سمیه عباسپور چهارم شد

[ad_1]

کماندار کامپوند ایران درون منزل طبقه بندی رقابتهای تیراندازی باکمان پارالمپیک مستوي کمانداری از کشور کره جنوبی شکست خورد و آغاز چهارم را کسب کرد.

به سمت خبر گزارشگر اعزامی نرمي به مقصد براي برزیل، سمیه عباسپور سپس از پیروزی مواجه نزد نمایندگانی از آلمان و انگلیس رسيده بار نیمه نهایی رقابتهای انفرادی کامپوند بانوان شد و درب این بار مساوي کمانداری از کشور چین شکست خورد تا برای کسب جايزه آلياژ مس و قلع انتظار کند.

وی تو این بار مواجه نزد «می سون کیم» از کره جنوبی فراغ گرفت و با نتیجه ۱۴۰ نيكي ۱۳۸ شکست خورد و به منظور با شهرت چهارمی رضایت دهش.

درون پایان رقابتهای انفرادی کامپوند بازهای تیراندازی باکمان پارالمپیک عناوین گرد و نایب قهرمانی بوسيله سوگند به كورس دور کماندار از چین رسید و ورزشکار کره جنوبی باز سوم شد.

[ad_2]