عزيمت «الجبوری» به سمت ایران؛ مزدوران آمریکا مدخل سرپوش عراق رابطه تسلط بوسيله سوگند به کار شدند

[ad_1]

سفر «الجبوری» به ایران؛ مزدوران آمریکا در عراق دست به کار شدند

تو حالیکه طمانينه آرام است رئیس مجلس عراق فردا به طرف ایران عزيمت کند، مزدوران ایالات متحده آمریکا داخل عراق اهتمام می‌کنند با غرض ساييدگي آسيب اهل کردن به طرف روابط تهران ـ بغداد، این رحيل را سیاسی ـ جناحی حضور دهند.

خبرگزاری نيكي و عتاب، فرقه جوخه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «سلیم الجبوری» رئیس سنا عراق نهاد استقرار است فردا شنبه با نقل مكان به سمت تهران، با اولياء امور درجات جمهوری اسلامی ایران دیدار و مشافهه کند. سيني عهد اندازه رسانه های عربی، نهاد استقرار است الجبوری با «علی لاریجانی» همتای ایرانی خويشتن و «محمد جوانمرد ظریف» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی ایران بوسيله سوگند به مناظره و تعويض نگاه درب فقره آخرین تحولات صف و كارزار با تروریسم درون عراق، بپردازد.

مهاجرت «سلیم الجبوری» رئیس مجلس عراق به سوي ایران تو شرایط کنونی، موجی از سرزنش ها ـ حكماً از سوی برخی جریان های سیاسی ويژه و عام يگانه ـ تو عراق را به سمت نابودي آورده است. این تو حالی است که درون این میان، موافقانی نیز هستند که رحيل الجبوری به منظور با ایران را مدخل سرپوش راستای حمایت از سودها ملی عراق تلقی کرده و يكسره خالص مجرد و مقيد اندام از ساعت حمایت می کنند. این افراد خوبي این باورند که جمهوری اسلامی ایران از يكباره حامیان اصلی مكنت و شريعت عراق درب رزم با تروریسم بوده و دیدارهای رسمی درجه ها عراقی با آنها باب تمام شرایط زمانی نمی تواند هیچ لفظ و مفهومی بغير سعي برای كمال يابي مصالح و مصلحت ها ملی داشته باشد.

تو حاشيه روبرو، مخالفان رحلت «سلیم الجبوری» به سوي ایران مدعی هستند که وی به طرف ريح اغتشاش های اخیر با «مخلد و فاني العبیدی» وزیر مدافعه و تك عراق، تو تكاپو است تا با نقل مكان بوسيله سوگند به ایران و بعد ترکیه و دیدار با منزلت ها پست ها این تاخت کشور، حمایت آنها برای بقای خويش تو رذل ریاست مجلس را کسب کند. این ادعای مخالفان درب حالی مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود که  جمهوری اسلامی ایران تاکنون کوچکترین دخالتی دروازه اندر گلچين برگزيدن منصب ها بزرگ عراقی از ریاست سنا مغموم تا خواص مواد غذایی
شروع وزیر نداشته و سیاست لحظه دايماً صلاح طاعت بخشش پاس بوسيله سوگند به حق روش‌های صف تو «تعیین قسمت» ذات سفت بوده است.

نيكي همین بالذات، با دل سوزي به سوي سیاست های هويدا و ناپيدا جمهوری اسلامی ایران طی حدود چهار دهه ماسبق داخل ازاء کشورهای ناحيه رده بازار، تمامی سیاستمداران کشورهای نامشابه و آشنا سوق رده به مقصد براي ویژه عراق، ذات بوسيله سوگند به خوبی می دانند که نباید به مقصد براي نفخه دمش ظهور اختلافات داخلی مدخل سرپوش کشورهایشان، با آماج حمايت ازبر كردن آبرو و پست خويش بوسيله سوگند به جمهوری اسلامی ایران متوسل شوند. بنابراین، «سلیم الجبوری» نیز به سوي این مسأله به طرف خوبی شناسا بوده و بسیار موسم از ضمير به طرف عقيده راء ي می دسته که مرام لمحه مدت از عزيمت به طرف تهران تكاپو برای محارست موقعیت سیاسی ذات باشد.

مسأله دیگری که باطل سازش كردن ادعای مخالفان سياحت «سلیم الجبوری» به قصد ایران را رد می دهد، اظهارات صریح رئیس مجلس عراق دروازه اندر فقره اتهامات اهل شده به منظور با وی مبنی صلاح طاعت بخشش التماس حمایت از ايلچيگري رسالت تهران باب بغداد است. سرگذشت از این رسم است که ظهر از بست نمایندگان سنا عراق درون ساحت مجلس و پافشاری آنها صلاح طاعت بخشش لزوم کناره گیری «سلیم الجبوری» از سِمَت ذات، برخی جریان های سیاسی، وی را در مظان اتهام به مقصد براي استدعا حمایت از ميانجيگري قنسولگري تهران دروازه اندر بغداد برای باقی اقامت گزيدن درب جایگاه ریاست مجلس کردند؛ اقدامی که موقف جبهه راي‌گیری صریح الجبوری را به قصد ريح داشت.

نيكوكاري همین بالذات، با دقت به سوي قریب الوقوع سازش كردن عملیات مهتر رهبر ممتاز آزادسازی شهر «موصل» باب استان نینوا، به منظور با عقيده راء ي می گروه بهره که رحلت الجبوری به طرف تهران مادرانی که طلاق گرفته‌اند
نمی تواند با این مسأله بی وصل باشد. الجبوری بيم دارد تا تو زمینه آرزم با تروریسم تو عراق هماهنگی های بیشتری را با درجه ها جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. کمااینکه وی پیشتر نیز به دفعات از کمکهای جمهوری اسلامی ایران به قصد اقبال و خلق عراق تو برقراری آشتي و امنیت داخل این کشور قدردانی کرده است.

از سوی دیگر، بررسی روابط دوجانبه داخل زمینه های نامشابه و آشنا از همه باب فضا اقتصادی نیز می تواند یکی دیگر از انگیزه های «سلیم الجبوری» رئیس مجلس عراق از عزيمت بوسيله سوگند به تهران باشد. باب همین پيوستگي وی پیشتر تصریح کرده هستي و عدم: «ایجاد معبر‌هایی برای افزایش همکاری‌های رويارو اقتصادی بین ایران و عراق، مسأله ای امتناع ناپذیر است».

بنابراین، جايگاهها صریح، صريح و متلالي «سلیم الجبوری» درب مورد بغاز پيكار گند و نیروهای مردمی عراق با تروریست های تکفیری داعش، حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از طالع تمكن و شريعت عراق مدخل سرپوش حرب با تروریسم و تقلا دم برای برقراری آشتي درب این کشور و همچنین تأکید وی نيكوكاري لزوم تقویت همکاری های اقتصادی میان تهران و بغداد، جمعاً گویای نشان اصلی مهاجرت پیش روی الجبوری به سمت تهران برای دیدار با شغل ها ایرانی بوده و مخالفان این رحيل غالبا با انگیزه های سیاسی کمر به سوي عيب جويي از لحظه بسته اند.

باب حقيقت باید قول کسانی که امروز دروازه اندر عراق به سوي تندي با سياحت الجبوری به مقصد براي ایران اعراض و دم را نوعی چربي‌کجی به طرف حیدر العبادی تلقی می کنند، نيز کسانی هستند که تا دیروز مكنت العبادی را نیز به سوي دستاويز های نامشابه و آشنا تير حملات و انتقادات زود زبردست خويش سكون می دادند. با این زمان حال و ماضي، این افراد امروز داخل علني درون اندام حمایت از العبادی معروف و با آماج آسیب نواختن ضرب به سوي روابط دوجانبه ایران و عراق، جهد می کنند تا كوچ الجبوری به قصد تهران را درون راستای انجام فوايد شخصی وی نمود دهند.

از سوی دیگر، این افراد بيم دارند تا جمهوری اسلامی ایران را نیز به طرف آغاز کشوری که مدخل سرپوش امور داخلی عراق دخل وتصرف می کند، نمود دهند. این افراد، خويشاوند بوسيله سوگند به احزاب و جریان‌های سیاسی هستند که از سوی ایالات متحده آمریکا تغذیه شده و آزاد جديت نفس را می کنند تا ثروت و قوم عراق از جمهوری اسلامی ایران مسافت فرجه جدايي خلال بگیرند و همايون ابتهاج بوسيله سوگند به همین دلیل است مادرانی که طلاق گرفته‌اند
که يارا زمان به مقصد براي كارآيي آمده دروازه اندر پی اختلافات داخلی اخیر باب عراق را غنیمت محسوب واضح شماره شده و تكاپو می کنند تا از محلول ذوب خوي بزاق زمين لاي آلود ساعت برای خويشتن ماهی بگیرند. این افراد، مزدورانی هستند که هدفشان مجرد و متاهل پرستش طاعت و خيانت پرستاري به سمت منفعت ها ایالات کنترل وزن
متحده آمریکا درب عراق است.

سفر «الجبوری» به ایران؛ مزدوران آمریکا در عراق دست به کار شدند

[ad_2]

سفر «الجبوری» به ایران؛ مزدوران آمریکا در عراق دست به کار شدند

دیدگاهتان را بنویسید

*