نما مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه ۳۵۰ منفرد كاهش کرد

[ad_1]

به مقصد براي اعلام گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ تو پایان دادوستدها امروز بازارگه سرمایه معامله شمار مقدار ۴۸۵میلیون دهشت و حق پيشي به سوي قيمت ۱۷۷میلیارد ده قران باب ۴۷هزار سير به طرف درج رسید.
ممتاز مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه نیز با نزول ۳۵۰واحدی درب فراز ۷۶هزار و ۱۰۴واحد فراغت گرفت که بیشترین تاثیر منفی نيكي حرکت امروز دماسنج تيمچه تيرها اورا قمشاركت به قصد اعتبار نمادهای معاملاتی پارسان، تاپیکو و وغدیر شد و درون مساوي نمادهای معاملاتی خبهمن، فخاس و کگل با كمال صلاح خويشتن مانع ریزش بیشتر مهم پايه شدند.
صلاح طاعت بخشش بالذات این اعلام؛ درون بازارهای فرابورس ایران نيز با جابجایی ۱۷۹میلیون صفحه برگه به سوي قيمت ۸۷میلیارد تومن درون ۱۸هزار هنگام تناوب، آیفکس یک يكتا افزایش یافت و باب بالا ۸۰۱واحد نهاد استقرار گرفت.
انتهای پیام/

[ad_2]