سینما جهرم باز كردن می‌شود

[ad_1]

علیرضا صحرائیان داخل حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم درب جهرم اظهارداشت: مدخل سرپوش عزيمت علی اصغر کاراندیش، ياور مدیریت و گسترش سرچشمه ها ماخذ حكومت رهنموني که گاه پنجشنبه ۲۵ شهریور عاقبت می‌شود، طرح سینما جهرم که بوسيله سوگند به تازگی بازسازی شده گشايش می‌شود.

وی افزود: این سینما دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر خلف از بازسازی به منظور با سیستم جار دالبی و دیجیتال آماده شده که برای حصه برداری از این تالار سینما ۸۰۰ میلیون ده ريال هزینه شده است.

حاكم ویژه كوره جهرم بیان کرد: این سینما که پیش از این با مالك سازش كردن ۸۵۰ صندلی یکی از بزرگترین سینماها درب استان ايران محسوب می‌شد، درسال ۱۳۴۵ تاسیس و امسال باب بازسازی لمحه مدت به سوي دلیل كاربرد بهره جويي از صندلی‌های جديد و با کیفیت و رعایت دوري مناسب صندلی‌ها، این شمارش بوسيله سوگند به ۶۰۰صندلی کاهش یافت.

صحرائیان به طرف دیگر طرح‌های مهاجرت هم دستي وزیر واژگان و رهنموني اسلامی به مقصد براي بلد جهرم استعاره کرد و قول: دیدار با اهالی صناعت، دمسازان رسانه و فعالان فرهنگی شهر و رونمایی از کتاب مثنوی پیر و خردسال میرزا نصیر جهرمی از پروگرام‌های مسافرت معين وزیر و مدیر کل واژه نامه آداب داني و رهنموني اسلامی استان ايران به طرف كوره جهرم است.

حاكم ویژه شهر جهرم استمرار معدلت: گشايش بنگاه قرآنی راهبر رضايت(ع) نیز از طرح‌های نقل مكان یک صوم امساك کاراندیش به منظور با شهر جهرم است.

انتهای پیام/

[ad_2]