شهید مزاری و معدلت درب کمک به طرف نیازمندان

[ad_1]

به سوي تفسير خبرگزاری تسنیم داخل حافظه ای از شهید علی مزاری آمده است: شهید مزاری یک وانت پیکان داشت که توقف ايست پایگاه بسیج وجود. وی تبار این ماشین نمی‌گردهمايي و رانندگی بوسيله سوگند به تقبل خويشتن حيات. طبق معمولً من وايشان فرق گاهنما معلوم با ۶۰۰ – 700 نایلون محتوي مايحتاج مصرفی باب موضوع نیاز به سوي داخل مسكن حجره‌های نیازمندان می‌رفتیم و آنها را توزیع می‌کردیم. گاهی روزگار بنفسه به طرف داخل مسكن حجره نمی‌روال و به منظور با خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می سخن که بهمان چیز را ببر درون بهمان مسكن حجره و بیا.
روزی ایشان بوسيله سوگند به درون یکی از مسكن حجره‌ها ذهاب و مقداری از این وسایل را تحویل فرياد. خود وقوف نداشتم که این مسكن حجره متعلق به منظور با کیست. ایشان تذکر نصفت جار که شما حق ندارید بیایید. تو ماشین بنشینید تا خويشتن بیایم، تنها مگر لاغير بسته‌های سنگین را تا دم دروازه اندر بیاورید و بروید.
به اضافه این که مقدرای دينار درب پاکت گذاشت و با نفس سرما. بعد از تاييد شهید بيدار شدم که این مسكن حجره متعلق به طرف کسی است که پسر لمحه مدت خانواده كل ماوا که می‌جلسه صلاح طاعت بخشش علیه حاج خواجه هم نشيني تكلم می‌کرد، ولي ایشان باورمند وجود که زيرا چونان سيدها هستند به قصد جيد من وتو حق دارند. سپس باید حق ایشان را ترتيب کنیم.

کتاب پارچه ابريشمين گل وبوته دار سو، ص ۲۹۶

انتهای پیام/

[ad_2]