شهرداری کرج تخلفی نکرده/زمین موقع توقع داخل پارک تاجیکستان کرج ملک شخصی است

[ad_1]

شهرداری کرج تخلفی نکرده/زمین مورد ادعا در پارک تاجیکستان کرج ملک شخصی است

حاجی‌تراضي شاکرمی مدخل سرپوش گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر کرج مدخل سرپوش مناسبت پیگیری دادستانی داخل مناسبت  پارک تاجیکستان درون کرج و حواشی لحظه اظهار داشت: شهردار کرج داخل مناسبت ادعای تخریب پارک تاجیکستان به سوي لفظ سياهه مبسوط توضیحات بايست را نمايش کرد و ميتينگ‌ای نیز با رئیس شورای شهر کرج داخل این زمینه برگزار شد.

وی افزود:  تو این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع که رئیس بازرسی و حقوقی شهرداری و رئیس شورای شهر نیز درحضور داشت دوسيه پيشينه وهله زمينه بررسی رسم گرفت و شخصا این دوسيه پيشينه را به قصد‌ملازم  مدارک و مستندات پیگیری کردم.

مدعي العموم دادور عمومی و اغتشاش کرج با بیان اینکه این زمین مصوبه شورای شهر تو دوازده ماه) ۹۰ را دارد که  به سمت خطاب معوض درب اختیار یک شخص روش عبوس و لخت عداد پارک نیز نبوده، استمرار جيغ: این زمین مصوبه کمیسیون ريشه پنج شهرسازی را دارد که حاكم وقفه، همراهي عمرانی حكمران، مدیرکل طريق و شهرسازی و شهردار این مصوبه را جايزشماري کرده‌اند.

شاکرمی با بیان اینکه این زمین ملک شهرداری نبوده و عضو رهرو پارک نیست، افزود: این زمین ملک شخصی است و چنانچه بخش پارک وجود و توانایی ارتباط اجتماعی کودک
تغییر کاربری می‌یافت آرام باشید اجازت هیچ ساختن و سازی را نمی‌دادم.

مدعي العموم دادور لذت بردن از زندگی
کرج با بیان اینکه ملک شخصی است، افزود: جمله اقدامات ادا شده دروازه اندر باب موضوع مصوبه کمیسیون لاس پنج باب موضوع تجليل است.

انتهای پیام/

شهرداری کرج تخلفی نکرده/زمین مورد ادعا در پارک تاجیکستان کرج ملک شخصی است

[ad_2]

شهرداری کرج تخلفی نکرده/زمین مورد ادعا در پارک آب و عسل
 تاجیکستان کرج ملک کنترل وزن
 شخصی است