سقوط بالگرد اورژانس یک کشته نيكوكاري جای گذاشت

[ad_1]

دروازه اندر پی سقوط بالگرد اورژانس مدخل سرپوش مازندران یک آدم از عضو کشته خوبي جای گذاشت.

به سوي تفسير گزارشگر مهرباني، سرپرست اورژانس کشور درون این مورد بغاز اظهار داشت: این بالگرد که سپيده دم امروز برای جابجايي یک زخمي باب یکی از منطقه ها آمل به مقصد براي پريدن درآمده هستي و عدم، سقوط کرد.

پیرحسین کولیوند یادآور شد:  داخل عارضه سقوط این بالگرد که به قصد دلیل بدی عصير حل و جو شهوت و نسيم نفخ شدید رخنه داده است، یکی از كادر اورژانس کشته شد.

مرتضی سلیمی سرپا نشيم اشل موسسه نظم و ترتيب اعانت و آزادي نیز با استعاره بوسيله سوگند به سقوط بالگرد اورژانس درب سوق رده گزنک هراز، حرف: دروازه اندر این قضيه ۵ شخص گرفتار عارضه شده و یک تن مردن شده است.

[ad_2]