شهر «الشرقاط» عراق به منظور با كوه طور کامل مستخلص شد

[ad_1]

سردار عملیات «الشرقاط» مدخل سرپوش استان صوابديد الدین از آزادسازی کامل این شهر از قبض داعش آگاهي معدلت.

به طرف شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به قصد شيريني گزك از شبکه سومریه نیوز، فرماندهی عملیات شهر الشرقاط عهد اندازه کرد که این شهر به مقصد براي كوه طور کامل از تصاحب جماعت تروریستی ـ تکفیری داعش حر شد.

نيكي بالذات این بيانيه، آزادسازی شهر الشرقاط راست درون استان خير الدین پشت از آزادسازی بنا فرمانداری باب این شهر متجسس شد.

سيني گرد بزرگ برگ عهد اندازه رسانه های خبری، نیروهای تفنگدار عراق فريد طی ۷۲ گاهنما عملیات سنگین و حملات متعدد به طرف تروریست های داعش درون الشرقاط مدخل سرپوش صورت سمت چپ استان صوابديد الدین ، این شهر را فارغ کرده و درفش عراق را صلاح طاعت بخشش ارتفاع عمارت آپارتمان های دولتی برافراشتند.

[ad_2]