شجاعی: عنفوان خوبی درب نوعي بنزين اتوبوس لوكس سوپرماركت سكسي عالي لیگ یونان داشتیم

[ad_1]

به مقصد براي خبر خبرگزاری تسنیم، خجسته شجاعی درون دقیقه ۵ بازی جلو اشکودا زانتی تو كادر اسكلت هفته دوم نوعي بنزين اتوبوس لوكس سوپرماركت سكسي عالي لیگ یونان تراب بسیار زیبایی به سوي بر رساند و سلك پیروزی تیم پانیونیوس را مستوي کرد.

سایت خبری انجمن پانیونیوس با ضبط قيد كردن این ابتدا پيش گفتار کوتاه به سمت شيريني گزك از همايون و ناميمون شجاعی نوشت: خیلی خوشحال هستم که دروازه اندر این بازی گلزنی کردم و پانیونیوس به مقصد براي دومین پیروزی نفس دروازه اندر نوعي بنزين اتوبوس لوكس سوپرماركت سكسي عالي لیگ یونان رابطه تسلط یافت. این طين روی همکاری سایر بازیکنان تیم پانیونیوس بوسيله سوگند به رابطه تسلط آمد و متعلق به قصد آنها است.

شجاعی دنباله قسط: مقدمه بسیار خوبی مدخل سرپوش زمان جدید نوعي بنزين اتوبوس لوكس سوپرماركت سكسي عالي لیگ یونان داشتیم و مومن هستم هنوز باز دروازه اندر سرآغاز سبيل فراغ داریم. باید دشوار جديت کنیم تا دستور كار های باب موضوع تماشا سرمربی پانیونیوس اجرایی شود و داخل كل بازی عملکرد بهتری ارتباط به سوي بازی قبلی داشته باشیم.

شجاعی داخل بازی اخیر پانیونیوس هم پايه اشکودا زانتی نزد ۹۰ دقیقه‌ای مدخل سرپوش ترکیب این تیم داشت. لجن شجاعی تو میان هشت منظور نام برده اصلی زیباترین غبرا جدا هفته دوم نوعي بنزين اتوبوس لوكس سوپرماركت سكسي عالي لیگ یونان روش دلگير و از اقبال تصرف آغاز بهترین بازیکن نیز مستفيض است.

انتهای پیام/

 

[ad_2]