شهیدحسینی مربی آموزشی که يكم و آخر خويشتن را تنبیه می‌کرد

[ad_1]

به مقصد براي اعلاميه خبرگزاری تسنیم، باب ذهن ای درمورد شهید سید علی حسینی آمده است: نیروهایی که زیر رابطه تسلط «علی» فراگيري می‌دیدند، توی الفبا قدم همیشه حرفه ها نخست را می‌زدند. داخل مذاكره تدريس، عسير‌گیری زیاد می‌کرد، ولی چیزی که بچه‌ها را می‌ساختن و کارامد می‌کرد، دشوار‌گیری‌های او نيستي و بود؛ انشاد و خوی علی حيات و روحیات او.
حتی یک نوبت ندیدم به طرف نیرویی بگوید: «كاري!» همیشه بشخصه رو می‌شيوه و به قصد بقیه می‌سخن: «بیایید!»
تو تنبیه حتي همین كوه طور هستي و عدم؛ ار بوسيله سوگند به کسی می‌سخن سینه خیز كاري، بشخصه زودتر از او سینه‌خیز می‌ذهاب و او را نفس اجاق بنفسه می‌کشاند! می‌گفتار: «محب ندارم وقتی نیرویی گستاخي تنبیه می‌کنم، جلوی بقیه درك سرشکستگی کند؛ موقعی که ببیند خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو آمر امير نيز دارم با او همراهی می‌کنم، خیلی آرام‌خيس با مساله کنار می‌یاد و می‌فهمد که این تنبیه به مقصد براي مصلحت خوبي بشخصه است.»
توی جبين نيز همین كوه طور حيات، هیچ وقفه نمی‌حرف بروید، همیشه می‌سخن: «بیایید!»
کتاب ساکنان ملک اعظم۳، صص ۳۰و۳۲

 

انتهای پیام/

 

[ad_2]