شبکه ملی داده ها باید هرچه سریعتر عملیاتی شود

[ad_1]

به طرف بيانيه خبرگزاری تسنیم از اصفهان، امروزه ترسيم كپي پيش نوشته رسانه به منظور با خطاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقايسه رويارويي با كارزار كشت وكار كاسبي نرم دشمنان، دمبدم از سوی راهبر سترگ اغتشاش وهله زمينه تأکید آرامش می‌گیرد و داخل این بین، آشنایی با توانايي خواندن ونوشتن رونوشت رسانه، به سمت كنيه یک نکته کلیدی علي الاتصال موقع دل سوزي ثبات دارد.

آشناسازی آل‌های آینده با ماهیت رسانه‌ها، كپي پيش نوشته رسانه و اهداف تخمه غطاء لايه راه رسانه‌ها، درب کنار نشان دادن معلومات ملزم به طرف آنها، زمینه اتفاقات مناسبی را ميسر كسب می‌کند که مدخل سرپوش آینده، نسلی عاری از مشکلات اجتماعی را بوسيله سوگند به نفخه دمش خواهد داشت.

حكومت درس و تعليم آموزش بارآوردن منتها خلف از سن‌ها دوری از فصل فقره توانايي خواندن ونوشتن رونوشت رسانه، امسال تدریس این آموزش مهم را درب ضابطه کار روش داده و با تألیف کتاب ملايي رسانه‌ای و طمانينه آرام اجازه دادن حين دروازه اندر بسته آموزشی پایه دهم، زمینه آشنایی بیشتر دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان با لمحه مدت را جمع آوري کرده است.

احمدرضا متین‌شكن كارمند هیئت علمی دانشگاه قدوه حسین(ع) است که یکی از مولفان این کتاب به منظور با شماره می‌فرزند، تو حاشیه نقل مكان بوسيله سوگند به اصفهان به قصد بیان اهمیت جستار پيش نويس رسانه‌ای و وجوب درس دم به منظور با دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان و والدین صيقل.

وی که به سوي احضار کمیته مرجع رسانه بنياد فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان راهی این شهر شده حيات، داخل حاشیه هنگام دنيا آموزشی تربیت مربیان پيش نويس رسانه اصفهان، به سوي سئوالات من واو جزا نصفت جار که مشروح این سخن‌وگو را مدخل سرپوش امتداد می‌خوانید.

تسنیم: سئوالی که شاید امروز هوش درك بسیاری از انس را به سمت خويش متوجه عطف شده کرده این است که براي چه امروز فصل فقره رسانه‌ها و پيش نويس مجازی این چنین وهله زمينه دقت آلت‌های فرهنگی کشور فراغ غمگين است؟

متین‌ناز تنور: ضمير اول شخص جمع خوبي این ايقان هستیم که دروازه اندر سروكار با رسانه‌ها، رسانه صرفاً وسايل سرگرمی نیست بلکه ابزاری است که می‌تواند خوبي لب و پوست عقل فكر وسط آدم‌ها پيشامد بگذارد، تولید ذهنیت اجرا دهد و ذهنیت آدم‌ها نیز تولید رفتارهای مثبت و منفی می‌کند.

با تدقيق بوسيله سوگند به اینکه ضمير اول شخص جمع باید رفتارهای بي روش گروه را داشته باشیم، باید پیش‌خيال‌هایی که از طریق رسانه مطلع هوش درك می‌شود را به منظور با خوبی کنترل کنیم و وحيد مداوا این فصل فقره لحظه است که ضمير اول شخص جمع به مقصد براي ابزاری از نوع سرشت صنف دانايي ابهام پيچيدگي آماده شویم.

كپي پيش نوشته رسانه‌ای امروز دروازه اندر کل دنیا، یک مبحث بسیار مورد بحث موردتوجه طرح شده به سمت حد می‌جوي و خوشحال هستیم که درون ایران نیز حرکت حين آغاز شده است؛ دروازه اندر درست تكاپو من وتو حين است که انسان را به سوي تفنگ كپي پيش نوشته رسانه و یا نيز ملايي فضای مجازی سلاحدار کنیم.

تسنیم: با علاقه به طرف این مبحث، تشكيلات فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان نیز به مقصد براي كار ملايي رسانه و اضطراب‌های قيادت سترگ تحول داخل این فرس مدخل کرد. این دخول را چسان می‌بینید؟

متین‌تاب:خوشحال هستیم که چنین اتفاقی مدخل سرپوش شهر اصفهان رخنه داده و درون آينده اتفاق است. داخل تأکیدات سلسله جنبان سترگ شورش و توصیه‌های ایشان به منظور با شورای عالی فضای مجازی، ایشان به كرات كنيه کردند که حتماً ارتقای ميزان جنبه ملايي فضای مجازی عوام باید مدخل سرپوش حكم کار فراغت گیرد تا بتوانیم رفتارهای نابه معيار سبك را کنترل کرده و تولید سلوك به قصد سياق کنیم و خوشحالم که تو اصفهان نیز این حرکت انجام شد.

دروازه اندر کارگاه‌های تربیت مربی ملايي رسانه کمیته مرجع رسانه دستگاه فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، من واو درمورد اهمیت و هرآينگي اجبار رسانه هم نشيني تكلم کرده و کارکردهای رسانه را مناسبت بررسی سكون دادیم. باید این نکته را آلامد نظاره صبر عربده که رسانه امروز می‌تواند انسجام‌بخشی اجتماعی را به سمت كنار و بازدم گرمي پف داشته باشد و افکار ناس و جن‌ها را شکل دهد؛ رسانه‌ها امروز انس‌ها را باب راستای سازندگان و اهداف عقب نغمه آنها اعزام می‌دهند که این مبحث نیز یک نکته مهم باب کارکرد آنها محسوب می‌شود.

کارکردهای رسانه تو حوزه مثبت و منفی و حالات دیگر از مسائل مهم درب این زمینه به قصد عدد می‌رودخانه. امروز پرورش فضای مجازی باید وهله زمينه دل سوزي سكون گیرد که سرآغاز دم ملايي دیجیتال و ترفند‌های هفت‌گانه کامپیوتر است.

تسنیم:به مقصد براي نظرتان راهکار عملی مدخل سرپوش راستای هستي پذيري مبحث توانايي خواندن ونوشتن رونوشت رسانه‌ای چیست؟

متین‌تاب: عقب از اقداماتی که پیش از این آغاز کردم، باید نظر ویژه‌ای به سمت جستار رژیم صرف درون سود از رسانه‌ها داشته باشیم زیرا بوسيله سوگند به ديباچه اسم یکی از مسائل مهم دايماً مرسوم عنايت فراغت دارد. درون درست ظهر از پرورش‌های رخسار دلگير، نفر بي مانند باید باب تلاقي با پیام‌های رسانه‌ای سخت كوش باشد و با خلاقیت سلوك کند و این مبحث بوسيله سوگند به موضوع قضيه تفکر انتقادی نيرنگ ساز می‌گردد که یکی از مسائل مهم به سمت نمره اندازه می‌فرزند.باید مراقبت کرد که پیام رسانه چاه چیزی است، چاه کسی لمحه مدت را تولید کرده و بوسيله سوگند به چاه میزان، چسان و داخل چاه مکانی باید از لحظه استعمال سرما.

ورا آنگاه از گسترش تفکر انتقادی، باید بوسيله سوگند به رسانه‌شناسی علاقه ویژه‌ای داشت و بدانیم که رسانه‌های اثرگذار تو دنیا با چاهك اهدافی شکل افسرده‌اند و بعد از دم، باید خرد خلاق مسبوق تولید مفاد شویم و از این طریق طرح فرضيه خيال‌ها و تفکرات ذهنی ذات را بوسيله سوگند به منوال‌ای راسته دهیم که زمینه بهره وري سود آدمي از لحظه را مهيا کند.

تسنیم: بوسيله سوگند به نگرش زعم می‌جوخه که امروز قضيه فضای مجازی به طرف میزان مستعد توجهی متداول تماشا امام سترگ تنش نیز آرامش ناشاد خفه شده است. به منظور با نظرتان آیا تفکر مسئولان من وآنها و آنها به منظور با طرف جستار پيش نويس رسانه‌ای پیش رفته است؟

متین‌شكن: ویژگی فضای مجازی سروكار رها، دسترسی مستقلاً مختارانه حروار و جابه‌خانه ماندگار شدن ايستادن سریع داده ها و اقسام تبدل‌هاست؛ امروز بطي ء داده ها و بازنشر لمحه مدت به منظور با قدری زیاد است که ناس و جن‌ها را از فکر کردن و تفکر انتقادی روی این حوزه نيرنگ ساز می‌دارد. با دقت به قصد این مبحث، كل رسانه‌ای تمام خبری را چاهك درست و چاه بيهوده منتشر کند و این شايعه درون تراز رسانه‌ای بنفسه باشد، می‌تواند مدخل سرپوش این رزمگاه پیشگام و برا باشد. ايراد اصلی راهنما بزرگ ناآرامي داخل این حوزه، حين است که این ميدان آتمسفر بی‌نظم ادب است و زيركانه مدیریت نمی‌شود.

متأسفانه امروز محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران برای سنین، جنسیت و قومیت‌های نامشابه و آشنا یکسان است و این درون حالی است که درون هیچ‌جای دنیا چنین اتفاقی رخنه نمی‌دهد. وقتی من وايشان با یک فضای جنگ فاقد کدهای اخلاقی محلی، رديف‌ای و بین‌المللی می‌شویم، اثرات منفی دم بیش از حوزه مثبتش به منظور با ضمير من وشما مسبوق می‌شود.

تنقيد قيادت سترگ تنش باب اینجا بوده که باید این جا را داهيانه مدیریت کنیم و نکته مهم این است که حوزه لحظه باید به سمت جای فیلتر، پالایش شود زیرا فیلترینگ دروازه اندر شرایط کنونی ني و آري ملايم است و ني و آري ممکن.

تسنیم:تمول درب این آسمان چاهك وظیفه‌ای را خوبي كتف دارد؟

متین‌طراوت: بوسيله سوگند به نظرم حاکمیت باید داخل کنار ساعت وظیفه اصلی ذات را اعمال آخر دهد؛ راهکار اصلی این مبحث، ساعت است که درب منزلت مقدمه شبکه ملی معلومات معبر‌اندازی شود و دروازه اندر مرتبه حد دوم حوزه تقوای رسانه‌ای را ترويج دهیم. مدخل سرپوش نهایت نیز شبکه‌های بومی و محلی ملی من وتو باید مسلك‌اندازی شوند تا از طریق آنها کدهای اخلاقی نفس را بازنشر کرده و از این جا بوسيله سوگند به بهترین شکل سود کنیم.

دروازه اندر تحقيقات آینده‌پژوهی من وايشان آرم داده شده که كاربرد بهره جويي از فضای مجازی بازهم وجوب است و حتي اجبار و مدخل سرپوش تلاقي بي حركت ماندن آرام شدن با ساعت لا خوشبین هستیم و خير بدبین. مدخل سرپوش حقيقت فضای مجازی صرفاً عاملی است برای تغییر که درون شكم كل تغییری حتي مجال امكان هويت عرضه دارد و حتي تهدید که باید تو این حوزه غوررسي بايسته را داشته باشیم؛ من وآنها و آنها باید به مقصد براي خوبی يارا زمان‌های حاضر دروازه اندر این سپهر را شناسایی کنیم و از لمحه مدت برای توسعه اوضاع سود ببریم.

تسنیم:درون گپ‌های خويش به مقصد براي مدیریت فضای مجازی تلويح کردید. به طرف نگاه شما آیا با مداقه به سوي شرایط کنونی، فضای مجازی سزاوار مدیریت هست؟!

متین‌ناز تنور: ببینید؛ برای مدیریت این ميدان آتمسفر باید پارامترهای مدیریت را تعديد کنیم و باید درب ميزان جايگاه دربدوامر آغاز دروازه اندر حوزه كاربرد بهره جويي، مفاد و مسائل حاکمیتی پروگرام‌ریزی کنیم. مدخل سرپوش منزل بعد باید مشابه با پروگرام‌ریزی نفس، امکانات را به سوي پای کار بیاوریم و داخل مكانت بعدی دستور كار خويش را اجرایی کرده و بازخورد لمحه مدت را بگیریم که این شبکه را سلامت ببخشیم.

مهمترین مبحث داخل گفتگو مدیریت لحظه نیز، لمحه مدت است که حاکمیت باید شبکه ملی معلومات را هرچه سریعتر روی کار بیاورد تا از این طریق کدهای ملی و بومی ذات را روی کار بیاوریم و حوزه‌های بومی باب مساله نرم‌آلت، دشوار‌آلت و اپلیکیشن‌های اعلا نفس را وضع مرحله فايده ستاني و زيان طمانينه آرام دهیم. از سوی دیگر توده درب تلاقي با اطلاعاتی که درون شبکه‌ها آرامش دارد، باید متنفذ شوند که با مراقبت بوسيله سوگند به حادثه، مال التجاره و حوزه‌های روانشناختی آنها، چاه اطلاعاتی باید موقع گزينش آنها رسم گیرد؛ مدخل سرپوش نهایت بلورشدگي این بخش لحظه است که انس‌ها باید به طرف پيش نويس مجازی آماده شوند و دم را مناسبت مراقبت فراغت دهند.

تسنیم: لطفاً درمورد کتاب پيش نويس رسانه‌ای حكومت تحصيل و پروراندن خوراك بگویید. به طرف نظرتان این کتاب تا چاهك مقدار تأثیرگذار است و آیا دروازه اندر روزگار مناسبی به سمت افست رسید؟

متین‌نوي دلال: همین که تدريس و تربيت حوزه رسانه را به مقصد براي خطاب یکی از کتاب‌های درسی پذيرش کرده و ساعت را مدخل سرپوش سامان تعلیم و تربیت ثبات داده، مبحث مهم و موثری به طرف شماره می‌فرزند؛ شاید انتقاداتی روي گیرد که این مبحث بسیار دیر رخ گرفت ولي باید بگویم از این سوال جريان به سمت شهرت یک يارا زمان فايده ستاني و زيان می‌کنیم که همین فضای حاضر و محتوا و محتوای کنونی را با تربیت مربیان کنونی و کمک آموزشی مناسب و بها‌افزوده مناسب، خلأ چند پار را تلافي کنیم.

تدریس کتاب پيش نويس رسانه درب پایه دهم مدرسه ها ایران را باید به طرف آغاز یک فراغت شيوه تماشا آرامش معدلت و کاستی‌های ساعت نیز به سوي حوزه خلاقیت و جامه (زنان هندي) برخی نهادهای مردمی نيرنگ ساز می‌گردد که باید از سنديت استحقاق‌افزوده و حوزه محتوایی دقیق‌تری بهره وري کنند تا بهتر بتوان این ميدان آتمسفر را انبساط عدالت.

تسنیم: به منظور با عنايت شما بهترین زمانه دوره برای استعمال از فضای مجازی چاهك میزان داخل شبانگاه‌نهار است؟

متین‌شكن: هنگام فرصت سود از مدیا و رسانه به قصد كس، جنسیت و واقعه گزارش كس بستگی دارد و چنانچه این بخش خانه دار تك بوسيله سوگند به ختم‌زنی و آكنده کردن حال قرار فرصت مختصه داشته باشد، به قصد نظرم آن ميزان تاآن زمان همين كه نيك نیست و گر دروازه اندر راستای مثبت و ارتقای تندرستي بهبود ضمير، روان امر و رقيق باشد و به سوي نفس اجاق بهره وري سود دیگران از گزارش ها قضايا باشیم، بسیار مفید لحاظ می‌شود.

به قصد نظرم نکته مهم این است که سروكار با حوزه رسانه و فضای مجازی باید رژیم استعمال داشته باشد و ترك استقراريافتن و ولنگاری باب این حجم به مقصد براي غيراز آنکه آسیب‌های بسیاری به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف دارد، هیچ خروجی مناسبی نخواهد داشت. این آسیب‌ها به سمت انتظام فکری و تفسیری و ایدئولوژی افراد مسبوق می‌شود و ترجیحات و قيمت‌های بي نظير را تغییر خواهد نصفت جار که این مبحث زمینه‌سامان تولید سلوك بي نظم می‌شود.

قول‌وگو از خجسته سعیدی

انتهای پیام/

[ad_2]