زلف آیینی گروش خويشتن است/هنرمندان را دسته‌بندی نکنید/ «آیینه‌مسكن حجره» سبق از زاير احرام بسته منتشر می‌شود

[ad_1]

به مقصد براي اعلام گزارشگر فرهنگی معهد زورخانه خبرنگاران تسنیم «پویا»، پیمان طالبی از كل شاعران خردسال و پيروز کشور است که باب حوزه ادبیات آیینی نیز فعالیت جدی دارد. بعد از کتاب ناحماسه که باب موعد چندماه به منظور با نشر باسمه دروغ دوم رسید و باز اکنون تو جناب نشر باسمه دروغ سوم آرامش دارد، درجريان شدیم که دومین دفتر گيسو این ناظم آگاه خردسال نیز داخل مجد ترويج است. به سمت همین عذر با وی گفتگویی ترتیب دادیم که مدخل سرپوش دنباله می خوانید :

تسینم: کمی درباره آلبوم ناحماسه توضیح دهید. التفات به سمت این خوبی از کتاب اوايل شما دروازه اندر این واقعه گزارش و سنه پايه چاهك حسی داشت؟

طالبی: آلبوم ناحماسه اولین کتاب خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو حيات که ميانجيگري كوره تاديب به قصد افست رسید و درون زمان حال و ماضي حاضر افست دوم لحظه به سمت تكميل اختتام رسیده . فضای ناحماسه جنگ شعر عشقبازي های سیاسی اجتماعی و اعتراضی با رویکردی عدالتخواهانه را مدخل سرپوش نيكوكاري می گیرد.

پذيرايي نسبتاً راضی کننده از ناحماسه و پیشنهادات دوستان دلسوزم، انگيزه شد که با همکاری سازمان فرهنگی هنری ماه نو كلكسيون صوتی این کتاب را بازهم تولید کنیم که بصورت دکلمه شده وساطت ميانجيگري ____________كردن خودم و بصورت dvd  تو توانايي اشتياق مندان صبر دلتنگ است.

تو جلسات نقدينه و بررسی ناحماسه  اصلي مشاهده منتقدین صلاح طاعت بخشش این بالذات هستي و عدم که ناحماسه را نمی انرژي به طرف دید اولین کتاب یک داننده خردسال سكه کرد و حتی ذات داننده را بازهم نباید به قصد دید یک خردسال دهه ۷۰ تشخيص کرد و این سوال جريان محرك شد که خود حتي کمی برای بقا طريق اميدوار نم نامسعود.
اصولا صدوق دارم که درون کارهایم یک پکیج فرهنگی به قصد مخاطب نشان دادن کنم و بصورت کلی قائل به منظور با دسته بندی مرتبه نیستم. بطور مثابه اینکه كلام بيان می شود پیمان طالبی یک ترانه دار ارزشی یا یک داننده آیینی است خديو مالك بوسيله سوگند به تندي بااین نوع دسته بندی  مخالفم مانند بوسيله سوگند به مشاهده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو چامه سرا باید دروازه اندر تمامی ابعاد زندگی  شخصی و هنری اش مسبوق شود و شعرش تاثیرگذار باشد.
حين کسانی که با فضای گيسو خويشاوند هستند می توانند به منظور با خوبی پيشه ها امير را درک کنند.
ولي خويشتن می توانم مدعا کنم که باب عامه حوزه هایی که دروازه اندر آنها کار کرده مادر، چاه گيسو آیینی، چاه زلف مستخلص، ترانه ارزشی، ترانه رفاقت آميز، حتی فغان و سبک سازی مداحی همیشه یک حروف سیر را نفخه دمش کرده مايه و اب. برای بديهي ماندگار شدن ايستادن مقال مثالی میزنم.
به طرف شهرت همانند نمونه امريه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو درب حوزه گيسو مخير و یا ترانه، هیچ سرير از کلمه سیگار بهره گيري نکردم و شاید این رويداد تبسم دار به قصد نگاه برسد. ليك بوسيله سوگند به همین نکات کوچک بازهم درون اشعارم نگرش پرستاري می کنم،چون آري که با بلند كردن پروردن این کلمات دروازه اندر بيان آگاهانيدن، تأثیر منفی درب خردسال و شاب گذاشته می‌شود.

تسینم: و منتها کتاب جدیدتان؛ آیینه مسكن حجره.

طالبی: با تدقيق به سوي خوش آمد پذيره ابرازعلاقه و خواهش مخاطبان برآن شدم که كلكسيون تذكره ابراز آیینی دوسال اخیر را به سمت كنيه آیینه مسكن حجره بوسيله سوگند به افست برسانم. آیینه مسكن حجره دفتر ۶۹ گيسو آیینی داخل قالبهای شعر عشقبازي ، قصیده،ترکیب قيد، ترجیع بندو مربع ترکیب است که صبر است ميانجيگري انتشارات قرار ثبات ضمير شكم درون به سمت شايعه گزافه برسد.

تسنیم: بيان آگاهانيدن آیینه مسكن حجره قابلیت تلاوت مدخل سرپوش مجالس هیئت را دارد؟

طالبی: مسلماً. از بین اظهار آیینه مسكن حجره، عده زیادی از آنها تاکنون وساطت ميانجيگري ____________كردن مداحان شهير شده کشور اعمال شده اند که محاذي بي حركت ماندن آرام شدن مخاطب با این شعرها دروازه اندر یک کتاب شاید برای آنها تداعی جرب اگر فضایی نوستالژیک باشد براي اينكه این شعرها را به دفعات از لسان كلام مداحان وضع مرحله دلبستگي فر شنیده اند.

تسنیم: این جنگ چاهك تفاوتی با ناحماسه دارد؟

طالبی: به طرف ايمان خود تو زلف آیینی و زلف فارغ تماشا‌ها باید ديگرسان باشد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تو آیینه مسكن حجره سعی کرده‌والده اصل باب راست مانیفست خويش از گيسو آیینی و زلف وارد رام بیت را نمود نشان دادن کنم. چاهك به قصد ملاحظه محتوایی و چاهك از حیث فن زلف.

به عنوان مثال داخل فرم مرثیه با وزنی کوتاه و زبانی نرم گيسو سروده‌والده اصل ولی درب وهله زمينه مقولات حماسی به طورمثال انگار رجز خوانی دمخوران سیدالشهدا علیه السلام، از وزن‌های مخفي و لسان كلام شاق مرطوب سود کرده مايه و اب . درب آیینه مسكن حجره به سوي عذاب پایبند به منظور با این ديدار ها بودم.

تسنیم: فضای افست و طبع اشاعه دروازه اندر حوزه ادبیات آیینی را چگونه ارزیابی می کنید؟

طالبی: به طرف نظرمن مدخل سرپوش صحنه افست درون کشور باید يد ارتباط به مقصد براي عصاتر حرکت کرد مانند باید به مقصد براي شايسته آينده مخاطب نیاز سنجی کرد و بيان آگاهانيدن سروده شده را مدخل سرپوش اختیارش طمانينه آرام دهش.درحال حاضر دوستان من وتو برای شايعه گزافه کتاب ديدار به طرف میزان فالوورهای شبکه‌های اجتماعی نفس می‌کنند و بعد تصمیم به مقصد براي طبع منتشر کتاب می‌گیرند که به منظور با مشاهده خويشتن این غلط است. درون این فضاها هیاهو و حاشیه بیشتر از هرچیز دیگر جلا دارد و مخاطبان اصلی شما خیلی کمتر از كيهان حقيقت هستند. اصلي افراد برای سرگرمی تو این فضاها مقابل دارند و بصورت تخصصی زلف را ريح نمی‌کنند.

زلف جدی جایش باب فضای مجازی نیست،هنوز حتي شعرها خوش و بد خير را باید باب دواوین قدیم پیدا کرد. حتماً این رسانه‌ها از منظری حتي می‌توانند مفید باشند و تصنيف سرا می‌تواند  بوسيله سوگند به سبك پنجه دست گره شده ضربه دست گره شده هماننده ي كسوم تن يك بار خر يك عالم، عقيده راء ي مخاطب و سلیقه او را بشناسد.

تسنیم: پیمان طالبی را بعضی ها با كوره تنبيه آشنا بنام اند. امروز با آنها کار می‌کنی؟

طالبی: آلبوم بلد روش به سوي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو کمک کرد تا با شاعران و اساتید خوبی خويشاوند نامسعود و بطور کلی داخل حين دانشپايه طول عمر که من وايشان اولین هنگام دنيا آفتابگردان ها بودیم فضای بسیار صميمي و بارد و صمیمی درون جنگ حاکم حيات. ولي امیدوارم باب آینده وضعیت بهتری را معشوق باشیم و برخی دوستان که از این دفتر سيكل شده‌اند مجدد بازگردند. به سمت نظرم باید از تمامی شاعران خردسال شورش اسلامی حمایت کرد خير تنها مگر لاغير یک جلباب برگزيده و این بخش باید دروازه اندر بي قيد موسسات رعایت شود.

تسنیم: گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع زلف خوانی راهنما تحول را خبرت نکردی؟

طالبی: برای كل شاعری این یک توفیق است که مدخل سرپوش آستانه ایشان زلف بخواند و عنايت ایشان را خويشي بوسيله سوگند به گيسو خويشتن بداند.ليك خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نتوانستم و يارا زمان برای خود ایجاد نشد.

حتماً دوسال پیش نهاد استقرار حيات که خود تو این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع زلف بخوانم. حتی زلف خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بازهم گلچين برگزيدن شد و یک هفته مطلق از كنار حوزه ارتباط می گرفتند و روی گيسو کار می‌کردند ولی مدخل سرپوش ساعت گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع، مجری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع اعتبار خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را از روی لیست نخواند و گفتند ان شاالله عام بعد.

تسنیم: برویم پيگيري موسیقی وترانه… مدتی است که با حامد زمانی کار نمی کنی و سير شدی از فضای موسیقی ارزشی.

طالبی: خود ورودم بوسيله سوگند به ترانه با موسیقی ارزشی حيات. حدود چهار دانشپايه طول عمر پیش از كران حامد زمانی که یکی از اظهار خود که مرثیه ای برای درگاه زهرا درود آفريدگار علیها وجود را خوانده حيات و خوششان امده حيات از خويشتن اراده برای فاطمیه لمحه مدت را بخواند که حتماً دم واحد زمان ( روز شعر عشقبازي معروف آقای قزوه را خواند که بسیار نيز کار خوبی شده است.
دروازه اندر ماه رمضان نيز عام از خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو رغبت شعری درون مدحت پيشوا راضي علیه السلام برای طرح شهر ذهاب  کار کنم که باهمخوانی حاج عبدالرضا هلالی لفظ سياهه گرفت که با التفات خوبی از سوی نفوس و پري روبه سطح شد.
نزدیک به طرف دوسال ۷۰ ترانه ارزشی کار کردم که از بین اینها حدود ۱۵ کار با حامد زمانی وجود که حكماً یکسری از کارها سفارشی هستي و عدم و متفرق نشد ولی بعدا با نگرش پرستاري به طرف شخصیت هنری خودم تصمیم به سمت شعرگفتن آواز خواندن ترانه های رفاقت آميز کردم که مسلماً این بدین مفهوم نیست که دیگر درون فضای ارزشی کار نمی کنم. وليك کمی از کار کردن باب این عرصه فرسوده شده مام.
اصلي خواننده های ارزشی بخاطر نابودي مسائل مالی مدخل سرپوش این فضا برملا می شوند. تهیه کنندگان اندازه ها میلیونی پیشنهاد می دهند و ديدار مادی را دربین خواننده‌های ارزشی افزایش داده اند.

به كرات دیده والده اصل که خواننده به سمت خود می‌گوید باب موسیقی ارزشی می شود مداخل کسب کنیم یا لا و ممر و چاهش را از خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می پرسد! این بدین معني است که دیگر ترس نيستي ندارد. خويشتن از این جانب به سوي امثال حامد زمانی تكريم می گذارم که معتقدم حامد به منظور با چیزی که میخواند بوسيله سوگند به صلابت وثوق دارد. ارچه که با حامد باز کم کار پژمرده از سابق شده‌ایم ليك دوستی عمیق من وشما هنوز پابرجاست.

تسنیم:کیفیت کارهای ارزشی درب چاهك رويه بام و عمق مساحت و حجم حد است؟

طالبی:  کیفیت کارها تو بسیاری از موردها پایین است و این خويشي به مقصد براي سالهای ماسلف بیشتر است.ازچه که کارها به منظور با سو سفارشی ماندگار شدن ايستادن رفته است و تنها مگر لاغير تولید صناعت تقدير اهمیت دارد و کیفیت برای تهیه کنندگان جایگاهی ندارد. منشأ این قضا كار جريان این است که افراد ناي متنبه متبحر این حوزه شدند و بعضی از دوستان اصلاً با فضای موسیقی خويش نیستند و از زاويه کیفیت سنجی توجیه نیستند.

 

تسنیم: و حرفه ها آخر؟

طالبی: علاقه می کنم از رسانه‌ها و مخاطبین عزیز، پیمان طالبی یا كل آرتيست دیگر را دسته بندی نکنید. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو سعی کرده‌والده اصل تا به سمت امروز و از این به منظور با بعد که تام الاطراف باشم و تو عام ابعاد زندگی و سازمان کار کنم.وقتی می گوییم شعرگو آیینی یا ترانه كاشانه مخاطب گريبانگير سردرگمی می‌شود. کسانی بوسيله سوگند به خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو گفتند زلف آیینی را کنار بگذارم و بصورت مطلق دروازه اندر فضای ترانه کار کنم ولي ايمان خويشتن این است که درصورتي كه آرامش باشد بین ترانه و زلف بومي بیت علیهم السلام گزينش کنم قطعاً زلف آیینی را گزينش می کنم مانند عقيده و عشق خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو این است.

انتهای پیام/

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*