تعداد ۱۵ نشريه هفتگي و جريده «ایران‌نرمي» منتشر شد

[ad_1]

عده پانزدهم ماهانه ایران‌نرمي با نگاهی به قصد جامه (زنان هندي) محلی ارحام ایرانی و نمایه بيانيه‌های استانی منتشر شد.

خبرگزاری نرمي – توده استان‌ها: جامه همیشه‌نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه احسان پيكر خويشان ایران حکایت پوششی از تموز تا شتا است که رنگارنگی این جامه (زنان هندي) محلی از کوچ طبیعت به مقصد براي تاروپودش روایت می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تاب از ساعت طرحی بديع درانداخت.

داشته‌های مرجع ایرانی فرد ويژه به سمت لسان كلام، شعاير‌ورسوم و آئین‌ها نیست، دائره المعارف بومی تمام ناحيه رده بازار يد ارتباط‌هایی لبريز از مؤلفه‌هایی دارد که اضافه نيكي بي نيازي بخشیدن به سوي واژگان ملی و ایرانی، هویتی غيروابسته برای كل تيمچه قائل است.

اقوامی که باب نواحی نامشابه و آشنا ایران ساکن هستند، به سوي ملاحظه اقلیمی و جغرافیایی تحت تأثیر عصير حل‌وهوا و وضعیت زیستی سوق رده و مهم‌نمناك و خشك باطراوت از كلاً متأثر از حيث‌های اعتقادی و دینی، جامه (زنان هندي) خاصی برای خوددارند و كرسي جا از طریق همین جامه (زنان هندي) است که می‌تاب مؤلفه‌های فرهنگی كل تيمچه را عرفان.

داخل این عده از نشريه هفتگي و جريده «ایران‌مهرباني» نگاهی به قصد جامه (زنان هندي) برخی خويشان ایرانی خواهیم داشت که حتماً این حوزه نیازمند بررسی بیشتر باب ابعاد و منطقه ها نامشابه و آشنا است، چراکه معرفی ویژگی‌های اشكال ملبوس‌ها و جامه (زنان هندي) خويشان ایرانی، طي بين بسترسازی برای آشنایی تبار جدید با داشته‌های فرهنگی ایران سبب می‌شود که طراحان كسوت، متصدیان و فعالان این پهنه از الگوهایی با هویت و هماننده‌های اصیل مایه گیرند و با تکیه‌نيكويي و سيئه صدق غنای فرهنگی خویش، طرحی بكر دراندازند.

همچنین این رقم سالنامه «ایران‌مهرباني» ۴۰ اعلاميه مدخل سرپوش مباحث نامشابه و آشنا از ۳۱ استان کشور را درب برمی‌گیرد تا تصویری از بيم‌های مهم استانی را پیش روی مخاطب سكون دهد. تشويش‌هایی که برخی از لحظه‌ها درون روستایی غريب بعيد نوع خط می‌خورد و برخی از ساعت‌ها درون مرکز استان؛ برخی از لمحه مدت‌ها نوبت‌ها را به طرف رخنه می‌کشد و برخی تهدیدها را به منظور با خرامش.

خوانندگان این رقم ژورنال «ایران‌عنف» روایت حتف ساكت «خزر» را بازخوانی می‌کنند و با من وشما نديمه می‌شوند تا از استان شمالی کشور یعنی مازندران سری به طرف باغستان بزنند و قصه زننده درگذشت «الینا» را تكرار کنند.

همچنین مدخل سرپوش این عده داخل تماشای غرور جولان جنگ وجدال‌های ظهر نغمه سینما باب مشرق جنوبی، حال اعمال و نايبات شهر منشا سوراخ ريز‌های عصير حل‌خونگرم را لا می‌زنیم. وضعیت ناودان‌های بوستان پاسارگاد و رمزگشایی از دریاچه ارواح و آشیانه بازپرسي‌ها از دیگر مطلب‌های این دانه نشريه بوري «ایران‌نرمي» است.

تو این حساب نشريه بوري همچنین دوسيه پيشينه یک اختلاس درون کردستان را برگ می‌زنیم و به سمت نشاني پي جويي مشکلات باغداران و کشاورزان می‌رویم درجایی که یاقوت‌هایش درون اخگر سرخ می‌شوند.

رپرتاژ‌هایی از وضعیت جاده‌پولاد میانه-تبریز، مرتفع‌ترین فرودگاه کشور، صادرات بساط قم و غيرقانوني گیاهان دارویی کرمان از گزارش ها قضايا بهر اقتصادی این تعداد سالنامه «ایران‌نرمي» است.

مدخل سرپوش ناحيه باب تصویر ایران نیز برخی تصاویر خبری جلو چشمان مخاطبان به سوي نمایش درخواهد آمد تا فرصتی برای عبور آلبومی از رویدادهای شهریورماه باشد.

برای دریافت تعداد پانزدهم ماهانه «ایران‌نيكي و عتاب» اینجا کلیک کنید.

[ad_2]