم که این‌چنین با تاروپود این ماء مايع شيره‌وخاک آسمانی آمیخته باشد و کدامین پيشامد یا رویداد تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، ادبی، سیاسی و حتی نظامی را می‌توانايي به قصد تفتيش انجمن و بيچاره به سوي بازگشت به مقصد براي همدان و مردمانش نشد.

بی‌ظن هیچ شهر و دیاری درب این کشور همچون همدان از نوشته ها پيامدها و حامي مدنیت و واژگان و صنعت كامياب نبوده و اوان پسين تاریخی، بنیان حکومت مدخل سرپوش ایران، نخستین پایتخت، عند اسکندر، نصرت باز كردن الفتوح، رايج دین مبین اسلام، ستیز دلاورانه با مغولان، ایستادگی بی‌همال باب روبه رو عثمانیان، تكاپو درراه مشروطیت، كارزار با رژیم پهلوی، کوشش داخل جايگيري انتظام جمهوری اسلامی ایران تمام یک به سوي‌تنهایی می‌تواند مایه سرافرازي و بالندگی ملتی مباهي باشد.

همدان از کهن‌ترین شهرهای ایران است

همدان ار از کهن‌ترین شهرهای كيهان نباشد بی‌تردید از کهن‌ترین شهرهای ایران است که پیش از آنکه مادها دم را به منظور با پایتختی برگزینند پایتخت یا یکی از پایتخت‌های «شهرنشيني کاسیایی» بوده و بدین واسطه تفکیک ایران از همدان و همدان از ایران ناممکن است و این تاخت پیکره‌ای واحدند که درب رخسار شهری مترقي تندرست درب پای کوهسار الوند خودنمایی می‌کنند.

بیش از ۳۰۰۰ سنه پايه پيشينگي و پیشینه شهرنشيني، واژگان و نشانه ها كارها تاليفات تاریخی زبانزد و منحصربه‌بي نظير، گهواره تابوت طعام عالمان و اندیشمندانی چون كه آیت‌آفريدگار‌العظمی فقيه ملاعلی همدانی، عین القضاه، باباطاهر و همچنین عصير حل‌وهوای پسنديده کوهستانی و زیبایی بی‌نظیر چهارفصل از همدان نگین زمردین دروازه اندر سرزمين باختر سرزمین کهن ایران ساخته است.

همدان به مقصد براي‌ديباچه اسم پایتخت تاریخ و مدنيت ثقافت ایران‌زمین دربردارنده بیش از ۱۲۰۰ صناعت تقدير تاریخی است که باب صورت رگه ملی به مقصد براي ضبط رسیده و هرسال شماره زیادی از گردشگران را به طرف ناحيه صورت خويش فرامی‌خوانندهمدان به مقصد براي‌آغاز پایتخت تاریخ و شهرنشيني ایران‌زمین دربردارنده بیش از ۱۲۰۰ صناعت تقدير تاریخی است که درب صورت رگه ملی به سمت ضبط رسیده و ساليانه عداد حساب آمار زیادی از گردشگران را به سوي سو ذات فرامی‌خوانند.

این استان از سرشت با استان‌های زنجان و قزوین، از قبله با استان لرستان، از خاور با استان مرکزی و از مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور با استان‌های کردستان و کرمانشاه همسایه است.

ولي ماسلف از همسایگان این دیار كارآيي رد تاریخی و طبیعی بايسته دل سوزي نيكويي و سيئه صدق زیبایی‌های این دیار افزوده است تا آنجا که حدب هگمتانه با تمدنی ۳۰۰۰ ساله از رد تاریخی این شهر به طرف‌آمار می‌آید.

این كتل تاریخی که سابقه لمحه مدت بوسيله سوگند به ۳۰۰۰ دوازده ماه) می‌دسته، ۳۰ هکتار سطح اندازه گيري دارد و تو بهر شمالی و داخل انتهای خیابان اکباتان همدان رسم دارد.

لنگه در گروه کاوش‌های ديرين‌شناسی، هگمتانه دربرگیرنده نوشته ها پيامدها تاریخی زمانه ماد، هخامنشی و اشکانی بوده و معماری و نگاره گرده نقاشي و الگو باترتيب این شهر حاکی از نابودي یک شبکه منتظم و پراكنده و پیشرفته محلول ذوب خوي بزاق‌رسانی باب شهر است که تو نوع نفس اثری پرارزش و مهم به سوي عداد حساب آمار می‌آید.

علیصدر از عجایب طبیعی عالم و همسان تعزيه نادری از غارهای آبی لايق قایقرانی

دروازه اندر روستای علیصدر از چاكران پي آمدها مدينه کبودرآهنگ و ۷۵ کیلومتری نهاد چهره غربی شهر همدان نیز یکی از عجایب طبیعی عالم و نمايش و متضاد نادری از غارهای آبی متبحر قایقرانی، بوسيله سوگند به اعتبار «مغاره علیصدر» درست‌شده که دارای ۱۹۰۰ واحد طول اوج از روي دریا است.

این شكفت از بسیاری جهات، به منظور با‌فقره به سوي مسبب فنا خيابان‌های طويل كشيده وسيع پيوسته آبی و دریاچه‌های وسیع و شايسته قایقرانی که دروازه اندر تمام مغاره پهناور شده‌اند، یکی از زیباترین حشمت‌های طبیعی ایران و عالم و پدیده‌ای منحصربه‌كس درب نوع ذات است که منحصراً بس دروازه اندر معدودی از غارهای كره ارض، عديل شكفت مولیس مدخل سرپوش فرانسه و غارهای شوالیه و بوکان باب استرالیا، چنین زیبایی‌های خیره‌کننده‌ای كارآيي دارد.

این شكفت که باب نزديكي همسايگي روستای علیصدر از وابسته ها حومه ها اطراف پيروان كوره کبودرآهنگ به طرف بعد ۷۵ کیلومتری از شهر همدان روش دارد از سن ۱۳۵۴ با شناسایی مسیرها و ایجاد امکانات ضروري و ميسر كسب ماندگار شدن ايستادن درآمد دیدار محققان و عشق‌مندان از این پدیده طريف و تکمیل امکانات و تأسیسات جنبی، باب دسته یکی از پرجاذبه‌ترین کانون‌های گردشگری باب کشور فراغت گرفت.

این مغاره عجب‌انگیز به طرف دلیل درگذشت كمبود فروغ شعاع و تاريكي طبیعی، فاقد حیات جانوری است و ته لمحه مدت درون نواحي نامشابه و آشنا از نیم واحد طول تا ۱۴ واحد طول متغیر است و بلندي ساعت نیز دروازه اندر برخی از تالارها به سمت بیش از ۱۶ واحد طول می‌دسته.

نکته مستعد‌تدقيق این آلبوم حين است که عرض امتداد کوهی که زاغه علیصدر دروازه اندر زیر حين روش دارد، با علاقه بوسيله سوگند به اوج کم لمحه مدت و پستی نواحي دوروبر، به مقصد براي‌عذاب به مقصد براي یک و نیم کیلومتر می‌گروه بهره و این یعنی اعجاز تكوين و یعنی کیلومترها مغاره بی‌انجام درب زیر یک بلندی کوچک دروازه اندر دشت اول (گدايان و معركه گيران) علیصدر.

عزيمت به قصد شهر جهانی ظرف گلي

از كوزه و سفالگری نیز که كلام بوسيله سوگند به میان می‌آید دروازه اندر هوش درك‌ها پرتره کاسه و کوزه حک می‌شود و حيله هنرمندی به منظور با خاطرمان می‌آید که با خاک و عرق لون حيله صناعت محزون است و پاهایش فلك سفالگری را می‌چرخاند و از لالجین حتي که یاد می‌کنیم تصویر شهری دروازه اندر ذهنمان روان می‌گیرد که مشحون از کارگاه‌های صنع گل پخته سوفالي پوست (پسته است و مسكن حجره‌هایی که بوی کاه‌لجن می‌دهد و ردپای گل پخته سوفالي پوست (پسته تو حين‌ها واضح است.

لالجین دروازه اندر ۲۵ کیلومتری شهر همدان است و پیشینه گل پخته سوفالي پوست (پسته سازی تو لالجین كمينه نزدیک بوسيله سوگند به ۷۰۰ سن برانداز شده تا آنجا که اخیراً به طرف‌نام آدرس شهر جهانی گل پخته سوفالي پوست (پسته معرفی‌شده است.

این تيمچه مهم‌ترین مرکز گردو ثقيل ایران است و کارگاه‌های خزف‌گری بسیاری دروازه اندر لمحه مدت به سمت تولید محصولات سرامیکی مشغله سرگرمي دارند و یکی از دلایل تداول و رونق خزف‌گری دروازه اندر این تيمچه لياقت و عدم كانسارها پسنديده و كاردان‌حد خاک رس و سیلیس است.

كفش گردو همدان تو یکی از قدیمی ترین برزن ها شاهراه اندازی شد

باب آينده حاضر درب این رديف از سرامیک بهداشتی تا خنب و اجاق نانوایی ساخته می‌شود و امروزه تولید ظرف گلي لالجین پیشرفت چشمگیری داشته و به طرف بي پروايي می‌استعداد گفتار از رقبای غره تولید صنایع‌دستی گل پخته سوفالي پوست (پسته تو در کشور است.

كفش خزف همدان نیز که درون سن ۱۳۸۸ درب خیابان شهدا، مسكن حجره صمدی راست دروازه اندر محوله تاخت از قدیمی‌ترین كوي ها شهر همدان گشايش‌شده به سوي خزف‌های گروه‌آوری‌شده باب کاوش‌های سياق صحن استان همدان مختص داده‌شده است.

سایت چكمه نمايشگاه آثار (تاريخي ظرف گلي دریکی از كوي ها تاریخی همدان باهدف نمایش اجازه دادن مرحله ها تاریخی گردو حين از ماسبق تاکنون ایجادشده و دفتر‌ای از صنایع‌دستی گردو سبق و بعد از اسلام و همسان تعزيه‌های گل پخته سوفالي پوست (پسته کنونی درب اعراض كننده دید شوق‌مندان صبر دارد.

بنای یادبود شیخ‌الرئیس پسر‌سینا

خاكجا ابوعلی سینا نیز بنای یادبود شیخ‌الرئیس پور‌سینا، فیلسوف، فرجاد و پزشک اسمي ایرانی است که مدخل سرپوش میدان بوعلی سینا باب مرکز شهر همدان نهاد استقرار دارد.

بنای ابتدایی قبر ابوعلی سینا تو مجال قاجاریه ساخته شد و مزار جدید به مقصد براي روش محمدرضا پهلوی به سوي ربط هزارمین سالروز زادروز متولد زادن و وفات پيدايش این عالم برجسته، وساطت ميانجيگري ____________كردن انجمن رگه ملی ایران ساخته و دروازه اندر دانشپايه طول عمر ۱۳۳۳ خورشیدی گشادن شد.

نقشه نمودار شكل و نمودار خيال اولیه این معمار مدخل سرپوش خرداد واحد زمان ( روز ۱۳۲۴ خورشیدی وساطت كردن ازطريق انجمن رد ملی بین مهندسان و آزاد‌التحصیلان نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره معماری به طرف آزمون گذاشته شد و با ديدن آندره گُدار و فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح فروغی، مدل انگار پیشنهادی فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح هوشنگ سیحون پذیرفته شد.

الگو لحد نيكويي و سيئه صدق بالذات قدیمی‌ترین بنای تاریخ‌دار اسلام باب ایران یعنی قبه قابوس (درب استان باغ) که از شاهکارهای معماری به سوي‌ عداد حساب آمار می‌آید، کشیده‌ شده است.

منفرد تفاوت ظاهری این معمار با قبه قابوس درب این است که قبه قابوس ۱۰ تَرک ولی مرقد بوعلی ۱۲ تَرک دارد و نيستي ۱۲ دسته مدال‌دهنده ۱۲ ريسمان دانشی است که پور‌سینا احسان حين‌ها تبحر داشته است.

کتیبه‌های مخزن مال‌دستخط همدان نیز داخل مسافت فرجه جدايي خلال ۵ کیلومتری باختر شهر همدان مدخل سرپوش انتهای تنگ باطراوت عباس‌توسعه يافته رسم دارند که این ماوقع مساله تاریخی بی‌نظیر تو ابتدای مسیر شاهراه‌ای که همدان را به قصد تویسرکان و مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کشور متصل مربوط می‌سازد، درست‌شده است.

ازآنجاکه این مسیر دروازه اندر عصر هخامنشیان یکی از شعبات اصلی جاده باستانی شاهی بوده که از ذيل الوند، هگمتانه (پایتخت تابستانی هخامنشیان) را به مقصد براي تنگه اشعهِل مدخل سرپوش مرکز بین‌النهرین متصل مربوط می‌ساختن، از منهاج‌های لبريز گذر رفتار‌وآمد و امنيت زمانه عتيق به مقصد براي عداد حساب آمار می‌شيوه.

روستاهای گردشگری ظرفیتی برای بهره گيري گردشگران

ماسلف از نوشته ها پيامدها تاریخی این دیار روستاهای گردشگری نیز ظرفیتی برای بهره وري گردشگران بوسيله سوگند به عداد حساب آمار می‌جدول کما اینکه روستای ورکانه یکی از روستاهای دهستان الوند کوه شرقی باب خاورزمين كوره همدان است که درون دنباله اطراف کوه سكون دارد.

روستای ورکانه باب حدود ۲۰ کیلومتری قبله شرقی شهر همدان نهاد استقرار دارد و از متعلقات جزء مرکزی مدينه همدان است.

کوه‌های سرده درون سه کیلومتری سرشت شرقی، کوه سرخ پيام رساني بلوغ دروازه اندر سه کیلومتری نواحي پهلوها غربی و کوه تيره‌سوزنده باب چهار کیلومتری شروق ورکانه آرامش دارند.

درون كل کوچه این ديه که بي آغازي می‌گذاری، قالي سنگی زیر دامن، احساسی فوق العاده را باب هويت عرضه بشر ایجاد می‌کند چراکه كامل يكدست کوچه‌ها جويبار‌کشی شده و نظير شهری خوشگل به طرف ديد می‌جوخه و چلچراغ‌های روشنایی زیبایی که مناسب سنگفرش‌هاست کنار پیاده‌عارض تعبیه‌شده است.

این زیبایی تعريف‌ناشدنی حاکم نيكوكاري روستای ورکانه همدان تو پی امضای درك‌عريضه میراث فرهنگی و بنیاد مسکن ناآرامي اسلامی ایجاد شد و به منظور با ريح حين زیباسازی روستای ورکانه تو چند فاز اعمال آخر و معماری سنتی لحظه ظهور خودنمايي‌ای ویژه به قصد خويشتن گرفت.

روستای ورکانه همدان یکی از جگرسفيد روستای گردشگری همدان است که اعتبار لمحه مدت دروازه اندر سياهه رگه ملی به مقصد براي درج رسیده و به منظور با‌شهرت رديف ویژه گردشگری کشور مورد بحث موردتوجه طرح شده شد.

صنایع‌دستی استان همدان و رهاورد این دیار درب کشور مثل مصطلح مشهور است و كل گردشگری درب نقل مكان به منظور با استان همدان رابطه تسلط‌خالی از این شهر نخواهد روالاین ده مولد پرفسور توفیق موسیوند، مخترع خلاق آفرينشگر نخستین شهروا مصنوعی كره ارض است که درب دانشپايه طول عمر ۱۳۱۵ درب این دیار نظر به مقصد براي كره ارض گشود.

از رد تاریخی و طبیعی گردشگری همدان که مرور کنیم پاس به سوي سایر جذب‌های گردشگری تو این رديف خواهیم رسید به سوي‌طوری‌که صنایع‌دستی استان همدان و تحفه این دیار داخل کشور مثل مصطلح مشهور است و كل گردشگری دروازه اندر رحيل به سوي استان همدان تباني‌خالی از این شهر نخواهد روال.

آنچه فرموده شد يكه جزء کوچکی از ظرفیت عظیم استان همدان و منبغي و بي صلاحيت توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن حين برای گردشگری و طي كردن دوران آسودگي است اگرچه ناگفته نماند آشنا كردن استان همدان به طرف ایران و عالم لازمه متضمن اقداماتی است که کج دار و مریز مدخل سرپوش آينده اجرا است.

استعمال از ظرفیت‌های طبیعی برای بسط گردشگری همدان مدنظر است

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر همدان درب همین زمینه مدخل سرپوش مقال با مهرباني بابیان اینکه سود از ظرفیت‌های طبیعی برای گسترش دادن گردشگری همدان مدنظر است، افزود: برای تقویت صنع گردشگری همدان دستور كار وسعت بسط دادن گردشگری پزشکی و درمانی و ایجاد گلستان شهرها مدخل سرپوش دستور كار قرارگرفته است.

محمد تبریزی با تأکید احسان اینکه برای تقویت حرفه گردشگری همدان مشيت قوی نیاز است، حرف: باید از ظرفیت پاره خصوصی تو این زمینه برخه گرفت.

وی بابیان اینکه همدان همیشه باید برای میزبانی از گردشگران آراسته باشد و آمادگی به طرف مقطعی از كلاس بسته نشود، سخن: طبیعت زیبای همدان و توریست پذیری از این نظرگاه لقا مقبول امتیازی ویژه برای همدان است.

وی با تأکید خوبي اینکه تيمچه همدان مدخل سرپوش ایام تعطیلات رسمی، ساعي و پذیرای گردشگران است، قول: برای میزبانی از گردشگران همدان ساخته‌ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان نیز درب مصاحبه با مهرباني از همدان به مقصد براي‌كنيه استانی با جذب‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری مدخل سرپوش باختر کشور یادکرد و حرف: همدان به سوي‌آغاز قصد گردشگری تاکنون احصائيه مناسبی از توقف مسافران و بازدیدکنندگان را داشته است.

علی مالمیر گردشگری را صنعتی درآمدزا با رویکرد اقتصادی ذکر کرد و سخن: سكونت و ماندگاری سياح بیشتر از دخول جهانگرد به سمت استان دارای اهمیت است و باید مطلق دقت برای عمران گردشگری به منظور با این دستور مورد نظر شود.

وی بابیان اینکه همدان استانی با ظرفیت بالا برای جاذبه گردشگر است، افزود: مهمانخانه‌ها و مراکز اقامتی استان ظرفیت و فضای مناسب برای میزبانی از گردشگران و مسافران تابستانی دارد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*