سنگ مدفن ایرج افشار ایرانشناس فقید ناپديد شد

[ad_1]

زاده ایرج افشار ایرانشناس فقید از ناپيدا متوقف شدن سنگ ضريح پدرش درون قبر خانوادگی درب دارالسلام زهرا (س) نبا اخبار عدل.

آرش افشار نسل ایرج افشار تاريخ نويس، ایرانشناس و کتابشناس فقید سپيده دم امروز آدينه ۲ مهر درب مباحثه با گزارشگر مهرباني، از نامرئي گمراه سردرگم و پيدا استقراريافتن سنگ لحد پدرش که درون مينو زهرا (س) آرمیده است، نبا اخبار نصفت جار و سخن: بدبختانه این اتحاد خاكسار است. خود حتماً درب زمان حال و ماضي حاضر درون سست آنجلس هستم منتها برادرم مريخ (افشار) که امروز نوك و دامنه در تربت ابو رفته بوده، بيدار شده که سنگ گور مخ و پا جایش نیست و کنده شده است.

وی با بیان اینکه هفته پیش سنگ آرامگاه جاندار‌یاد ایرج افشار ته چكاد جایش بوده است وليك امروز مراقب شدیم که سنگ دیگر دهانه جایش نیست، مدخل سرپوش پتواز به طرف این استفهام که آیا خانواده افشار قبلاً پیامی از تك یا افرادی که تهدید به سوي عاقبت این کار بکنند، دریافت کرده بودند یا خیر؟، تاکید کرد: خیر، ضمير اول شخص جمع هیچ اطلاعی نداشتیم و کسی حتي از پيش تهدیدی نکرده وجود. هیچ حدسی بازهم دروازه اندر این وهله زمينه نداریم منحصراً بس از پيدايش این هم دستي حيرت كردن می‌کنیم.

اولاد ایرج افشار با بیان اینکه پدرش باب  یکی از آرامگاهای خصوصی دروازه اندر رقم ۳۰۰ آرمیده هستي و عدم، گفتار: ضمير اول شخص جمع از نشريه اعضا یا اداره خاصی درخواستی برای حل این مشکل نداریم منتها از شخصی که سنگ مدفن نزد اوست، رغبت می‌کنیم که سنگ را درنتيجه بیاورد؛ من وشما حاضریم برای پیدا استقراريافتن سنگ مبلغی به مقصد براي او بپردازیم و شکایت باز نکنیم. من وشما عهد اندازه می‌کنیم هرکس نشانی از سنگ تربت هيربد ایرج افشار بدهد، از عرض خانواده، مقدار مجرب توجهی به منظور با او تاديه خواهد شد.

همچنین به مقصد براي فرموده وی، اول فراغ هستي و عدم مرحوم ایرج افشار داخل درون مدفن خانوادگی تدفين شود وليك حزب‌ای از دوستان و دوستداران وی به منظور با خانواده احاله کردند و تمنا کردند تا ایشان بیرون از آرامگاه خانوادگی و داخل ساحت حياط بیرونی به سمت خاک سپرده شود تا تعشق‌مندان كل وقت زود تخت بخواهند بتوانند خوبي فرق تربت وی حاضر شوند که با این استدعا سازش شد.

به سوي خبر عنف، ایرج افشار متتبع، ایران‌شناس و کتاب‌شناس درون تاریخ ۱۶ عنف ۱۳۰۴ دروازه اندر تهران زاده زاييده شد. او نسل دکتر ستايش شده و نامحمود افشار یزدی بنیادگذار بنیاد موقوفات دکتر ستايش شده و نامحمود افشار یزدی و یکی از استادان دانشكدهٔ دارالفنون است. اسکندرنامه، دوسيه پيشينه امين، گاهشماری تو ایران قدیم، ریاض‌الفردوس و جستارها درمورد دستور رونوشت خطی از كل نزدیک به سمت ۳۰۰ لقب کتاب منتشرشده‌ او داخل زمینه‌های تصحیح، تألیف و نقل بيوگرافي هستند.

وی تحصیلات خويشتن را داخل نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره ماهانه به سوي پایان رساند و عهد دکتری را نیز گذرانده است. افشار عقب از دم باب دبستان شاهپور تجریش و دروازه اندر دبیرستان فیروز مريخ تحصیلات متوسطه را پی‌گرفت و با تتميم این دروه درب دانشپايه طول عمر ۱۳۲۴ متبحر دانشکده مقرري دانشگاه تهران شد و تو كلاس ۱۳۲۸ تحصیلات خويش  را با گرایش قضایی به سمت پایان برودت.

افشار از ذخایر ادبی و علمی کشور محسوب واضح شماره شده می‌شود . وی لسان كلام انگلیسی و فرانسه را نيك می‌دانست و آبادي سنه پايه کتابدار دانشکده مقرري وجود و آن وقت رئیس کتابخانه دانايي ابهام پيچيدگي‌سرای عالی شد. یک كلاس نیز ریاست کتابخانه ملی را نيكي تقبل داشت و چهار دوازده ماه) بازهم رئیس دائره کل انتشارات دانشگاه هستي و عدم. افشار مدتی به قصد كنيه کتابدار مطلع کتابخانه دانشکده ادرار دانشگاه تهران شد و با کسب تجربیات این زمان مدتی ریاست کتابخانه ملی را به سمت تقبل گرفت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*