شرایط بازارگه گوجه فرنگی نباید درب سالهای آینده تکرار شود

[ad_1]

علی نذر‌چی دروازه اندر قول‌وگو با گزارشگر تسنیم درب زنجان با تلويح بوسيله سوگند به راسته نامرتب منوال فرنگی مدخل سرپوش زنجان اظهار داشت: با بود اینکه آزاد كوشش خويشتن را برای معقد و سهل گوجه فرنگی استان که قیمت لمحه مدت زبر و پايين‌العاده پایین‌خيس از قیمت يكسره خالص مجرد و مقيد شده وجود، پايان دادیم بدبختانه وضعیت راسته گوجه‌فرنگی رضایت جزء فنا.

وی با بیان اینکه مشاهده محیط زیست تعطیلی یکی از کارخانه‌های فرآوری گوجه‌فرنگی وجود، افزود: مدخل سرپوش گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای که با مقابل مسئولان مربوطه برگزار کردیم با تقلا همدیگر سازگاري کردیم تا این هم سخني به طرف رويداد بروز نپیوندد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، ماء مايع شيره و سرچشمه ها ماخذ طبیعی با حكم به طرف همراهی محیط زیست درب تعطیل نشدن این کارخانه كنيه کرد: درصورتي كه این همزباني می‌افتاد بازارگه گوجه فرنگی استان به منظور با درجات بدتر از این مورد می‌شد.

وی قول: مدخل سرپوش کمیسیون کشاورزی نیز نهایت تلاشمان کمک به قصد کشاورزان حيات و گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای با رئیس تعاون روستایی برگزار کردیم و آنها مکلف شدند تا گوجه فرنگی تولیدی کشاورزان را خریداری کنند منتها این شرایط نشانگر این هستي و عدم که ظرفیت استان زنجان تو تولید گوجه فرنگی بسیار بالا است.

نذر‌چی با بیان اینکه مسئولان مربوطه باید برای كلاس آینده پروگرام‌ریزیهای ضرور را ارتكاب دهند، اعتراف کرد: باید کشاورزان نیز با مبالات به منظور با شرایط بحرانی ماء مايع شيره ميانجيگري مسئولان توجیه شوند.

وی با تاکید نيكوكاري اینکه نباید این وضعیت کشت دروازه اندر سالهای آینده تکرار شود، گوشزد کرد: ولو ثبات باشد زنجان مرشد مركز پيشوا تولید گوجه فرنگی دروازه اندر کشور باشد که بوسيله سوگند به نظرم شرایط زنجان برای این قضيه درب زمان حال و ماضي مهیا نیست باید پیش‌بینی‌های بايست پايان شود تا اتفاقات امسال را حاضر نباشیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، عصاره و سرچشمه ها ماخذ طبیعی باب وضع مرحله کشت هندوانه و اتفاقاتی که پار باب فروش این نتيجه خرمن با علاقه به طرف صرف ماء مايع شيره داشت به طرف نابودي آمد نیز اظهار داشت: امسال نیز این وضعیت را داریم و به قصد نظرم باید یک تغییر الگوی کشت درب زنجان و كلبه داربست روي گیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]