سکه نقش جدید و نیم‌سکه نيرنگ ساز بازهم گرانبها سخت شد/جزئیات قيمت اطوار سعر ارج

[ad_1]

داخل بازارگاه مخير امروز(یکشنبه) تهران، سکه الگو جدید و نیم‌سکه نيرنگ ساز حتي ثقيل شد، ولي ارزش خانه سکه و سکه یک گرمی به منظور با ترتیب عندليب و خيز عندليب تومن سبك شد.

به منظور با بيانيه گزارشگر نرمي، قیمت سکه آزاد بهاران آزادی مدل انگار جدید و نیم سکه امروز(یکشنبه) درون تيمچه مخير تهران سترگ شد، قیمت سکه يكسره خالص مجرد و مقيد بهاران آزادی نقشه نمودار شكل قدیم بدون تغییر باقی ماند و ارج نیم‌سکه و سکه یک گرمی به منظور با ترتیب الف بلبل و تاخت عندليب ده ريال کاهش یافت.

نيكي این بالذات قیمت تمام تكه سکه كامل يكدست نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی مدل انگار قدیم، یک میلیون و ۱۱۸ عندليب ده ريال، سکه آزاد بهاران آزادی مدل انگار جدید، یک میلیون و ۱۱۹ عندليب ده قران، نیم سکه ۵۶۸ عندليب ده قران، محل سکه ۲۹۰ الف بلبل تومن و سکه یک گرمی ۱۸۵ الف بلبل تومن است.

قیمت تمام اونس زخرف دروازه اندر بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۱۰ آداب و تمام داغ طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ الف بلبل و ۲۵ ده قران است.

قیمت تمام دلار ۳۵۶۹ ده ريال، یورو ۴۰۱۱ تومن، پوند ۴۶۷۳ ده قران، برهم امارات ۹۷۶ ده قران و لیر ترکیه ۱۲۲۴ ده ريال است.

طرح قیمت اطوار سکه و قيمت رتبه باب رسته رها امروز(یکشنبه) تهران
نوع سکه/قيمت رتبه قیمت(تومن/دلار)
آزاد نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی تصوير زمينه قدیم یک میلیون و ۱۱۸ عندليب تومن
بي قيد آبسالان آزادی تصوير زمينه جدید یک میلیون و ۱۱۹ الف بلبل تومن
نیم سکه ۵۶۸ الف بلبل ده ريال
محل سکه ۲۹۰ الف بلبل ده ريال
سکه یک گرمی ۱۸۵ الف بلبل ده ريال
تمام اونس زر دروازه اندر بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۱۰ آيين
تمام سوزان پررونق بامحبت طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ الف بلبل و ۲۵ تومن
دلار ۳۵۶۹ ده ريال
یورو ۴۰۱۱ تومن
پوند ۴۶۷۳ ده قران
قاطي امارات ۹۷۶ ده قران
لیر ترکیه ۱۲۲۴ ده قران

[ad_2]