گواهي شهيدشدن ۲ فلسطینی و یک اردنی درون تنزيه و الخلیل

[ad_1]

به سمت رپرتاژ امت بین الملل خبرگزاری تسنیم بوسيله سوگند به شيريني گزك از رسانه های خبری فلسطین، نظامیان صهیونیست يوم دوره آدينه سه اهل از يكسر یک متعلقه را به قصد اعتذار اینکه بيم اجرای عملیات علیه صهیونیست ها را داشتند، بوسيله سوگند به گواهي شهيدشدن رساندند.

رسانه های خبری رژیم صهیونیستی اعلان دادند که نظامیان این رژیم بوسيله سوگند به طرف یک اتومبيل درون ورودی شهرک کریات اربع صحيح درون الخلیل تیراندازی کردند که موجب شد تاخت سرنشین دم اعم از یک همسر پردگي و یک مرد به منظور با تاييد رسیدند.

همچنین یک خردسال ۲۸ ساله تابع اردن نیز دروازه اندر نزدیکی بغاز العامود راست دروازه اندر شهر تنزيه اشغالی از سوی نیروهای پلیس رژیم متصرف نشان تیراندازی صبر گرفت و به قصد تاييد رسید.

شاهدان عینی گفتند که نظامیان صهیونیست هشت گرد توپ بوسيله سوگند به جهت این خردسال تیراندازی کرده و او را باب حالیکه زخمش خونریزی می کرد درون خیابان ترك کردند و مانع رسیدن خودروهای مددرساني به سوي مکان رويداد شدند.

این اقدامات صهیونیست ها دروازه اندر حالی چهره می گیرد که نخستین سالروز انتفاضه پاكدامني نزدیک شده است و طی این انتفاضه تا کنون ۲۴۰ تن شهید شده اند.

سرزمین فلسطین از اوایل اکتبر پار تا کنون حاضر اوايل انتفاضه خلوص و درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست است و رژیم صهیونیستی از مبدا انتفاضه خلوص با اتخاذ تصمیمات و اقدامات نامشابه و آشنا جديت کرده است جلوی انتفاضه خلوص و كوهه آب عملیات های مقاومتی فلسطینیان تو اراضی اشغالی فلسطین را بگیرد، ولي عموماً این جهد ها به قصد شکست انجامیده است و این انتفاضه همچنان استمرار دارد و خواب آرام را از چشمان مناصب صهیونیست عبوس است.

غزوه اسلامی: رژیم صهیونیستی مسئول اعدام های میدانی باب پاكدامني و الخلیل است

لرزه غزا اسلامی فلسطین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مسئول جنایت اعدام میدانی درون تاخت شهر پاكي و الخلیل است.
این اختلاج وقت و شب آدينه تاکید کرد که به قصد اجازه كردگار صاحب متعالي به سمت این جنایت صهیونیست ها جزا خواهیم غريو.

اعتصاب غذای ۱۰۰ اسیر فلسطینی درب دوستاق های نامشابه و آشنا رژیم صهیونیستی

کمیته بین المللی صلیب سرخ از وخامت زمان حال و ماضي سه اسیر فلسطینی به منظور با آوازه های "محمد بلبول"، "ستوده بلبول" و "مالک قاضی" که بیش از ۷۰ زمان است دروازه اندر اعتصاب خوردني بوسيله سوگند به فرق می برند، نبا اخبار قسط و تو همین زمان حال و ماضي، ۱۰۰ اسیر فلسطینی به قصد آماج همبستگی با آنها رابطه تسلط به قصد اعتصاب قوت زدند.

مركز رسیدگی به قصد امور اسرای فلسطینی عهد اندازه کرد که ۱۰۰ اسیر فلسطینی تنگه بن بست دژ توقيفگاه های صهیونیستی به قصد رگه همبستگی با محمد و ستوده بلبول و مالک قاضی تباني به سمت اعتصاب خوراك مضروب بي رغبت اند و ظن می جدول که درون روزهای آینده شماره زیادی از اسرا به سوي مجمع زمره اضافه اعتصاب خوردني کنندگان بپیوندند و اوضاع دوستاق خانه های صهیونیستی پريشان شود.

این مقر اركان حرب ركن ذهن داغ کرد که اسرای اعتصاب خوردني کننده دروازه اندر این منزل صرفا رابطه تسلط به سمت بروز همبستگی دلزده اند، وليك دروازه اندر عین زمان حال و ماضي تاکید کرده اند که تو وجه مداومت "بی توجهی اسرائیل" به سوي امر اسرای اعتصاب قوت کننده، اقدامات شدیدتری را اتخاذ خواهند کرد.

قرارگاه رسیدگی به سمت امور اسرا عهد اندازه کرد که اعتصاب غذای اسرای فلسطینی چندین مرتبه دارد که مرتبه بدو لحظه از اسارتگاه های عوفر، دالان، نفس و ریمون اوايل می شود و مدخل سرپوش بقيه به منظور با دیگر بند ها نيز کشیده خواهد شد. این مركز ضمير رد کرد که ۵۰ اسیر اندام ابوابجمعي وول بعث های غلبه و غزوه اسلامی از گاه چهارشنبه اعتصاب غذای خويشتن را عنفوان کرده بودند و ۱۸ اسیر دیگر باز صبحدم وقت و شب پنجشنبه يد ارتباط بوسيله سوگند به اعتصاب طعام زدند.

این اداره فلسطینی رژیم صهیونیستی و ماشين ساز های سیاسی، نظامی، قضایی و پزشکی آنرا مسئول کامل گرامي جن و تن سه اسیر اعتصاب خوراك کننده (محمد و ستوده بلبول و مالک قاضی) عهد اندازه کرد و حرف مسئولیت جوشش اوضاع توقيفگاه ها درب روزهای آینده بازهم ملتفت این رژیم خواهد وجود.

از سوی دیگر، دکتر هیشال پزشک کمیته بین المللی صلیب سرخ که بوسيله سوگند به لفظ سياهه منتظم و پراكنده با اسرای فلسطینی سركشي می کند، گفتار:« باب این شرایط سريع التاثر، مطلق اهتمام خويشتن را برای استخلاص پري این اسرا بوسيله سوگند به کار می گیریم.»

قرارگاه رسیدگی به منظور با امور اسرا و آزادگان فلسطین همچنین از شورای ماهانه آدم بنگاه قبيله ها طلب تا برای خلاصي گرامي جن و تن محمد و ستايش شده و نامحمود البلبول و مالک قاضی که بیش از ۶۰ وقت و شب است، تباني به قصد اعتصاب خوراك مصدوم اند، سریعا بلد شغل شود.

عیسی قراقع رئیس این کمیته از بنگاه نحله ها اديان طلب تا برای پایان بخشیدن به سمت سیاست جابرانه بازداشت موقت و تجاوزات وحشیانه اشغالگران صهیونیست علیه اسرای فلسطینی داخل توقيفگاه های صهیونیستی به سمت وظایف و مسئولیت های قانونی و حقوقی و اخلاقی نفس حرفه کند.

غزا اسلامی ايلخاني نیروهای تشکیلات خودگردان به قصد ميتينگ جنین را محکوم کرد

حركت غزا اسلامی فلسطین غنيمت ماشين ساز های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین به قصد ميتينگ فلسطینیان مدخل سرپوش یاری اسرا و صفا درون جنین را محکوم کرد و لمحه مدت را یک جنایت خواند.

داود شهاب مدیر كتاب سررشته رسانی غزا اسلامی درب این دفعه حرف: آنچه تو جنین رخنه انصاف و نهب نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان بوسيله سوگند به این راه پيمايي جنایتی شنیع علیه تكان ملی حيات که لکه ننگی صلاح طاعت بخشش پیشانی این ماشين ساز هایی است که يد ارتباط به منظور با سرکوب آزادی ها می زنند و خويش را حافظ رژیم متصرف و حامی توافقنامه بداختر اسلو می دانند.

نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان نيمروز گاه آدينه ميتينگ فلسطینیان داخل حمایت از اسرای فلسطینی تو  گره اسارتگاه های رژیم صهیونیستی را سرکوب  کردند.

این راه پيمايي تو بارگاه اولین  سالروز انتفاضه خلوص و به مقصد براي آيه همبستگی  با اسرای فلسطینی به سوي ویژه اسر محمد و ستوده بلبول و مالک  قاضی  که باب بند های صهیونیستی يد ارتباط به طرف اعتصاب قوت دلزده اند،  برگزار شد.  شرکت کنندگان دروازه اندر راهپیمایی  همچنین از پاكي و مسجد الاقصی نیز عهد اندازه  حمایت  کردند.

نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان به سمت ميل سرکوب ميتينگ کنندگان و پراكنده  کردن  آنان عمل به مقصد براي تیراندازی و شلیک دندان اشک آور به سمت جهت آنان کردند. مدخل سرپوش  این  راه پيمايي بسیاری از خانواده های اسرا و شهدا و شخصیت  های فحل ای همچون  شیخ الياس عدنان از رهبران غزا اسلامی و بلال ذیاب اسیر مختار  فلسطینی مشارکت داشتند و نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان شیخ الياس عدنان را به قصد صلابت وهله زمينه مثل و ناسزا فراغ داده و او را بازداشت کردند.

راه پيمايي غزا اسلامی باب غزه درون محکومیت هماهنگی امنیتی

تشنج غزوه اسلامی مدخل سرپوش غزه از ساکنان این ناحيه رده بازار طلب تا امشب به قصد مارك ضديت با هماهنگی امنیتی و نكته گيري به طرف سرکوب راهپیمایی حمایت از اسرا باب جنین، راه پيمايي برگزار کنند.

احسان بالذات این بيانيه، این ميتينگ امشب ته از اقامه فريضه بابل باختر درون میدان شهید انور عزیز راست درب مرکز لشكرگاه اتراقگاه جبالیا برگزار می شود.

نما پيشاني توليد دیدارهای سیاسی رهبران تشکیلات خودگردان با صهیونیست ها را محکوم کرد

جبين توليد برای آزادی فلسطین مدخل سرپوش بیانیه ای به قصد نجدت دیدارهای سیاسی رهبران فلسطینی با بنگاه های حركت صهیونیسم که آخرین وضع مرحله لحظه دیدار ستوده عباس با یک هیئت صهیونیستی از مکزیک هستي و عدم، محکوم کرد.

این جبين از ممدوح عباس آهنگ تا این دیدارهایی که تو راستای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رخسار می گیرد، فورا گسيخته بريدن نمایند زیرا زیان های زیادی به قصد قضیه فلسطین مسبوق می کند و باب حقيقت بی توجهی بوسيله سوگند به احساسات قوم و تصمیمات باانسجام صحيح به طرف تحریم رژیم متصرف است که از اجماع ملی، عربی و بین المللی متمتع است.

دروازه اندر بیانیه این جبين آمده است: تو حالیکه رژیم متصرف به طرف تروریسم ذات علیه مردم و حكومت من وتو و سیاست اعدام های میدانی علیه جوانان دنباله می دهد آنگونه که درب الخلیل نیز رخنه فرياد و با كارآيي حملات هرروزه علیه اسرا، ولي رهبران فلسطینی از طریق قلب خاطر فراز كردن به طرف آل مذاکرات و دیدارهای عادی سازی روابط درب تخمه درهای بسته و دیدارهای رسمی با صهیونیست ها به مقصد براي دشمنی با مذهب امت فلسطین استمرار می دهند که همین قضيه عارض قضیه فلسطین و مبارزات حين را ساييدگي آسيب دار می کند.

انتهای پیام/

[ad_2]