شناسایی ۴۱ نشانه جا عارضه خیز دروازه اندر قم/ ۴۳ درصد اتفاقات رانندگی مرتبط منوط به سمت واژگونی است

[ad_1]

سرهنگ اردشیر جمشیدی‌فتا باهمت دروازه اندر حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم داخل قم، با رمز كنايه به طرف گنج ترددها باب اواخر شهریور ماه اظهار داشت: با دقت به قصد پایان یافتن تموز نيكويي و سيئه صدق شكل سفر‌ها افزوده شده است که بوسيله سوگند به این ميل تدابیر ویژه‌ای دوست با گردش‌های نامحسوس اندیشیده شده است.

وی افزود: باب استان قم به سوي مايه کویری توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن و گرمای اقليم بیشترین عوامل مصايب طريق‌ای  ناتوانی کنترل وسیله نقلیه، فنا تيمار به مقصد براي رو، سود از تلفن همگام و خستگی و خواب آلودگی است.

رئیس پلیس سلك استان قم بیشترین ماجرا مصيبت رانندگی را درست و نامربوط به سوي واژگونی دانست و گوشزد کرد: متأسفانه ۴۳ درصد رخدادها اتوبان‌ای و تلفات استان مرتبط منوط به طرف واژگونی خودروهاست.

وی با گوشه علامت راي به سوي شناسایی ۴۱ نشانه جا رخداد خیز درون استان حرف: مکاتباتی با دائره کل معبر و شهرسازی درب این مناسبت شده است و داخل بازدیدهایی که ادا شده برخی اقدامات زودبازده مثل برپايي انتصاب بوم و علائم رخسار پذیرفته ولی باید این مشکلات کامل حل شود.

جمشیدی‌سخي دلاور افزود: از زمانی که دوربین‌های کنترل عجله و آهستگي درب بزرگراه قم-تهران گمارش شده حاضر کاهش مصايب مدخل سرپوش این قطب هستیم و امیدواریم نيز‌نمط که نويد بشارت داده شده تا پایان واحد زمان ( روز آینده تمامی محورهای پرتردد استان آماده به سوي این دوربین‌ها شوند.

انتهای پیام/

[ad_2]